Views
5 months ago

MAHB-20180203

46 • VECKA 5 • 2018

46 • VECKA 5 • 2018 insändare SKICKA DINA DEBATTINLÄGG TILL: redaktion@masenredaktionen.se Ett debattinlägg får vara högst 1500. Nedsättande och kränkande omdömen av namgivna personer undanbedes. Vi förbehåller oss rätten att stryka i texten samt avstå från publicering. Vem ska ha rätt att rösta i höstens val? Den 9 september 2018 bestämmer svenska folket vilka som ska leda landet, regionerna, landstingen och kommunerna. Vi ställer frågan till dig som politiker – vem ska ha rätt att rösta? Anledningen till vår fråga är att de politiska partierna missar en stor grupp medborgare genom att inte publicera sin information på ett lättläst sätt. Samma misstag gör myndigheter, kommuner och landsting. Vi vet att många människor har svårt att ta del av det politiska samtalet och därmed stängs de ute från det demokratiska samtalet. Partiernas information finns exempelvis inte tillgänglig på ett enkelt sätt. Det politiska språket stänger ute i stället för att inkludera. Ett exempel är statliga utredningar. I dag krävs det en sammanfattning på engelska men inte på lättläst. Inte ens den stora demokratiutredningen sammanfattades på lättläst. Personer som ställs utanför är personer med olika former av funktionsnedsättningar men också personer som inte har svenska som modersmål. Undersökningar visar att upp till var fjärde medborgare har svårigheter att tillgodogöra sig publicerad information. I ett demokratiskt samhälle är detta oacceptabelt. Rätten att kunna ta del av demokratisk information måste omfatta alla. Du som företrädare för ett politiskt parti har ett ansvar att ge alla medborgare möjlighet att delta i samtalet. Det kan du göra genom att omgående starta arbetet med att göra er information tillgänglig för alla. En lättläst version ska vara en självklarhet. Regeringen kan, om man vill, ställa krav på att alla statliga utredningar har i uppgift att göra en sammanfattning på lättläst. Detsamma gäller viktiga kommunala och regionala utredningar. Allas rätt att förstå måste tas på allvar. Valdagen är en höjdpunkt för demokratin och en examensdag för de politiska partierna. Rätten att fullt ut kunna delta i det politiska samtalet och därmed bilda sig en egen uppfattning när man lägger sin röst, måste vara en självklar rättighet för alla. Det är så demokratin byggs och stärks. Vi som folkbildare har också ett ansvar. I Studieförbundet Vuxenskolan gör vi det genom att driva kampanjen ”Mitt val”, där vi erbjuder folkbildningsaktiviteter för att göra allmänna val mer tillgängliga för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi erbjuder även en distanskurs till partier, ”Bli en lättläst politiker”. Syftet är att ge tips och tricks för att bli en mer lättläst och lättpratad politiker. Att skriva på lättläst är en viktig folkbildande insats, en insats som bygger och stärker demokrati. Vi försöker dra vårt strå till stacken. Antar du som politiker, utmaningen, kan vi hjälpas åt att ge fler tillgång till det demokratiska samtalet. Hans Paulin ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland Nina Larsson Förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan ”Ro, ro till fiskeskär” ”...många fiskar få vi där; laxarne stora, braxarne goda. Hugg en i nacken. Stopp en i säcken. Och göm en till jula och påska.” Men det var för länge sen. Nu handlar det om mycket mer. Fisk. Fem miljarder fiskar dödas varje år. Mals ner och torkas till fiskmjöl, att användas som foder till andra djur i animalieindustrin, däribland fiskar. Trålarna håvar in tiotusentals åt gången och sliter dem mot ytan. Kropparna deformeras; den hastiga tryckförändringen gör att simblåsorna expanderar kraftigt. Ur näten vräks djuren ner på fartygets däck, där de sprattlar och skälver tills de kvävs till döds. Fiskar är kallblodiga, slemmiga varelser. Stela ansikten och gapande munnar. Bor långt ner i havet - långt ner i en annan värld. Ingenting kan vara mer felaktigt! World Organisation for Animal Health, den veterinära motsvarigheten till Världshälsoorganisationen, säger enhälligt att ”beläggen för att fiskar kan känna smärta är lika starka som beläggen att andra ryggradsdjur kan göra det. Den grundläggande uppbyggnaden i fiskens och människans hjärna är densamma.” Det är plågsamt att snärjas i en fiskares nät, eller få en krok genom munnen - och sedan slitas mot vattenytan. Bättre med dessa “fisk”pinnar: 2 paket fast tofu (250 g) 3 dl panko (luftigt japanskt ströbröd - finns på Ica) 3 dl vetemjöl 3 msk sojasås saften från 1 citron salt och peppar 2dl soyadryck (eller annan växtdryck.) olja till stekning Skär tofun i skivor (som fiskpinnar). Marinera dem i citronsaft och sojasås (ca 30 min.) Blanda mjöl och mjölk i en skål och häll panko i en annan skål. Dopppa fiskpinnarna i mjölblandningen och sedan i pankon. Stek gyllenbruna på båda sidor. Väl bekomme! Stefan Troëng

KUNGÖRELSE Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Pfizer Health AB har kommit in med tillståndsansökan samt miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken för produktionen av läkemedelssubstanser på fastigheterna Kemisten 1 och Sliparen 2 i Strängnäs kommun. Ansökan avser en årlig produktion av 8 ton/ år av läkemedelssubstanser till Fragmin och bioteknisk tillverkning av läkemedelssubstanser upp till en maximal odlingsvolym av 1000 m3/år. Ansökan avser även alternativvärde till eller, i andra hand, dispens från begränsningsvärdet för utsläpp av totalkväve till vatten enligt tabell 2 i Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/902 av den 30 maj 2016 om fastställande av BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn, sektorn, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att utsläpp av framför allt kväve, fosfor och organiskt material till vatten, utsläpp till luft från förbränning av eldningsolja och transporter samt avfall och farligt avfall från anläggningen utgör den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Strängnäs kommun, stabsavdelningen, Nygatan 10 Strängnäs. Aktförvarare är Josefin Winnfors. Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala, senast den 5 mars 2018. Ange diarienummer 551-1257-17. Vill du veta mer om hur det är att vara en del av Hornudden? Välkommen till Hälsans Hus i Mariefred, den 8:e februari kl.18.30-20.00 (Långgatan 10 A) anmälan: filippa.freed@tyfonmail.se Nu får du chansen att komma med i vår härliga Andelsträdgård! Kom och träffa några av andelsägarna samt Karin & Mats som odlar de grönsaker du får njuta i lådorna. Vi kommer att prata planer inför säsong två och svara på frågor om Community Supported Agriculture, CSA. mer info på: www.hornudden.net/bli-en-del-av-hornudden