Views
9 months ago

Book 97

BIBLIJSKI TEČAJ OD

BIBLIJSKI TEČAJ OD BABILONSKE KULE DO SVEOPĆE CRKVE Kao prvi rezultat takvog čudesnog događaja, Apostoli počeše govoriti drugim jezicima, zahvaljujući daru ili karizmi Duha. Pobožni Židovi koji bijahu pridošli iz udaljenih zemalja u Jeruzalem da svetkuju blagdan, čuše na svojim vlastitim jezicima kako se objavljuju veličanstvena Božja djela. Navještaj Evanđelja ponovo će ljudima donijeti jedinstvo, jedinstvo koje je raskinuto od događaja s Babilonskom kulom (Post 11,1-9). Kasnije su, kako izgleda, Dvanaestorica počela izgovarati nerazumljive zvukove, kao što to bijaše i sa starim prorocima (npr. u Br 11,25 i 29; 1 Sam 10,5 i sljedeći). Bio je to drugi dar Duha, neki učinak oduševljenja i radosti što ispunjavahu srca Apostola; to se naziva „glosolalia“ (podrobnije u B 61). Međutim, neki su se svjedoci počeli podrugivati Apostolima, govoreći: „Puni su slatkog vina“ (Dj 2,13). Zatim je riječ uzeo Petar. Odbacio je optužbe pomoću jednog Joelovog proroštva (3,1-2). Sve što se dogodilo objasnio je zahvatom Isusa, kojeg su Židovi progonili, raspeli po tajanstvenoj božanskoj zamisli, ali koji je sada živ i kojega je Bog učinio Gospodinom i Mesijom. Kad čuše ove Petrove riječi, tri tisuće osoba se obrati i dade krstiti u ime Isusa Krista. Rodila se crkva. I postojat će sve dok se Gospodin ne vrati na kraju vremena (B 62). SVJETLO NA MOME PUTU Biblijski tečaj 36 B 61. TUĐI JEZICI I DAR JEZIKA U Novom zavjetu postoje tri niza tekstova u vezi s govorom u jezicima: ■ U Dj 2,4-11. Izrazito je naglašeno da se radi o tuđim jezicima (rr. 4,6,8). A cilj je tog govora “objavljivanje veličanstvenih Božjih djela”. ■ U Dj 10,44-47 i 11,15 (Kornelijevo obraćenje u Cezareji) i 19,6 (krštenje u Efezu). Ima sličnosti s onim što se dogodilo na Pedesetnicu, ali oba odjeljka više nalikuju glosolaliji o kojoj govori Pavao. ■ U 1 Kor 14 Pavao govori o glosolaliji u Korintu. Ovdje je glosolalija dar druge naravi i nižega reda od čuda na dan Pedesetnice. Sastojala se od izgovaranja zanosnog govora koji je, budući nerazumljiv, trebao istovremeno duhom nadahnute tumače. Postojala je prilično naglašena sličnost između pojava u Korintu, Efezu i Cezareji s jedne strane, i čuda na Pedesetnicu 58 www.book.hr | Book

u Jeruzalemu s druge strane. Sličnost je u tome što je Duh doveo Apostole u stanje izvan samih sebe, kao i obraćenike iz Cezareje i Efeza, te onih iz Korinta. Oduševljenje Dvanaestorice bilo je takvo da su ih smatrali pijanima... Razlika je u tome što je na Pedesetnicu Duh, da bi privukao Židove i uspostavio Crkvu koja se tek rađala, ovom kolektivnom zanosu pridružio i čudo tuđih jezika koje je čulo mnoštvo ljudi. U drugim slučajevima tekst ne govori ni o čemu BIBLIJSKI TEČAJ sličnom. Nitko, međutim, ne poriče da se je čudo tuđih jezika moglo ponoviti poneki put u korist evangelizacije (prema Mk 16,17). Prerađeno od S. Carrillo, El Misterio pascual, III. str. 99-100. 62. CRKVA, TVOREVINA DUHA SVETOGA Crkva, novo stvorenje, ne može se roditi osim iz Duha Svetoga, od kojega se rađa sve što se rađa od Boga. Djela apostolska su kao jedno „Evanđelje Duha“. U djelovanju Duha uočavaju se dvije crte. S jedne strane, čuda i izvanredna djela: nadahnuti ljudi, u zanosu, bolesnici i opsjednuti oslobođeni, junačka neustrašivost učenika. S druge strane, ova čudesa, znakovi konačnog spasenja, svjedoče da je obraćenje moguće, da se opraštaju grijesi, da je stigao čas u kojem u Crkvi Bog izlijeva svoga Duha (Dj 2,38; 3,26; 4,12; 5,32; 10,43). Ovaj Duh je Isusov Duh; on čini da se ponavljaju Isusovi postupci: navješćuje se Riječ, ponavlja se njegova molitva, ovjekovječuje njegova zahvala u lomljenju kruha; održava među braćom jedinstvo koje okuplja učenike oko Isusa. Duh je sila koja pronosi Crkvu što se rađa do svih krajeva zemlje. Čas izravno obuzima pogane, dokazujući time kako se izlijeva na svako tijelo, čas šalje u misije one koje On sam odabire, Filipa, Petra, Pavla, Barnabu. Ali, nije prisutan samo u polaznom trenutku: prati i vodi djelovanje apostola, daje svoju vlast njihovim odlukama. Riječ raste i umnožava se, a unutrašnje vrelo ove radosne pokretačke sile je u Duhu (Dj 13,52). Vocabulario de Teologia Biblica, art. Espiritu, 262 Norman L. Geisler i Frank Turek NEMAM DOVOLJNO VJERE DA BIH BIO ATEIST Naručiti možete na: 095/206-5421 i 048/210-104, www.kristofori.hr, tajnica@kristofori.hr. Detaljnije in fo rmacije potražite na str. 63. 120 kn Book | Siječanj 2018. 59

Book 96
Ranjeno svjetlo
Tko to kaže da anđeli čuvari ne postoje?
Krv Kristova