Views
5 months ago

qqq1

ефективно,

ефективно, поки вони ще нові і мають високу продуктивність. Згодом витрати на ремонти збільшуються і наприкінці строку експлуатації об’єкта є набагато вищими, ніж на початку. Це призводить до того, що загальна сума витрат на ремонт і амортизаційні відрахування залишаються практично постійними протягом ряду років. У результаті корисність об’єктів основних засобів залишається однаковою протягом багатьох років. Прискорені методи амортизації доцільно використовувати для об’єктів основних засобів, які швидко морально застарівають, або у міру старіння яких значно збільшуються витрати на їх ремонт та технічне обслуговування (транспортні засоби, комп’ютери). Метод зменшення залишкової вартості За цим методом річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. де: n - це кількість років корисного використання об’єкта. Метод прискореного зменшення залишкової вартості При використанні методу прискореної амортизації ліквідаційна вартість об’єкта не враховується. Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об’єкта, і подвоюється: Річна норма амортизації визначається діленням 100% на кількість років корисного використання об’єкта основних засобів.

Нарахування амортизації методом подвійного зменшення залишкової вартості подвоєна річна норма амортизації завжди застосовувалася до залишкової вартості попереднього року. Сума амортизації зменшується з року в рік. Сума амортизації останнього року обмежена сумою, необхідною для зменшення залишкової вартості до ліквідаційної, яка за даного методу завжди дорівнює нулю. Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12: Кумулятивний метод Цей метод ще називають методом списання вартості за сумою чисел років. Річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку корисного використання об’єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання. Нарахування амортизації проводиться щомісяця. Місячна сума амортизації при застосуванні всіх методів, крім виробничого, визначається розподілом річної суми амортизації на 12 місяців. нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання. Нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів. Нарахування амортизації призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови,

Banja Luka - FIMA Global Invest
Значение определения ортостатических реакций артериального ...
美林一週論「證」 港股成交回升,看好港交所
N 9, 2012 г. - Министерство социального развития Саратовской ...
Заселение Сибири и быт первых ее насельников
элеуметтану
יש רייטינג לתורה
សមាគមអាដហុក - Adhoc Cambodia
986accordo-audiovide.. - Grobel Audio - Dystrybutor sprzętu Hi-Fi
2 - FIMA Global Invest
ематический указатель
Русский язык - МГГУ им. М.А.Шолохова
pdf + ocr - ??????? ??????????
Полярная звезда, книга 2.
Раздел 2. Заключенные-энергетики. Организация ...
Полярная звезда, книга 7.
Латино-Иерусалимское королевство
ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÌÎËÎÊÀ - Министерство сельского хозяйства Российской ...
Начало самодержавия в
Тайны славянских богов