Views
10 months ago

qqq1

Рис. 10.5.

Рис. 10.5. Основні шляхи економії матеріальних ресурсів у будівництві

На практиці часто після оформлення у замовника проходить багато днів, коли ці документи "подорожують" по службах організації і не пред'являються для оплати в банк. Все це час витрачені суми числяться як елемент оборотних коштів "готова продукція і товари для перепродажу" (невідвантажений). Інший напрямок цієї роботи пов'язане з вдосконаленням розрахунків за готову продукцію (продукцію готову, але неоплачену). Прискорення оборотності оборотних коштів особливо важливо, коли має місце високий рівень інфляції. Для будівництва, що відрізняється тривалими термінами оборотності оборотних коштів, облік цієї обставини особливо актуальне. 14. Загальна характеристика персоналу. Склад та структура кадрів підприємства. Класифікація персоналу Залежно від сфери зайнятості персонал промислових підприємств поділяється на: - промислово-виробничий (персонал основної діяльності); - непромисловий (персонал неосновної діяльності) - персонал непромислових організацій, які знаходяться на балансі промислового підприємства. До промислово-виробничого персоналу належать працівники, які займаються промислово-виробничою діяльністю в основному, допоміжному або обслуговуючому виробництвах, управлінні, лабораторіях, на складах тощо. Для визначення рівня продуктивності праці використовується саме чисельність промислововиробничого персоналу. До непромислового персоналу належать працівники, які безпосередньо не пов'язані з процесами виробництва і виконують функції непромислового характеру (працівники підсобних сільськогосподарських підприємств; працівники, зайняті капітальним будівництвом, та ін.). За характером виконуваних функцій персонал поділяється на 4 категорії: - робітники - працівники, зайняті в процесі створення матеріальних благ, переміщенням вантажів, ремонтними роботами, наданням послуг тощо. Залежно від виконуваних у виробництві функцій робітників поділяють на основних (зайнятих у технологічному процесі виготовленням основної продукції) та допоміжних (обслуговують робочі місця, здійснюють наладку, ремонт). За ступенем механізації праці розрізняють робітників, що виконують нагляд за автоматами; робітників, які виконують роботу за допомогою машин і механізмів; робітників, що виконують ручну роботу; робітників, які виконують ручну роботу при машинах та механізмах; керівники - працівники, які займають керівні посади як в цілому по підприємству, так і в його структурних підрозділах (головні механіки, начальники цехів, ділянок, директор та ін.); спеціалісти - працівники, які виконують інженерно-технічні, економічні та інші роботи (бухгалтери, механіки, техніки тощо);

ематический указатель
Lucid Dreaming Experience
Инструкция - Olympus
James Franco - Salon.com - Lu Magnus
Умовні позначення
ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА
TACKLING INACTIVITY
JACK CANFIELD 24 październik 2013r. Hotel Gromada Airport ...
Годовой отчет за 2012 год
МТ- ИНВЕСТ - Форум инвесторов и международных ...