Views
8 months ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

O Ana

O Ana Adanmış Kısa süre önçe babam öldüğünde, tabuLunun içinde birkaç çizimini yaptım. Yüzünün ve başının çizimlerini. Kokoschka'nın canlı modelle çalışılan bir sınıfta ders verişini anlatan bir öykü vardır. Öğrencilerine bir türlü ilham gelmiyormuş. O zaman Kokoschka modelle konuşup yere yıkılma numarası yapmasını istemiş. Model yere düşünce başına koşmuş, kalbini dinlemiş ve şaşkınlık içindeki öğrencilere modelin öldüğünü bildirmiş. Kısa bir süre sonra model ayağa kalkıp pozunu almış. "Şimdi çizin onu," demiş Kokoschka, "ölü değil de canlı olduğunun farkındaymışsınız gibi çizin!" Bu tiyatrovari deneyden sonra öğrencilerin daha büyük bir şevkle çizdiklerini tahmin edebilirsiniz. Ancak gerçek bir ölünün resmini yapmak, daha da büyük bir aciliyet duygusu içerir. Resmini yapmakta olduğunuz kişi, bir daha ne siz, ne de bir başkası tarafından görülecektir. Geçmiş, gelecek bütün zamanlar içinde bu an biriciktir: bir daha hiç görülmeyecek olanı, bir kez olmuş ve bir daha hiç olmayacak olanı çizmek için son fırsat. Görme yetisi sürekli olduğundan, görsel kategoriler (kırmızı, san, koyu, kalın, ince) sabit kaldığından ve pek çok şey yerli yerinde dururmuş gibi göründüğünden insan, görsel olanın bir daha tekrarlanmayacak, anlık bir karşılaşmanın sonucu ortaya çıktığını unutma eğilimindedir hep. Herhangi bir verili anda görünümler, daha önce görünmüş olan her şeyin enkazından inşa edilen yorumlardır. Cezanne'ın sık sık aklıma gelen şu sözlerinden benim anladığım da buna benzer bir şeydir: "Dünyanın yaşamından bir dakika geçiyor. Onu olduğu gibi resmedin." 9

O ANA ADANMIŞ Babamın tabutunun başında, teknik ressam olarak sahip olduğum böylesi bir beceriyi, önümdeki işe doğrudan uygulamak üzere yardıma çağırdım. Doğrudan deyişimin nedeni şu ki, çizme becerisi genellikle kendini bir üslfıp olarak ifade eder ve böylece çizilmekte olana uygulanması dolaylı yoldan olur. Uslfıpçuluk* -sanat tarihinde kullanıldığı anlamda değil, genel anlamında- var olanın aciliyeline teslim olma yerine, aciliyeti yaratma, "acil" bir çizim üretme gereksinmesinden doğar. Burada da ben naçiz becerimi bir benzerliği kurtarmak için kullanıyordum; tıpkı bir cankurtaranın, çok daha büyük olan yüzücülük becerisini yaşam kurtarmak için kullanması gibi. İnsanlar görünün tazeliğinden, bir şeyi ilk defa görmenin yoğunluğundan dem vururlar; ama ben, bir şeyi son defa görmenin daha yoğun olduğuna i­ nanıyorum. Görebildiğim her şeyden geriye yalnızca çizim kalacaktı. Çizdiğim yüze bakacak en son kişiydim ben. Tam bir nesnellikle çizmeye çabalarken ağladım. Ağzını, kaşlarını, göz kapaklarını çizdikçe, kağıdın beyazlığında bunların belirgin biçimleri çizgilerle doğdukça, bu çizgileri şimdiki hallerine getiren o tarihi ve deneyimi duyumsadım. Şimdi babamın hayatı çizmekte olduğum kağıdın dikdörtgeni kadar sonluydu; ama kfığıdın içinde, herhangi bir çizimden çok daha sonsuz gizemli bir yolla, kişiliği ve alınyazısı doğmuştu. Ben bir kayıt tutuyordum; onün yüzüyse daha şimdiden hayatının bir kaydıydı yalnızca. Artık her çizim bir ayrılık sahnesinden baŞka bir şey değildi. Çizimler kaldı geriye. Bunlara baktım ve babama benzediklerini gördüm. Daha doğrusu, öldüğünde geldiği hale benziyorlardı. Kimse bu resimleri uyumakta olan bir yaşlı adam resmi zannetmez. Neden, diye soruyorum kendi kendime. Sanırım sorumun yanıtı resimlerin çiziliş biçiminde yatıyor. Kimse uyuyan bir adamı böylesi bir nesnellikle çizmezdi. Bir sonluluk var bu nitelikte. Nesnellik, bir şey sona erdikten sonra geriye kalandır. Çizimlerden birini, çerçeveleyip çalıştığım masanın önündeki duvara asmak üzere seçtim. Babamın resmiyle babam arasındaki ilişki *Us!Gpçuluk:Mannerism;Maniyerizm; Burada metnin bütünlüğü düşünülerek Uslfıpçuluk tercih edilmiştir. (ç.n.) 10

