Views
11 months ago

Book 97

BIBLIJSKI TEČAJ SVJETLO

BIBLIJSKI TEČAJ SVJETLO NA MOME PUTU Biblijski tečaj 36 A OBEĆANI I PRIMLJENI DUH U prethodnoj smo lekciji vidjeli da su se Apostoli uvjerili u Isusovo Uskrsnuće dvama putovima: pronašavši otvoren i prazan grob, te višestrukim Gospodnjim ukazanjima. Sada treba dodati i treći element, možda najvažniji: dar Duha Svetoga, toliko puta naviještenog i obećanog, kao znak i učinak Isusove proslave (pročitajte C 109). Prema četvrtom Evanđelju, Apostoli primaju dar Duha na večer dana Uskrsnuća (Iv 20,21-23). Isus dahne u njih, čin koji podsjeća na ono što je učinio Jahve u početku kad je stvorio čovjeka (Post 2,7). Posredstvom ■ Spominjanje četrdeset dana: simboliziraju potrebovog “daha” Isus preobražava Apostole u nove ljude, druge Kriste, obdarujući ih kraljevskom moći da opraštaju i zadržavaju grijehe, kao što im je obećao za svoga života (Mt 18,18). Oduvijek je katolička vjera u ovom prizoru vidjela uspostavljanje sakramenta Pokore (pročitajte C110). PRIPREMA JEDNOG VELIKOG DOGAĐAJA Za razliku od toga, sveti Luka ima dva načina predstavljanja činjenica. U svom pripovijedanju u Evanđelju on smješta Uzašašće u sam dan Uskrsnuća (24,50-52), u skladu s Markom (16,19). Ali, kad započinje drugi dio svoga djela, a to znači Djela apostolska, ponovo govori o Uzašašću i opisuje ga kao posljednje ukazanje Uskrsloga, kao njegovu posljednju poruku. Najvažniji dio odlomka može biti preporuka dana Apostolima, da se ne udaljuju iz Jeruzalema prije nego što prime Očevo Obećanje, to znači „krštenje u Duhu Svetome“ (1,5), koje će ih učiniti Isusovim svjedocima u cijelome svijetu (1,8). A u nastavku Luka opisuje misterij Uzašašća, rekonstruira ga pomoću biblijskih simbola i nadahnutih tekstova. Možemo istaknuti pet elemenata. no vrijeme da se završi posljednja priprema jedanaestorice apostola. ■ Spominjanje Maslinske gore: podsjeća na jedan odlomak iz Ezekiela (10,18-22) koji govori kako se slava Jahvina, kad je napuštala Jeruzalem u vrijeme babilonskoga izgnanstva, zaustavila na trenutak na tome mjestu smještenom nasuprot Svetome Gradu, kao i na jedno Zaharijino proroštvo (14,1-5) 56 www.book.hr | Book

BIBLIJSKI TEČAJ koje je navijestilo da će noge (stopala) Jahvine, na kraju vremena, stajati na toj gori. ■ Spominjanje oblaka uvijek je znak Božje prisutnosti u Bibliji, kako u Starom, tako i u Novom zavjetu (npr. na brdu Sinaj: Izl 24,15-18 i u Preobraženju: Mk 9,7). Jedan tekst zajednički oboma zavjetima opisuje Sina čovječjega okruženog oblakom: to je božansko biće (Dn 7,13 i Mk 14,62). Isus je utjelovljeni Bog. ■ Anđeli: su Božji službenici, koji služe za prenošenje nadnaravnih poruka ljudima. U prikazu Uzašašća objavljuju da će se Isus, koji odlazi, jednog dana vratiti: život kršćana je nada. ■ Lukino uporno inzistiranje na činjenici da su Apostoli gledali Gospodina kako se uspinje (Dj 1,9-11) jasna je aluzija na rastanak proroka Ilije, kad ga je Elizej molio da mu u dio padne obilje njegova duha (pročitajte 2 Kr 2, 1-18, nadasve r. 11). Apostoli, budući da su vidjeli Isusa kako se uspinje, primit će njegov Duh, bit će nositelji i čuvari njegove poruke. Tako izgleda, u širokim potezima, značenje otajstva Uzašašća Gospodnjega kako ga je opisao Luka na početku Djela apostolskih. To je, prije svega, priprema jednog velikog događaja koji su navijestili proroci Starog zavjeta i Isus: otajstva Pedesetnice tj. Duhova. VJETAR I VATRA Silazak Duha na Apostole zbio se na dan svečanosti „prvih plodova“, koji se također zove blagdan „(sedam ) sedmica“, a što je u grčkoj Bibliji prevedeno s „Pentekostés“, izrazom koji znači „50. dan“. Bila je to jedna od tri svetkovine kad su Židovi hodočastili u Jeruzalem, skupa s Blagdanom sjenicâ i Pashom. Ova posljednja se slavila na noć punog mjeseca prvog mjeseca židovske godine (ožujak, travanj). Običaj je to koji je još uvijek na snazi i objašnjava zašto se datum našeg Uskrsa mijenja od godine do godine. Sedam sedmica poslije bila je Pedesetnica. Luka opisuje u četiri mala retka silazak Duha Svetoga koji se dogodio toga dana (Dj 2,1-4: pročitajte C 111). Ovdje je vrlo važno uočiti upotrebu riječi „kao“ („poput“) koja je u ovom odlomku napisana dva puta, što je i inače prilično često u Lukinim spisima (npr. Lk 3,22 gdje u španjolskom biblijskom tekstu stoji:“...kao golub“, a u našem prijevodu Biblije: „... poput goluba“; isto u Dj 3,22 gdje u španjolskom biblijskom tekstu stoji: „...proroka kao ja“, a u hrvatskoj Bibliji „...poput mene“; Dj 9,18; Lk 22,31,44; Dj 2,41—španjolski izraz „como tres mil personas“ preveden je u hrvatskom kao „oko tri tisuće duša“; i u Dj 6,15 i ovdje je španjolska riječ „como“ = kao, prevedena s „poput“ ). Riječ je to koja nijansira opis i predstavlja putokaz da se svi elementi ne uzmu doslovce. Duh Sveti se pojavio KAO nalet vjetra, a to znači da je On Sila Božja, i jezici KAO od plamena, a to najavljuje žarko svjedočanstvo za koje će On učiniti da izvire s usana Apostola. Ovaj opis podsjeća na sliku starog Saveza na Sinaju, koji se također slavio posred grmljavine, munja i dima jer „Jahve siđe kao oganj“ (Izl 19,16-20). Book | Siječanj 2018. 57

Book 96
Ranjeno svjetlo
Tko to kaže da anđeli čuvari ne postoje?
Krv Kristova