Views
9 months ago

MAHB-20180127

20 • VECKA 4 • 2018

20 • VECKA 4 • 2018 NYHETER/enhörna Enligt de nya medborgarlöftena kommer bland annat konkreta åtgärder riktas mot kriminalitet bland ungdomar. Nu är medborgarlöftena påskrivna Under 2017 genomförde kommunen och polisen medborgardialoger. Utifrån dem har nu Södertälje kommun och Södertälje lokalpolisområde skrivit på årets löften. I FÖRRA ÅRETS medborgardialoger framkom bland annat att medborgarna vill se en satsning kring trafik, en ökad polisiär närvaro och en förbättrad utomhusbelysning. Därför innehåller årets medborgarlöften konkreta åtgärder inom inritningarna trafiksäkerhetsarbete, kriminalitet bland ungdomar och trygghet i bostadsområden och centrum. DÄRFÖR KOMMER polisen bland annat att aktivt arbeta med att upptäcka, förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar, bland annat genom att arbeta med närvaro av civilklädd polis. Man kommer också att genomföra trafikkontroller för mopeder, hastighetsövervakning, nykterhetskontroll och beteendeövervakning. För att medborgarna ska fortsätta att känna sig trygga i bostadsområden och centrum kommer polisen och kommunen att fortsätta genomföra medborgardialoger. SYFTET MED DIALOGER är att öka medborgarnas och samhällets delaktighet och engagemang i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Målet är att öka tryggheten och att effektivisera det förebyggande arbetet och att stärka förtroendet för polisen och kommunen. MOBILFÖRBUD FRÅN OCH MED DEN 1 FEBRUARI 2018 Regeringen gör en ändring i trafikförordningen om hur mobiltelefoner får användas av förare vid färd. FRÅN OCH MED den 1 februari skärps lagen gällande användandet av mobiltelefon i trafiken. Detta innebär att föraren av ett motorfordon endast får använda mobiltelefon, GPS-navigator, radiomottagare och/eller annan utrustning som används som kommunikation, om det inte innebär att körningen av fordonet på något sätt påverkas negativt, till exempel att bilen börjar vingla. MAN FÅR ALLTSÅ RINGA samtal och samtidigt köra, om man exempelvis helt gör det via bilens anläggning/handsfree och det inte påverkar körningen. Det nya från i år är att man inte på något sätt får hålla mobilen eller navigatorn i handen och samtidigt använda den om man kör. Straffet kan bli böter för den som bryter mot detta. DEN NYA LAGTEXTEN: ”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.” Från torsdag är det inte längre tillåtet att prata i handhållen mobil under bilkörning. – Förenklat kan man säga att vi ser till att man har händerna på ratten. Vi kan inte ha en ordning med en handhållen mobiltelefon, jag tror att de flesta förstår att det försvårar uppmärksamheten i trafiken, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth till Sveriges Radio. MATS SÖDERSTRÖM

Ung, vild och vacker - Välkommen till Nykvarn Har du ett företag eller är med i en förening och vill visa upp din verksamhet på stans bästa annonssida? Hör av dig till oss! ANNONSER kontakta: TEl: 020-10 00 81 annons@masenredaktionen.se MARIEFREDS NAPRAPATCENTER MARIEFREDS Per NAPRAPATCENTER Abrahamsson Per Abrahamsson Välkomna till Nygatan 13 i Mariefred samt Bränningestrandsvägen Välkomna till Nygatan 79 i Södertälje. 13 i Mariefred samt Bränningestrandsvägen 79 i Södertälje. Vi är far och son som jobbar ihop och har många års Vi är erfarenhet och son och som hjälper jobbar er med ihop och har ledbehandling, många massage, års erfarenhet akupunktur och hjälper och er med stödvågs ledbehandling, behandling massage, mm för att akupunktur och lösa stödvågs dina problem. behandling mm för att lösa dina problem. Tisdagar och fredagar finns jag i Mariefred så ring Tisdagar och boka och tid fredagar 070-651 finns 90 51 jag i Mariefred så ring och boka tid 070-651 90 51 VÄLKOMMEN TILL BESIKTA BILPROVNING I NYKVARN. TRÄDGÅRDSVÄGEN 13, NYKVARN BESIKTA.SE | 0774-400 800

mtmas1706
mthb1652
mtmas1650
Vecka 26
v36
MAHB-20180310
PDFsam_merge
mtmas1649
MAHB1714
mtmas1710
PDFsam_merge
mthb1707
PDFsam_merge
v35
v34
Vecka42
MAHB1717
MAHB1734
MAHB1732
MAHB1733
GTHB1803
Uppsala 2016 #6
Kalixguiden v52 -17
ReklamGuiden Kalix v42 -17 (16/10-22/10)
ReklamGuiden Kalix v22 -16 (30/5-5/6)
MAHB-20180120
mtmas1702
MAHB1727
mtmas1708
mtmas1703