Views
6 months ago

qqq1

- здешевлення

- здешевлення виробництва існуючих машин і обладнання, що сталося внаслідок розвитку науковотехнічного прогресу в галузях, які їх виробляють, де впроваджено прогресивніші технології; - виробництво нових, продуктивніших машин цього типу. Фізичний та моральний знос основних фондів Основні фонди в процесі експлуатації піддаються зносу. Знос основних фондів - це втрата ними своєї вартості. Розрізняють два види зносу - фізичний та моральний. Фізичний знос (Physical wear) - це поступова втрата основними фондами своєї первісної споживної вартості, яка обумовлена не тільки їх функціонуванням, а й їх бездіяльністю (руйнування від зовнішнього, атмосферного впливу, корозії). Унаслідок фізичного зносу основних фондів погіршуються їх технікоекономічні та соціальні характеристики - знижується продуктивність, збільшуються експлуатаційні витрати, змінюється режим роботи тощо. На фізичний знос впливають якість основних фондів, їх технічна досконалість (конструкції, вид і якість матеріалів); особливості технологічного процесу (величина швидкості та сили різання, подання тощо), режим роботи, організація догляду, якості і своєчасність ремонту, якість перероблюваної сировини, ступінь захищеності від зовнішніх умов (вологості, кислотності, атмосферних опадів) тощо. Розрізняють фізичний частковий та фізичний повний знос основних фондів. Частковий знос можна усунути. Це означає, що споживні вартості основних фондів відновлюються за рахунок ремонту. Повний знос не можна усунути, він зумовлює необхідність ліквідації зношених фондів та заміни їх новими. Рівень зносу основних фондів та оцінку їхньої придатності визначають під час інвентаризації та переоцінки основних фондів. Мірилом фізичного зносу є коефіцієнт фізичного зносу, який обчислюється за формулою , або , (5.1) де А - сума амортизаційних відрахувань від початку експлуатації (сума зносу) основних фондів; ОФп - первісна вартість основних фондів; Вк.р - витрати на капітальний ремонт основних фондів від початку їх експлуатації. Моральний знос, як правило, настає раніше фізичного зносу, тобто основні фонди, які ще можуть бути використані, економічно вже не ефективні.

Моральний знос (Obsolescence) - це зменшення вартості основних фондів під впливом підвищення продуктивності праці в галузях, що виробляють засоби праці (скорочення суспільно необхідних витрат на їх відтворення), а також у результаті створення нових, більш продуктивних і економічно вигідних машин та устаткування, ніж ті, що перебувають в експлуатації. Таким чином, моральний знос виявляється у двох формах. Перша полягає у втраті цінності старих засобів у результаті зниження вартості їх відтворення, друга - як наслідок втрата цінності старих основних фондів через створення нових, більш ефективних. Моральному зносу другої форми підлягає в основному активна частина основних фондів. Вимірником морального зносу першої форми є коефіцієнт морального зносу першої форми, який обчислюється за формулою : , (5.2) де СВ, СП - відповідно відновлена і первісна вартість основних фондів. Коефіцієнт морального зносу другої форми обчислюється за формулою: , (5.3) де ОФз, ОФн - повна вартість (ціна) відповідно застосовуваного і нового засобу праці; Па, Пн - продуктивність або інший пріоритетний технікоексплуатаційний показник тих самих засобів праці.

Калила и Димна
Григорий Николаевич Потанин
Томские плесы №6 (7) июнь 2015
Spoje z linky íslo 6 a 8 budú vedené pod ... - SAD Prievidza
Závěrečná zpráva veletrhu FOR GARDEN 2007
new_history_net.09.13.20121132022ff0f
Євреї у Любліні - Євреї у Львові Місця - Пам'ять - Сучасність
№ 1 (21) - Кто есть Кто в медицине
Популярная библиотека химических элементов. Кн. 2
КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ
способы выращивании рассады - Главный фермерский портал
Сибирская Старина №18. 2001 год - Цифровая библиотека ...
В. ГАРМАЕВ. Десятый рабджун. Ю КОВРИЖНЫХ. Купи мне ...
№06 (120) 2010 - Міністерство оборони України