 • Page 2 and 3: metis seçkileri insanın düşünm
 • Page 4 and 5: O ANA ADANMIŞ John Berger'dan Seç
 • Page 6 and 7: Sunuş O Ana Adanmış adıyla sund
 • Page 8: İçindekiler 9 O Ana Adanmış 15
 • Page 13 and 14: O ANA ADANMIŞ olasılıklara karş
 • Page 15 and 16: O ANA ADANMIŞ iflik olur: Delft, v
 • Page 17 and 18: O ANA ADANMIŞ sınıflar tarafınd
 • Page 19 and 20: O ANA ADANMIŞ okunmasını imkans
 • Page 21 and 22: O ANA ADANMIŞ -hepsi değilse bile
 • Page 23 and 24: O ANA ADANMIŞ Tehdit Altındaki Ka
 • Page 25 and 26: O ANA ADANMIŞ iki dile (görsel di
 • Page 27 and 28: O ANA ADANMIŞ olasılığa ela hi
 • Page 29 and 30: O ANA ADANMIŞ pencere görürüz.
 • Page 31 and 32: O ANA ADANMIŞ Fasanella'nın resim
 • Page 33 and 34: OANA ADANMIŞ olduğunu düşündü
 • Page 35 and 36: O ANA ADANMIŞ kültürüdür. Gele
 • Page 37 and 38: O ANA ADANMIŞ 3. Bacon, olağanüs
 • Page 39 and 40: O ANA ADANMI (ya da ressamın) sini
 • Page 41 and 42: O ANA ADANMIŞ geldiğini bil mezle
 • Page 43 and 44: O ANA ADANMIŞ kişilıkleri hem de
 • Page 45 and 46: O ANA ADANMI Yürüyen Adam. A.Rodi
 • Page 47 and 48: O ANA ADANMIŞ diyordu. "Bundan kur
 • Page 49 and 50: O ANA ADANMIŞ her şey gevşektir)
 • Page 51 and 52: O ANA ADANMIŞ erimesi, insanların
 • Page 53 and 54: O ANA ADANMIŞ Ba/zac,A.Rodin, 1897
 • Page 55 and 56: Takım Elbise ve Fotoğraf i\ugust
 • Page 57 and 58: O ANA ADANMIŞ Benim oturduğum kö
 • Page 59 and 60:

  O ANA ADA.l\TMIŞ mi geliyor? Bu t

 • Page 61 and 62:

  O ANA ADANMIŞ man, bedenleri çok

 • Page 63 and 64:

  O ANA ADANMIŞ için büyük çoğu

 • Page 65 and 66:

  PAULSTRAND yazılmış, siyah A-M-A

 • Page 67 and 68:

  PAUL STRMTI Yaklaşım: yeni-gerçe

 • Page 69 and 70:

  PAUL STRAND kadının bir kadın ol

 • Page 71 and 72:

  Istırabın Fotoğrafları B u saba

 • Page 73 and 74:

  O ANA ADANMIŞ McCullin'in en tipik

 • Page 75 and 76:

  Fotoğrafın Kullanımları Susan S

 • Page 77 and 78:

  O ANA ADANMIŞ hanet, savaştan son

 • Page 79 and 80:

  O ANA ADANMIŞ Çoğu zaman, çağd

 • Page 81 and 82:

  O ANA ADANMIŞ rülürse, anımsama

 • Page 83 and 84:

  O ANA ADANMIŞ ter'ın sızın ıç

 • Page 85 and 86:

  O /\"'./\ /\D/\l\'MIS 84

 • Page 87 and 88:

  O ANA ADANMIŞ parçası olma nitel

 • Page 89 and 90:

  O ANA ADANMIŞ Görünümler Fotoğ

 • Page 91 and 92:

