Views
9 months ago

MAHB-20180127

46 • VECKA 4 • 2018

46 • VECKA 4 • 2018 INSÄNDARE SKICKA DINA DEBATTINLÄGG TILL: REDAKTION@MASENREDAKTIONEN.SE Ett debattinlägg får vara högst 1500. Nedsättande och kränkande omdömen av namgivna personer undanbedes. Vi förbehåller oss rätten att stryka i texten samt avstå från publicering. Sluta se friskolorna som kompisar.... Replik DET ÄR MED DJUPT ORO OCH bestörtning som jag läser insändaren ”Sluta se friskolorna som kompisar, de är konkurrenter” undertecknad av företrädare för Vänsterpartiet Strängnäs, David Aronsson, Catarina Hellmark och Peter Hjuksröm. UTTRYCKET KOMPISAR associeras med människor, inte med föremål varför många med mig blev förvånade över uppmuntran att ”inte vara kompisar”. ATT UPPMANA TILL ATT inte se alla människor, speciellt barn, som sina vänner är helt emot vad det fina svenska samhället strävar efter att åstadkomma. DET STRIDER HELT MOT FN tanken, mot den kristna tanken och mot de värderingar som jag vill göra mig bekänt till. UPPVUXEN I ETT kommunistiskt land ser jag med förfäran på den typen av tankar och offentliga uttalanden. JAG VILL TVÄRTEMOT uppmana alla att betrakta alla människor som jämlika, som våra vänner, kompisar och medmänniskor. JAG HÅLLER MED ATT ett av kommunens huvuduppdrag är att ha ansvar för skolorna och att ta hänsyn till alla barns individuella behov till utveckling. ALLA HAR RÄTT TILL en bra utbildning. En utbildning där jämlikhet och jämställdhet råder. TYVÄRR ÄR DET ETT faktum att skolor uppvisar olika resultat, men grundorsaken är inte att det finns friskolor. Ursula Falkringe (M) Olyckliga beslut I TISDAGS TRÄFFADE majoriteten, M och S, i BUN (barn- och utbildningsnämnden) dels ett beslut om att inte ställa sig bakom en folkomröstning i skolstrukturfrågan och dels ett beslut om att lägga ner landsbygdsskolorna och Stallarholmens högstadium. Mariefredspartiet reserverade sig mot båda besluten och så gjorde de flesta oppositionspartierna. VI HAR UNDER LÅNG tid försökt få utredarna och majoriteten att tänka om, men trots våra väl underbyggda och genomtänkta argument har vi inte fått gehör. De reaktioner som kommer från både personal, elever och deras anhöriga säger ju också en hel del om hur många kloka och erfarna människor ser på och känner inför dessa beslut. VI TYCKER ATT DET absolut viktigaste i vårt samhälle är barns trygghet, välmående och rättigheter, allas rätt till likvärdig och högkvalitativ utbildning tätt följt av vård och omsorg om våra äldre och de som har behov av ett gott stöd från samhället på olika sätt, kompetent och god förvaltning av våra gemensamma verksamheter och en sund ekonomi. TYVÄRR BLIR DET allt mer tydligt att våra beslutsfattare och kommunledningen prioriterar i motsatt riktning. Pengarna först! I kommunal verksamhet har vi förmånen att inte behöva tänka i vinsttermer. Vi kan sätta behov och kvalitet i första rummet. Varför gör vi inte det? I OPPOSITIONEN FINNS det många med lång erfarenhet av och hög kompetens när det gäller arbete i skola och med barn och ungdomar Vi säger inte nej för att vara motvalls och det handlar definitivt inte om känslor. Vi är måna om våra barn och ungdomar, god kvalitet på utbildning, vi är måna om vår duktiga personal, vi är måna om vår kommuns goda rykte och vi är måna om vår demokrati. ALLT DETTA SÄTTER majoriteten på spel genom kortsiktiga och nödtorftigt beredda beslut! VÅR UTBILDNINGSCHEF HAR framfört att det behövs 60 miljoner, minst, för att få våra skolor på fötter. Den bedömningen ställer vi oss bakom! Och då talar vi bara om att få upp verksamheterna till standardnivå. Vi vill givetvis att våra skolor ska vara riktigt bra och stå sig i konkurrensen. FRAM TILL HT-14 FANNS det mycket vi kunde vara stolta över i Strängnäs kommuns skolverksamhet. Föregående majoritet avslutade dock med några sällsynt olyckliga beslut och den nya tog över i samma anda, det skulle skäras hårt i skolverksamheten. Trots vallöften om satsningar drev och fortsätter man att driva det motsatta. Detta är på alla sätt djupt olyckligt, för oss alla! Det kommer också att bli dyrbart i längden, som vi alla vet. Det är redan kostsamt, den kompetensflykt som pågått under flera år och de elever som inte får det stöd de behöver och har rätt till, de höga sjukskrivningstal vi fortfarande dras med och den stress och oro som allt detta orediga leder till, går nog inte ens att mäta i reda pengar. ATT SEDAN INTE ställa sig bakom en rådgivande folkomröstning när det är över 3 000 personer, säkert fler, som kräver detta är inte bara olyckligt utan även odemokratiskt. FRÅN BARN- OCH utbildningsnämnden efterlyser vi kloka visioner, goda förberedelser, kompetenta behovsanalyser, genomarbetade och genomtänkta målformuleringar som är mätbara och en sund tidsplan. Öppenhet och tydlighet i alla kommunikationsled är också självklarheter om man vill utveckla en frisk och stark organisation. RÄDDA STRÄNGNÄS SKOLOR! TÄNK OM! GÖR OM OCH GÖR RÄTT! Eva-Lotta Ekelund

VECKA 4 • 2018 • 47 INSÄNDARE Tar tjänstemännen över kommunen? DET SOM MÅNGA diskuterar bekräftas nu av tjänstemännen själva, de vill inte acceptera folkinitiativ – försöker nu övertala nämnderna att påverka kommunfullmäktige. Jaget är viktigare än folkets vilja och nytta. Med andra ord, ingen demokrati i vår kommun! REDAN PALME PÅ SIN TID banade väg för tjänstemannastyre. Han tog bort tjänstemännens personliga ansvar. Han tog också bort kunskapskraven i skolan. Persson förvandlade skolan genom kommunaliseringen till en flumskola, där eleverna ersätter lärarna. I SMÅ KOMMUNER är den låga kunskapsnivån och dåligt omdöme bland politikerna ofta ett problem (litet urval). Det blir inte bättre när tjänstemännen tar över. Resultatet blir att när inkompetens råder inträder ett modus vivendi – provisoriska, ogenomtänkta lösningar - och förtroendet för politiker och tjänstemän sjunker. En förutsättning för tillväxt och utveckling är just kunskap. EVIDENS FÖR ALLT DETTA finns i flera attitydundersökningar och forskning. ”DET KOMMER JU ETT VAL”, tycker många. Javisst, det är bara det att listorna redan är klara med personer som inte bör väljas om (suttit för länge) och nya som inte är (inte får vara) förändringsbenägna personer (kan ändra på maktbalansen). VART ÄR STRÄNGNÄS KOMMUN PÅ VÄG? SvenErik Ringlander Fri skribent, civilekonom TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM