Views
2 months ago

Paraja_elektronike_E_ardhmja_e_parase (1).pdfmbrojtje

Këtë publikim mund ta

Këtë publikim mund ta gjeni edhe në formë elektronike në adresën: www.bankofalbania.org në qoftë se dëshironi të keni kopje të shkruara të tij mund t’i kërkoni në adresën: Banka e Shqipërisë, Sheshi “Skënderbej” Nr.1 Tiranë, Shqipëri, Tel.: +355-(0)4-222152; Faks: +355-(0)4-223558 ose duke dërguar një e-mail në adresën: public@bankofalbania.org Tirazhi: 6000 kopje

Përmbajtja Të dashur lexues 5 Hyrje 7 Paraja sot 9 Si përkufizohet paraja elektronike dhe si ka lindur ajo? 10 “Lojtarët” në qarkullimin e parasë elektronike 12 Pjesa teknike: Si mundësohet paraja elektronike? 14 A ekzistojnë lloje të ndryshme të parasë elektronike? 16 Përparësitë e parasë elektronike 19 Disavantazhet e parasë elektronike 20 Përdorimet në jetën e përditshme të parasë elektronike 24 Paraja elektronike në Shqipëri 26 Botime edukative të Bankës së Shqipërisë 28

1 Guxim shqiptar - Syri 3
flutura dhe lulja - Save The Children : Albania
menaxhmenti politik - FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Office in Skopje
E NDJEKIN N'LIGJERATE - Gazeta Express
IU SHERBEJNE SHQIPTAREVE - Gazeta Express
NE PRITJE TE ZVICRES - Gazeta Express
NËNTOR 2005 Çmimi 30 lekë - kishadhejeta.com
Drogat dhe efektet e tyre - DrugInfo - Australian Drug Foundation
KERCENOJNE ME SHPERNGULJE - Gazeta Express
I MBROJTI MASHTRUESIT - Gazeta Express
gazeta pdf123.pmd - Gazeta 55
'N' Roses, 'lufta' e bluzave - Gazeta Express
FLASIN JAVEN E ARDHSHME - Gazeta Express
Vlerësimi i Kompanive Private të Sigurisë në Kosovë - QKSS
SHenja 023:Shenja.qxd - revistashenja