Views
7 months ago

Book 97

88 www.book.hr |

88 www.book.hr | Book

Zašto postoji zlo u svijetu? Evo odgovora! Kršćanstvo, kao i sapun, koristi ako ga upotrebljavamo… Neki proizvođač sapuna reče svećeniku: „Kršćanstvo nije ništa postiglo. Iako se propovijeda skoro dvije tisuće godine, svijet se nije popravio. Još uvijek ima zla i pokvarenih ljudi.” Svećenik na to pokaže veoma prljavo dijete koje se igralo u blatu pokraj ceste i odvrati: „Sapun nije ništa postigao. Na svijetu još uvijek ima prljavih ljudi.” „Ali, od sapuna možeš imati koristi samo ako ga upotrebljavaš”, reče tvorničar. „Od kršćanstva također”, odgovori svećenik. Book | Siječanj 2018. 89

Book 96
Ranjeno svjetlo
Tko to kaže da anđeli čuvari ne postoje?
Krv Kristova