Views
11 months ago

Bao cao

16 Tùy vào độ

16 Tùy vào độ phức tạp của bài toán hoặc của dữ liệu đầu vào mà các mô hình CNN có thể có nhiều tầng chập. Mạng CNN có nhiều tầng chập (thường lớn hơn 4) được gọi là một mạng CNN học sâu (Deep Convolutional Neural Netowrk) 3.2.1.2. Tầng Max-Pooling Tầng Max-Pooling thường nằm ngay sau tầng chập. Nhiệm vụ của tầng này là thu nhỏ kích thước của ma trận đặc trưng nhưng vẫn giữ lại những đặc trưng chính. Nhờ có tầng max-pooling mà gánh nặng tính toán của mô hình CNN được giảm bớt đáng kể. Hình 10. Tầng max-pooling 3.2.2. Phần fully-connect Phần fully-connect thực chất là một mạng nơ-ron truyền thống (Feed-forward) [1]. Nhiệm vụ của phần này là dự đoán xem đặc trưng đã được trích xuất từ phần convolution thuộc phân lớp nào. 3.3. Quy trình tính toán của mạng CNN Ở tầng chập, mạng sẽ tiến hành trượt n bộ lọc có kích thước cố định dọc theo tấm hình với bước bước nhảy của mỗi lần trượt là cố định. Kích thước của bộ lọc và của bước nhảy phải phù hợp với kích thước của hình. Tại mỗi vùng ảnh mà bộ lọc trượt đến, ta tính được một giá trị của ma trận đặc trưng M. Giả sử bộ lọc W có kích thước a × b, vùng ảnh hiện tại mà bộ lọc đang trượt đến là Z. Ta có công thức tính giá trị một phần tử của ma trận đặc trưng M như sau:

17 i=a,j=b M ij = ∑ (Z ij × W ij ) + b i=0,j=0 Những bộ lọc W và giá trị b là tham số của mô hình CNN, nhiệm vụ của mô hình là trong quá trình học phải điều chỉnh các giá trị của W và b sao cho kết quả trả ra của mô hình gần với giá trị mong muốn nhất. Sau khi nhận được ma trận đặc trưng M, ta tiến hành thực hiện max-pooling để giảm kích thước đặc trưng nhưng vẫn giữ lại những đặc trưng chính. Quá trình maxpooling sẽ được thực hiện bằng cách trượt một cửa sổ với kích thước tùy chọn (thông thường là 2 x 2) qua ma trận đặc trưng M, tại mỗi vùng mà cửa sổ trượt đến ta lấy giá trị lón nhất và bỏ đi các giá trị khác. Qua nhiều tầng chập và max-pooling liên tiếp nhau, ta sẽ thu được một đặc trưng rõ nhất và có kích thước phù hợp cho việc tính toán phía sau. Bước cuối cùng trước khi đưa đặc trưng vào mạng nơ-ron truyền thống để nhận diện, ta phải chuyển đặc trưng dạng ma trận về dạng vecto một chiều làm đầu vào cho mạng.

Bao cao ve buon ban PN&TE- Den.qxd - HumanTrafficking.org
Bao cao thuong nien nam 2012 PHR - Vietstock
HVG - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
VFMVF1 - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC, CAO ...
Phát triển Kế hoạch Thị trường Tổng thể về Kế hoạch hóa Gia ... - Path
nhiệt độ - Mientayvn.com
Phần 1 - VN.NET
1. Giới Thiệu Giám Hộ và Tín Nhân Công - Public Guardian and ...
Me Kong.qxp - Mekong Program on Water Environment and ...
Trọn bộ - VN.NET
Phần 1 - VN.NET
THEO DÕI NGHÈO ĐÔ THỊ
Nêu cao giá trị của chúng ta Sự quan tâm • Làm việc theo ... - Colgate
Phần 1 - VN.NET
Phần 1 - VN.NET
Phần 1 - VN.NET
Download - Đại học FPT
Nhà Tiêu Sinh Thái [PDF: 2.00MB] - EcoSanRes