Views
2 months ago

Paraja_elektronike_E_ardhmja_e_parase (1).pdfmbrojtje

Disavantazhet e parasë

Disavantazhet e parasë elektronike Me gjithë të mirat që ofron paraja elektronike, ajo ka edhe disavantazhet e saj. Disa prej tyre përfshijnë mashtrimin, dështimin e teknologjisë dhe pasigurinë që u jep njerëzve. Një prej shqetësimeve më të mëdha është që falsifikatorët mund të krijojnë llojin e tyre të parasë elektronike, e cila do të ishte e padallueshme nga paraja e vërtetë. Këto probleme duhet të merren parasysh, në mënyrë që të fitohet besimi i publikut. Rritja e pakontrollueshme e përdorimit të parasë elektronike mund të vërë në rrezik sistemet e kontrolluara të parasë, duke i dhënë kështu dorë të lirë sistemeve joefikase. Në një sistem të pakontrolluar pagesash elektronike, pastrimi i parasë dhe evazioni fiskal mund të përhapen me shpejtësi. Kështu, është e rëndësishme që autoritetet të monitorojë qarkullimin e parasë, për të zbuluar këto aktivitete të paligjshme. Nga ana tjetër, transaksionet nëpërmjet parasë elektronike janë pothuajse “të padukshme” në sytë e njerëzve, krahasuar me transaksionet, të cilat kryhen në para cash. Duke mos patur mundësi t’i shohin këto transaksione në momentin që ato kryhen, njerëzit kanë tendencën të kenë një ndjenjë pasigurie për to. Tabela e mëposhtme paraqet në mënyrë të përmbledhur avantazhet dhe disavantazhet e parasë elektronike, sipas aktorëve kryesorë në sistemin e pagesave elektronike. 20

21

1 Guxim shqiptar - Syri 3
flutura dhe lulja - Save The Children : Albania
menaxhmenti politik - FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Office in Skopje
IU SHERBEJNE SHQIPTAREVE - Gazeta Express
NE PRITJE TE ZVICRES - Gazeta Express
E NDJEKIN N'LIGJERATE - Gazeta Express
NËNTOR 2005 Çmimi 30 lekë - kishadhejeta.com
Drogat dhe efektet e tyre - DrugInfo - Australian Drug Foundation
gazeta pdf123.pmd - Gazeta 55
KERCENOJNE ME SHPERNGULJE - Gazeta Express
I MBROJTI MASHTRUESIT - Gazeta Express
FLASIN JAVEN E ARDHSHME - Gazeta Express
'N' Roses, 'lufta' e bluzave - Gazeta Express
Vlerësimi i Kompanive Private të Sigurisë në Kosovë - QKSS
SHenja 023:Shenja.qxd - revistashenja