Views
11 months ago

qqq1

Закон

Закон пропозиції говорить: при інших рівних умовах з підвищенням цін зростає величина пропозиції, і навпаки, зі зниженням цін вона скорочується, між ціною і величиною пропозиції існує пряма залежність. Закон пропозиції показує, що виробники хочуть виготовити і запропонувати до продажу більша кількість свого продукту за високою ціною, чим вони хотіли б це робити за низькою ціною. Крива пропозиції - графічне зображення функції пропозиції. Функцію пропозиції позначають через 8(Р). Як і щодо закону попиту, уявімо закон пропозиції в графічному зображенні (рис. 3.3). Крива пропозиції 5 спрямована вгору зліва направо, т. е. показує, що фірми готові запропонувати більше продукту при більш високих цінах. Як видно з рис. 3.3, крива пропозиції - висхідна. Це означає, що між ціною і величиною пропозиції існує прямий зв'язок. Крива пропозиції показує, яку кількість економічно Рис. 3.3. Крива пропозиції ського блага готові продати виробники за різними цінами в даний момент часу. Якщо впливає ціновий фактор, змінюється величина пропозиції (рух вгору або вниз по кривій). Форма кривої пропозиції визначається прагненням фірм до максимального прибутку. Це допущення допомагає зрозуміти, чому крива пропозиції спрямована вгору зліва направо, тобто чому фірми готові запропонувати більше продукту при більш високих цінах. 6. Взаємодія попиту та пропозиції. 7. Ринкова рівновага. Рівноважні ціна та обсяг. Ринкове рівновага - ситуація на ринку, коли попит (D) і пропозицію (S) знаходяться в стані рівноваги, яке характеризується рівноважною ціною (P e ) і рівноважним обсягом. Тобто обсяг попиту (Q D ) дорівнює обсягу пропозиції (Q S ) при даній рівноважній ціні (P e ) (рис. 1). . Рівноважна ціна - єдина ціна, по якій продається і купується рівноважна кількість товару. Рис. 1. Ринкова рівновага Але стан рівноваги на ринку нестійкий, тому зміни ринкового попиту та ринкової пропозиції викликають зміну ринкової рівноваги.

Якщо реальна ринкова ціна (Р 1 ) вище Р е , то обсяг попиту (Q D ) буде менше обсягу пропозиції (Q S ), тобто виникає надлишок товару (DQ S ). Надлишок пропозиції завжди діє у бік пониження ціни, тому продавці будуть прагнути уникнути затоварення. Щоб уникнути зміни ціни, виробники можуть скоротити пропозицію (S, S 1 ), що призведе до скорочення обсягу до Q D (рис. 1, а). Якщо реальна ринкова ціна (P 1 ) виявляється нижчою від ціни рівноваги P e , то обсяг попиту (Q D ) перевищує обсяг пропозиції Q S , виникає дефіцит товару (DQ D ). Дефіцит товару діє в бік підвищення його ціни. У цій ситуації покупці готові заплатити і більш високу ціну за товар. Тиск з боку попиту буде продовжуватися до тих пір, поки не встановиться рівновага, тобто доки дефіцит не стане нульовим (DQ D = 0). Закон спадної граничної корисності (послідовне збільшення споживаного блага веде до зниження корисності від нього) пояснює негативний нахил кривої попиту (D). Тобто кожен споживач у відповідності зі знижується корисністю товару купує його більшу кількість тільки за умови зниження ціни. За допомогою кривої попиту можна визначити виграш (надлишок) споживача - це різниця між максимальною ціною, яку може заплатити споживач за товар (ціна попиту), і реальною (ринковою) ціною даного товару. Ціна попиту на товар (Р D ) визначається граничною корисністю кожної одиниці товару, а ринкова ціна товару - взаємодією попиту (D) і пропозиції (S). В результаті цієї взаємодії товар продається за ринковою ціною (Р e ) (Рис. .2). Рис. .2. Надлишок споживача і виробника Тому споживач виграє, купуючи товар дешевше, ніж він міг за нього заплатити. Цей виграш дорівнює площі заштрихованого трикутника Р D ЕР e (Рис. 2). Знання граничних витрат (МС) дозволяє визначити виграш виробника. Справа в те, що мінімальна ціна, за якою фірма може без втрат продавати одиницю продукції, не повинна бути нижче граничних витрат (МС) (приріст затрат, пов'язаний з виробництвом кожної наступної одиниці продукції) (рис. 2). Будь перевищення ринкової ціни одиниці продукції над її МС буде означати зростання прибутку фірми. Таким чином, виграш виробника - це величина перевищення ціни реалізації (ринкова ціна) над граничними витратами виробництва. Такий надлишок фірма отримує від кожної продаваної одиниці товару за ринковою ціною (Р e ), перевищує граничні витрати (МС) виробництва даної одиниці. Таким чином, продаючи об'єм товару (Q e ) (при різних МС на кожну одиницю продукції від 0 до Q Е ) по Р Е , фірма отримає виграш, рівний заштрихованої площі Р e ЕР S . 8. Вплив зміни попиту та пропозиції на ринкову рівновагу.

ематический указатель
Lucid Dreaming Experience
Инструкция - Olympus
Умовні позначення
ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА
TACKLING INACTIVITY
JACK CANFIELD 24 październik 2013r. Hotel Gromada Airport ...
Годовой отчет за 2012 год
James Franco - Salon.com - Lu Magnus