Views
9 months ago

MAHB-20180127

Medicinsk HorMonyoga i

Medicinsk HorMonyoga i Mariefred ”strålande kvinna” För dig som är mitt i livet, klimakteriet eller i menopaus, en yoga som ökar din vitalitet och livslust som balanserar hormonsystemet och ger dig harmoni. start 11 februari, info och bokning www.iamyoga.se Varmt välkomna! STOR VINTER REA PÅ HARRYS EKIPERING Järnvägsgatan 11 Mån-Fre 10-18, Lör 10-14 0152-101 55 Djuraffären i Mariefred har bytt namn till DJURHUSET! REGISTRERA DIG SOM KUND HOS OSS, FÅ 20% RABATT PÅ FÖRSTA KÖPET! VÄLKOMMEN IN! RUDDAMMSGATAN 2 DJURHUSET I MARIEFRED

VECKA 4 • 2018 • 33 KULTUR & FRITID/måsenområdet Sedan 2014 har oron i samhället för brott ökat med tio procent visar en undersökning från Brå. Oron för brottslighet ökar Fler oroar sig för brottsligheten i samhället. Kvinnor oroar sig betydligt mer än män och störst är kvinnors oro för bostadsinbrott och för överfall eller misshandel. Det visar en sammanställning av resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade i veckan. NÄSTAN EN TREDJEDEL av befolkningen (29 procent) oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället. Det är en ökning sedan förra året då 25 procent upplevde stor oro över brottsligheten. Efter en tidigare minskning har oron ökat från 2014 (då andelen oroliga var 19 procent) och framåt, och andelen är nu på samma nivå som uppmättes vid första mättillfället (2006). – Kvinnor uppger i större utsträckning än män att de oroar sig över brottsligheten i samhället, men oron ökar för både kvinnor och män, säger Åsa Strid, biträdande enhetschef på Brå. ÅR 2017 UPPGAV 20 procent av befolkningen att de oroar sig för bostadsinbrott. Det är en fortsättning på en svag ökning som har pågått sedan 2011 (då andelen oroliga var 14 procent). Det är vanligare att kvinnor (23 procent) oroar sig för bostadsinbrott än att män (17 procent) gör det. Vid oro för att utsättas för misshandel eller överfall är könsskillnaderna ännu större. Av kvinnorna uppger 23 procent att de är oroliga för att utsättas för misshandel eller överfall. Motsvarande siffra för männen är 9 procent. Vid frågan om otrygghet i att gå ut sent på kvällen i det egna bostadsområdet, så uppger 30 procent av kvinnorna att de känner sig mycket eller ganska otrygga, eller så otrygga att de avstår från att gå ut på kvällen. Bland männen uppger 9 procent detsamma. – Otryggheten bland kvinnor kvarstår på samma nivå som förra året, men framförallt kan vi notera att andelen otrygga kvinnor fortsatt är betydligt större än andelen otrygga män, säger Thomas Hvitfeldt, enhetschef på Brå. Thomas Hvitfeldt, enhetschef på Brå. FFOTO: PERNILLE TOFTE Åsa Strid, biträdande enhetschef på Brå. NTU BYGGER PÅ intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens otrygghet och oro för brott, utsatthet för brott samt förtroende för och erfaren¬heter av rättsväsendet. Utifrån undersökningens resultat kan slutsatser dras för hela befolkningen. Idag publiceras en sammanfattning av de mest centrala indikatorerna i undersökningen. NTU som helhet publiceras den 29 januari 2018. FFOTO: LISELOTTE VAN DER MEIJS