Views
8 months ago

Book 97

KAKO SE USPJEŠNO

KAKO SE USPJEŠNO ZAVJETOVATI Kada se taj zavjet ispuni, osjetili smo kako je Božja ruka nad nama. Osobno smo se mogli uvjeriti kako nam je Bog blizu, kako nas čuje i kako nam pomaže što sami ne možemo učiniti mnogo toga, a najčešće i ništa, posežemo u svijet duhovnosti i dajemo zavjete Bogu ili nekom od „moćnijih” svetaca. Crkva od davnine poznaje zavjete. Možemo ih podijeliti na javne redovničke zavjete i privatne, tj. osobne zavjete Bogu. Redovnički zavjeti – božanski dar Javni redovnički zavjeti jesu oni koje osobe nakon određene pripreme, ponajprije na određeno vrijeme a onda kasnije i za cijeli život, daju Bogu pred širom zajednicom vjernika a i pred svojom redovničkom braćom ili sestrama i na taj se način posvećuju Bogu izdvajajući se od ovoga svijeta. Drugi vatikanski sabor u dogmatskoj konstituciji Lumen gentium o redovničkim zavjetima, između ostaloga, kaže: „Evanđeoski savjeti Bogu posvećene čistoće, siromaštva i poslušnosti – kako su utemeljeni u riječima i primjerima Gospodinovim i kako ih apostoli, crkveni oci, naučitelji i pastiri preporučuju – božanski su dar koji je Crkva primila od svojega Gospodina i koji njegovom milošću uvijek čuva”. Takvi se zavjeti daju Bogu ili svetcima i kada se pred nama nalaze teži ispiti na fakultetu, ili na drugim područjima, kada nešto izvanredno želimo dobiti ili ostvariti i sl. 36 www.book.hr | Book

O novosti života koji nastaje polaganjem zavjeta, isti dokument malo dalje nastavlja: „Zavjetima ili drugim svetim svezama, koje su na svoj poseban način slične zavjetima, po kojima se Kristov vjernik obvezuje na tri spomenuta savjeta, on se posve predaje Bogu kojega najviše ljubi tako da je s novoga i posebnoga naslova stavljen u odnos prema služenju Bogu i prema čašćenju Boga. Po krstu je, doduše, umro grijehu i posvećen je Bogu; ali da bi mogao primiti obilniji plod krsne milosti, on se zavjetovanjem evanđeoskih savjeta u Crkvi nastoji osloboditi zapreka koje bi ga mogle udaljiti od žara ljubavi i savršenosti služenja Bogu te se još prisnije posvećuje božanskomu posluhu. Posvećenje će, pak, biti to savršenije što se čvršćim i stalnijim svezama bude uprisutnjivao Krist, koji je nerazrješivom svezom povezan s Crkvom, svojom zaručnicom.” Osobni zavjeti – iz želje za božanskom zaštitom u teškim situacijama U ovom razmišljanju želimo nešto više reći o onoj drugoj vrsti zavjeta, a to su osobni zavjeti Bogu, na koje nas potiču teške i nepredvidive Book | Siječanj 2018. Mnogo je bolje ne davati nikakve zavjete Bogu, nego ih olako davati, a onda ih ne izvršavati životne situacije. Potrebno je znati da ova vrsta zavjeta nije strogo rezervirana samo za vjernike laike i rješenje njihovih teških životnih situacija nego za njima posežu i već javno zavjetovani redovnici i redovnice, te klerici u Crkvi. To su, dakle, zavjeti koji su mnogo širi i zahvaćaju mnogo veći broj osoba nego redovnički zavjeti koji su ipak ograničeni na manji broj osoba koji ih polažu i koji onda po njima žive u svakodnevnom redovničkom životu izvršavajući te zavjete i po njima se na dublji način posvećuju samome Bogu i služe mu u Katoličkoj crkvi. Uvjerenja sam da ne postoji ni jedan odrasli vjernik koji nikada u životu nije nešto zavjetovao Bogu. Kada se taj zavjet ispuni, osjetili smo kako je Božja ruka nad nama. Osobno smo se mogli uvjeriti kako nam je Bog blizu, kako nas čuje i kako nam pomaže. Ispunjenje takvih naših molitava sigurno podiže našu vjeru i osnažuje nas za naš daljnji vjernički život i hod u vjeri. To su trenutci u kojima se lijepo osjećamo u vjeri i kao vjernici, znajući da svoj život prepuštamo Bogu koji je živ i kojemu je stalo do nas i naših problema do te mjere da nam je spreman pomoći. Takvo iskustvo posjeduju mnogobrojni kršćani i rado ga svjedoče svojim bližnjima i zajednici kojoj pripadaju. Sigurno da strah i želja za božanskom zaštitom u izvanrednim situacijama mogu itekako potaknuti osobu da Bogu položi svoj zavjet, tj. da obeća Bogu da će nešto izvršiti, duže vremena raditi neku težu pokoru, činiti djela milosrđa i sl., ako Bog njemu osobno ili onome za koga se zavjetuje, učini čudo i napravi po njegovim željama i očekivanjima. Takvi se zavjeti daju Bogu ili svetcima i kada se pred nama nalaze teži ispiti na fakultetu, ili na drugim područjima, kada nešto izvanredno želimo dobiti ili ostvariti i sl. Doista, mnogobrojne su životne situacije u kojima osoba poseže za ovim duhovnim darom u Crkvi i polaže svoje osobne zavjete. Mogli bismo reći kako i olako posežemo za zavjetima Bogu i kod manje važnih životnih situacija jer smatramo da će nam upravo zbog toga što 37

Book 96
Ranjeno svjetlo
Tko to kaže da anđeli čuvari ne postoje?
Krv Kristova