Views
3 months ago

qqq1

одиницю

одиницю продукції, яка за цих умов забезпечила б цільову прибуток. Але при цьому методі ціна підраховується виходячи з інтересів продавця, і не береться до уваги ставлення покупця до розраховується ціною. Звідси вказаний метод потребує певної коригуванні, щоб врахувати, чи будуть передбачувані покупці купувати даний товар за розрахунковою ціною чи ні. Тому так важливо визначення ціни з орієнтацією на попит, з урахуванням стану конкуренції на ринку. Хоча й хочеться, щоб розраховується ціна покривала собівартість і цільовий прибуток, але якщо вона була визначена з ігноруванням змін і вимог попиту, що відображає купівельну спроможність ринку, то дана обставина нерідко стає причиною зриву планів фінансової діяльності фірми. [3] Метод визначення ціни продажу на основі аналізу мінімальних меж збитків і прибутків. В умовах ринку розвиненою конкуренції слід визначити концепцію: прийнятна дана ціна чи ні, тому що в подібних умовах ринкові ціни є головними. Визначення ціни на основі аналізу меж є доречним у разі, коли фірма націлена на досягнення максимального прибутку. Але при цьому фірма повинна бути в змозі точно підрахувати постійні та змінні витрати, розташовувати умовами, що дозволяють точно спрогнозувати попит. Крім того, попит на ринку повинен перебувати під впливом зміни переважно цін, а обсяг продажів показувати відповіднийрівень ціни. У дійсності важко чітко визначити рівень витрат і їх розмежування на постійні та змінні витрати. Крім того, на ринковий попит впливають не тільки ціни, а й інші численні маркетинговізаходи, а також конкурентні відносини між фірмами. З цієї причини спосіб визначення ціни на основі аналізу меж допомагає дати лише певний орієнтир її розрахункового рівня. Метод визначення ціни продажу на основі аналізу максимального піку збитків і прибутків. Даний метод дозволяє визначити обсяг виробництва і продажів, відповідний тому випадку, коли загальна сума прибутків і загальна сума витрат рівні між собою. При використанні цього способу фірма орієнтується на продажу одного і того ж товару за різними цінами з тим, щоб на практиці перевірити, скільки ж у реальності вдасться продати. Але чи не будуть покупці протестувати проти ситуації, коли їм один і той же товар продають за різними цінами? Визначення ціни з орієнтацією на конкуренцію. Важливу роль відіграє визначення ціни з орієнтацією на конкуренцію. Коли фірма займає монопольну позицію на ринку, вона здатна отримувати найбільший прибуток. Але в умовах зрілості ринку з'являється багато фірм, активно впроваджуються на нього і розвиваючих конкуренцію за рахунок здійснення стратегії диференціації та диверсифікації. У подібних умовах при визначенні ціни продажу ефективний метод, що враховує конкурентне становище фірми і даного товару або послуги, а також всю конкурентну ситуацію на ринку. У цьому випадку ціну на товари й послуги визначають за допомогою аналізу і порівняння можливостей товарів даної фірми в порівнянні з фірмами-конкурентами на конкретному ринку, а також через аналіз і порівняння склалися на ринку цін. Отже, метод визначення ціни з

подібною орієнтацією полягає в уточненні ціни з урахуванням змін конкурентної ситуації і конкурентного положення даної фірми на ринку. Тут застосовують метод визначення ціни за допомогою орієнтації на ринкові ціни; метод формування ціни за рахунок слідування за цінами фірми-лідера на ринку; метод визначення ціни на основі цін, прийнятих на даному ринку; метод визначення престижних цін. Метод формування ціни за допомогою орієнтації на ринкові ціни. Тут кожен продавець, що продає товар на ринку, встановлює ціни, виходячи з рівня цін, що склалися тут, не порушуючи при цьому традицій ринку. Метод слідування звичайного рівня ринкових цін застосовується при визначенні ціни на важко диференціюються товари, наприклад цемент, цукор і т.д. Встановлювана таким чином ціна визначається в особливій ціновій зоні кожною фірмою самостійно. Ще один метод визначення ціни за рахунок слідування за цінами фірми-лідера на ринку, коли фірма конкретизує свої ціни, виходячи з рівня цін фірми-лідера, яка має найбільшою ринковою часткою. Фірма, що займає лідируюче положення на ринку, має в своєму розпорядженні найвищим ступенем довіри з боку покупців, а також широкими можливостями встановлювати на ринку ціни на більш вигідному для себе рівні, ніж інші, здатна вільно формувати ціни з урахуванням конкуренції. Фірми, які прямують у формуванні своєї цінової політики за лідером, неконкурентні і за ступенем популярності, і за ступенем визнання покупцями їх торгової марки, тому вони дотримуються для своєї продукції рівня цін, визначеного фірмоюлідером. Ціни кожної фірми обмежені певними рамками і не бувають вище відповідних цін фірми-лідера. Метод ціноутворення на основі цін, прийнятих на даному ринку. Застосовуються ціни, які зберігаються на стабільному рівні щодо певних товарів протягом тривалого часу на конкретному ринковому просторі. У цьому випадку, незалежно від обсягів ринкової частки, займаній даною фірмою на ринку, навіть при незначному підвищенні ціни, відбувається різке скорочення продажів відповідних товарів і, навпаки: при невеликому її зниження можливе різке збільшення збуту. Як приклад використання методу звичних цін можна назвати такі товари, як шоколад, сік в металевих банках, призначений для продажу в автоматах. Щоб відмовитися від звичних цін і забезпечити їх підвищення, покращують якість товару, його функціональні властивості, упаковку, стиль, дизайн, надають йому більшу привабливість, адаптуючи його до ринку прогнозованих покупців. Без цього здійснити зміну звичній ціни нереально. Методу встановлення престижних цін. Прикладами товарів такого роду ціноутворення можуть служити коштовності, норкові шуби, чорна ікра. Останнім часом характерне розширення асортименту престижних товарів. Вони мають люксовим рівнем якості. Якщо такого роду товари будуть продаватися за низькими цінами, вони стануть легкодоступними і втратять свою головну привабливість для ринку престижних покупців. Разом з тим реально очікувати істотного збільшення продажів, якщо збувати престижні товари за високими цінами, але трохи нижче рівня склався на ринку. Про такі товарів доцільно

James Franco - Salon.com - Lu Magnus
ематический указатель
Banja Luka - FIMA Global Invest
МТ- ИНВЕСТ - Форум инвесторов и международных ...
Значение определения ортостатических реакций артериального ...
美林一週論「證」 港股成交回升,看好港交所
Ссылка на файл в формате pdf - Вторая литература
Исторический материализм
Ô³Õ¥Õ²Õ¡Ö€Ö„Õ¸Ö‚Õ¶Õ«Ö„
יש רייטינג לתורה
Заселение Сибири и быт первых ее насельников
элеуметтану
N 9, 2012 г. - Министерство социального развития Саратовской ...
សមាគមអាដហុក - Adhoc Cambodia
986accordo-audiovide.. - Grobel Audio - Dystrybutor sprzętu Hi-Fi