Views
9 months ago

Kriti

test

Ιστογραφία

Ιστογραφία για το γλυκαιμικό δείκτη και το φορτίο ¢http:// www.health.harvard.edu/ healthy-eating/ glycemic_index_and_glycemic_load _for_100_foods ¢http:// www.yourchoicenutrition.com /glycemic-index/ ¢http:// laughinglemonpie.com/29-low -glycemic-index-snacks-forkids-and-adults/ Διάφορα Φρήσιμα ¢http:// mums.bodyandsoul.com.au/ kids+health/nutrition+diet/ are+your+kids+eating+a+smar t+breakfastr,16615 ¢http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC3737458/ ¢http:// diatrofika.blogspot.gr/p/blogpage_7728.html ¢http://basicnutrition.gr ¢http://www.doeatright.com/ ¢http://www.logodiatrofis.gr/ Μαθήμα στο Μοοdle: Σι είναι γενικά το Moodle; Σο Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) είναι ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Σηλεκπαίδευσης. Παρέχεται δωρεάν ως ελεύθερο λογισμικόλογισμικό ανοικτού κώδικα και μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε σύστημα που υποστηρίζει PHP, ενώ έχει τη δυνατότητα να συνδυάζεται με πολλούς τύπους βάσεων δεδομένων. Φρησιμοποιείται, όπως ήδη αναφέρθηκε, κυρίως για τις ανάγκες της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, δηλαδή για να μπορεί κάποιος στο δικό του χρόνο να παρακολουθεί εξ αποστάσεως ένα ή περισσότερα μαθήματα, να μιλάει με τον υπεύθυνο καθηγητή, να διατυπώνει απορίες, να παρακολουθεί διάφορα webinars, να παραδίδει εργασίες και ν’ αξιολογείται με ποικίλους τρόπους. Με λίγα λόγια είναι μια εικονική τάξη την ο- Επισκεφτείτε τα μάθηματά μας στο Moodle ποία μπορεί να παρακολουθήσει κανείς είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης κι εγγεγραμμένος στο μάθημα ώστε να έχει όλες τις δυνατότητες που προαναφέρθηκαν, είτε ως απλώς επισκέπτης με περιορισμένη πρόσβαση. Μέχρι στιγμής έχει περισσότερους από 200.000 εγγεγραμμένους χρήστες και διατίθεται μεταφρασμένο σε περισσότερες από 75 γλώσσες. ελίδα 26 «To εφημεριδάκι της Οιακής Οικονομίας

Γιατί αποφασίσαμε να στήσουμε ένα μάθημα για την υγιεινή διατροφή σ’ αυτήν την πλατφόρμα; Ξεκινώντας το σχέδιο εργασίας “Healthy? Wealthy. Top Tips.” παρουσιάστηκε η ανάγκη της ύπαρξης ενός αποθετηρίου στο οποίο θα συγκεντρωνόταν όλο το παραγόμενο υλικό, ώστε αυτό να είναι προσβάσιμο σε όποιον ήθελε να το μελετήσει, και το οποίο θα χρησιμοποιούσαμε κι ως εργαλείο διάχυσης του σχεδίου. ύντομα αναθεωρήσαμε την αρχική αυτή απόφαση, αφού σκεφτήκαμε ότι καλό θα ήταν όχι μόνο να το δει απλώς κάποιος στο διαδίκτυο, αλλά και να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να το χρησιμοποιήσουν στην τάξη τους. Έτσι, φτιάξαμε σχέδια μαθημάτων, φύλλα εργασίας, video, διαδικτυακά παιχνίδια ελέγχου των γνώσεων των μαθητών, και γενικά, πολλά από εκείνα που χρειάζονται για μια πραγματική εφαρμογή στην τάξη. Κατόπιν, επιλέξαμε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να ανεβάσουμε το μάθημά μας εισάγοντας τόσα θέματα όσες ήταν και οι επισκέψεις εργασίας που πραγματοποιήσαμε στις χώρες εταίρους, ώστε να έχετε όλοι εσείς την ευκαιρία να α- ποκτήσετε διασκεδάζοντας γνώσεις πολύτιμες για μια υγιεινή διαβίωση. Μπορείτε να δείτε το μάθημα πληκτρολογώντας τη δ ι ε ύ θ υ ν σ η h t t p : / / u s e r s . s c h . g r / a c h o m p i / moodle/ και να πειραματιστείτε με το υλικό που έχουμε ανεβάσει εισερχόμενοι στην πλατφόρμα ως επισκέπτες. SNAILS Ας κλείσουμε με μια κρητική συνταγή, όπως την παρουσίασαν οι μαθητές μας στη Νορβηγία INGREDIENTS: Snails ( as many as you like) 2 medium dried onions 2 cloves of garlic 1 green pepper 2 tomatoes 2 leaves of bay Olive oil Salt Pepper Preperation: Boil the snails for 30 minutes and strain them. Chop and sauté the onions, garlic and peppers. Add the snails and turn them 2- 3 times. Then add tomato, bay leaves , salt and pepper. Let it boil so well that the sauce is tied. BENEFITS: With regard to inorganic elements (metals), snail meat is a source of calcium, phosphorus, magnesium, potassium and sodium. It is characteristic that some researchers suggest eat-ing snails as an alternative source of calcium and phosphorus, two of the most important ingredients for bone growth. Enjoy your meal! Σόμος 1, τεύχος 1 ελίδα 27