Views
7 months ago

qqq1

Прибуток, як

Прибуток, як економічний показник, є різницею між чистим доходом і собівартістю продукції. Прибуток є кінцевим результатом діяльності підприємства. Функції, що виконує прибуток на підприємстві: 1. Оціночна функція — прибуток оцінює ефект господарської діяльності. 2. Розподільча функция — прибуток використовується як інструмент розподілу чистого доходу. 3. Стимулююча функція — прибуток є інструментом формування різних фондів стимулювання, як власників і робітників, та і самої господарської діяльності. Класифікація видів прибутку. В залежностіі від виду діяльності, в рамках якої отримано прибуток, він поділяється на: · прибуток від реалізації по основній діяльності; · прибуток від реалізації по неосновній діяльності; · від фінансових операцій; · від неопераційної діяльності; · від лізингової діяльності. В залежності від порядку визначення прибуток буває таких видів: Економічний підхід · балансовий прибуток — кінцевий результат всіх видів діяльності; · прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства — різниця між балансовим прибутком і податком на прибуток; · чистий прибуток — різниця між прибутком, що залишається в розпорядженні підприємства та штрафними санкціями щодо підприємства; Бухгалтерський підхід

· прибуток від звичайної діяльності до оподаткування — різниця між валовими доходами і валовими витратами (разом з амортизаційними відрахування); · прибуток від звичайної діяльності — різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування і податком на прибуток; · чистий прибуток — сума прибутку від звичайної діяльності і надзвичайних доходів (витрат). Від методики оцінки: · номінальний прибуток — той що фактично отримано; · реальний прибуток — номінальний прибуток з урахуванням впливу інфляції. В залежності від цілі визначення: · бухгалтерський (балансовий); · економічний прибуток — визначається як виручка від реалізації – валові витрати – альтернативні вигоди (витрати). В залежності від розміру: 1. Мінімальний прибуток — прибуток, розмір якого після сплати податків задовільняє уяву власників про мінімальний рівень рентабельності на вкладений капітал. Як правило, цей рівень дорівнює середній процентній ставці на депозитному ринку. 2. Нормальний прибуток — прибуток, який відповідає нормі прибутковості на вкладений капітал у галузі. 3. Цільовий (необхідний) прибуток — прибуток, що відповідає потребам підприємства в коштах на виробничий і соціальний розвиток і утворюється за рахунок чистого прибутку. 4. Максимальний прибуток — прибуток, що пов'язаний з реалізацією мети поведінки підприємства на ринку на максимізацію прибутку. Отримується в тому випадку, коли граничні витрати дорівнюють граничним доходам.

James Franco - Salon.com - Lu Magnus
МТ- ИНВЕСТ - Форум инвесторов и международных ...
ематический указатель
Исторический материализм
Ô³Õ¥Õ²Õ¡Ö€Ö„Õ¸Ö‚Õ¶Õ«Ö„
Ссылка на файл в формате pdf - Вторая литература
Калила и Димна
Григорий Николаевич Потанин
Томские плесы №6 (7) июнь 2015
Unveiling 12 Good Reasons to Invest in Cambodia
Závěrečná zpráva veletrhu FOR GARDEN 2007
Spoje z linky íslo 6 a 8 budú vedené pod ... - SAD Prievidza