Views
10 months ago

mavi ege koleji ic sayfalar

ANADOLU LİSESİ

ANADOLU LİSESİ hayalleri büyürken... Anadolu Lisesi, pek çok avantajı aynı anda sunar. İyi bir eğitim kadrosuna, güçlü kurulan bir sisteme sahiptir, yabancı dile etkisi büyüktür. Bu sistem; öğrenciye mevcut bilgileri aktarmayı değil, bilgiye ulaşma ve üretme becerisini geliştirip, bireysel farklılıkları keşfetme, düşünme ve problem çözme yetkinliklerini kazanmasına olanak tanıyor. Mavi Ege Koleji eğitim kampüsü birimlerinde, öğrenme sürecine aktif katılımı teşvik eden, bilişsel becerileri destekleyen, birden çok duyuya hitap eden materyal kullanımını gerektiren; akademik, sosyal ve yaşam boyu öğrenme becerileri konusunda disiplinler arası etkileşimi ve teknolojiyi etkili kullanmayı gerektiren bir öğretim modeli uygulanıyor.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ her öğrenciye sağlam bir gelecek! Sağlık hizmetlerinin verilme sürecinde, hekimler kadar iyi yetiştirilmiş yardımcı sağlık personeline ihtiyaç duyulmaktadır. Özel Mavi Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türk Milli Eğitiminin temel amaçları, sağlık eğitiminin özel amaçları, sağlık bilgisi, becerileri ve uygulamaları ile donatılmış, insanlığa ve ülkesine karşı sorumluluklarını bilen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin ekip anlayışıyla çalışabilen, çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, bilgiye dayalı sağlık bakımı hizmeti sunabilen, donanımlı, profesyonel sağlık personeli yetiştiriyor. Lise, uzman eğitimci kadrosuyla sağlık ve kültür alanında, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerde başarılı, sağlık hizmetleri alanında uluslararası niteliklerde faaliyet gösteren ve sağlık alanındaki paydaşların gereksinimlerini hızlı, kaliteli ve etkili çözümlerle karşılayan öncü bir lise olmayı hedefliyor. Ebe Yardımcılığı Eğitimi: Bu bölümde öğrenciler, doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda kayıtlarının tutulması, gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitim programı ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık programlarının uygulanması, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gebenin günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanması gibi konularda eğitiliyor. Hemşire Yardımcılığı Eğitimi: Bu bölümde öğrencilere; *Sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinmelerini saptayabilecek *Saptanan gereksinimlerin mesleki standartlar düzeyinde karşılanabilmesi için gerekli olan hemşirelik bakımını planlayabilecek, uygulayabilecek *Sağlık ekibinin etkili ve etkin bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirebilecek *Hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rolünü alabilecek özellikte eğitimler veriliyor. Öğrenciler, 9. sınıftan başlayarak ortak derslerle birlikte verilecek hemşirelik derslerini teorik ve uygulamalı olarak öğreniyorlar. Böylece ileride hastaneler, özel ambulans hizmetleri, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri, verem savaş dispanserleri, aile planlaması ve anaçocuk sağlığı merkezleri, rehabilitasyon ve özel bakım merkezlerinde çalışma imkanı bulabiliyorlar. Sağlık Bakım Teknisyenliği Eğitimi: Teknisyen, bireyin ruhen ya da bedenen kazaya uğraması halinde tıbbın gerektiği bilgi ve beceriye il müdahaleyi yapan, hastaya ilk yardım ve acil bakım hizmetleri uygulayan, hastaların sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan, Sağlık Bakanlığı’nın tescil ettiği bir okuldan mezun olan sağlık mensubu olarak yetiştiriliyor. Bu bölümde öğrencilerin, görevinin tüm aşamalarında ilgili kişi ve kurumlarla sağlıklı iletişim kurarak ekip çalışması içinde hareket edebilen, mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eden, kendini geliştiren, haberleşme ağını doğru ve etkili kullanabilen, gerekli koordinasyonu sağlayabilen nitelikli teknisyenler olarak yetişmeleri sağlanıyor. tanıyor.

GENÇLİK EĞİTİM KURUMLARI EKİM BÜLTENİ 2018
Biyoteknolojik İlaçlar
İZÜ
f l & x i
futbol ve çocuk e dergi
ODE KSS RAPORU 2015
30031754_timss_2015_ulusal_fen_mat_raporu
ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ ÜRETİM YÖNERGESİ
rapor-okul_sosyal_hizmeti_c%CC%A7alis%CC%A7tay_raporu-1_mart_2017