  O ANA ADANMIŞ daha sonraki süreks

 • Page 93 and 94:

  O ANA ADANMIŞ linmeyene de bir yan

 • Page 95 and 96:

  O ANA ADANMIŞ zanırlar. Böylece

 • Page 97 and 98:

  O ANA ADANMIŞ 96

 • Page 99 and 100:

  O ANA ADANMIŞ halen kulanılmaktad

 • Page 101 and 102:

  O ANA ADANMIŞ cak fotoğraf bir il

 • Page 103 and 104:

  O ANA ADANMIŞ kalmıştır. Şimdi

 • Page 105 and 106:

  O ANA ADANMIŞ Eğer geçmişlen ge

 • Page 107 and 108:

  O ANA ADANMIŞ Devrimci eylemler na

 • Page 109 and 110:

  OANA ADM'MIŞ yer değişlirmeliydi

 • Page 111 and 112:

  O ANA ADANMIŞ Görülen şeyleri a

 • Page 113 and 114:

  O ANA ADANMIŞ Ben sanaı olarak fo

 • Page 115 and 116:

  O ANA ADANMIŞ Görünümler olayla

 • Page 117 and 118:

  O ANA ADANMIŞ gi bir işlevden yok

 • Page 119 and 120:

  O ANA ADANMIŞ sarsılıyordu. Bu b

 • Page 121 and 122:

  O ANA ADANMIŞ sal bir uzunluk değ

 • Page 123 and 124:

  O ANA ADANMIŞ lik eklemlerler; bu

 • Page 125 and 126:

  O ANA ADANMIŞ uyuyan figürün ark

 • Page 127 and 128:

  O ANA ADANMIŞ ve onu hayvanla bu

 • Page 129 and 130:

  O ANA ADANMIŞ lamının belirsizli

 • Page 131 and 132:

  O ANA ADANMIŞ metindeki baskı gü

 • Page 133 and 134:

  O ANA ADANMIŞ da eğretileme göst

 • Page 135 and 136:

  "Che" Guevara Ekim G uevara'nın ö

 • Page 137 and 138:

  136

 • Page 139 and 140:

  O ANA ADANMIŞ durum kallanılmaz d

 • Page 141 and 142:

  O ANA ADANMIŞ cadından önce insa

 • Page 143 and 144:

  O ANA ADANMIŞ sevgisinin ölçüs

 • Page 145 and 146:

  O ANA ADANMI$ nun önceden gördü

 • Page 147 and 148:

  OANA ADANMIŞ niçbir şey kalmamı

 • Page 149 and 150:

  O ANA ADANMIŞ Aynı zamanda deneti

 • Page 151 and 152:

  O ANA ADANMIŞ Köylü deneyimindek

 • Page 153 and 154:

  O ANA ADANMIŞ akıllarına gelmez.

 • Page 155 and 156:

  OANA ADANMIŞ şiir üretmeye deği

 • Page 157 and 158:

  O ANA ADAJ\1MIŞ değil, yemeğin d

 • Page 159 and 160:

  O ANA ADAJ\'MIŞ sofra adabının a

 • Page 161 and 162:

  O ANA ADANMIŞ Burjuva şöleninin

 • Page 163 and 164:

  O ANA ADANMIŞ yoğunlaşmış bu u

 • Page 165 and 166:

  O ANA ADANMIŞ 2. Yamaçta bir tarl

 • Page 167 and 168:

  OANA ADANMIŞ bağıntı kurarsın

 • Page 169 and 170:

  O ANA ADANMIŞ Nonnalleştirme, dü

 • Page 171 and 172:

  O ANA ADANMIŞ On yıl sonra, çarm

 • Page 173 and 174:

  O ANA ADANMIŞ sivri kemerlerinin

 • Page 175 and 176:

  O ANA ADANMIŞ bir ışık.) 1973 '

 • Page 177 and 178:

  Yabancı Bir Şehrin Kıyısında 1

 • Page 179 and 180:

  O ANA ADANMIŞ oynanan her kağıt,

 • Page 181 and 182:

  O ANA ADANMIŞ sonunda bunun -bu ka

 • Page 183 and 184:

  O ANA ADANMIŞ 4 Merkezden arabayla

 • Page 185 and 186:

  Boğaz'da On gün boyunca, lstanbul

 • Page 187 and 188:

  O ANA ADANMIŞ Denizin öte yakası

 • Page 189 and 190:

  O ANA ADANMIŞ Gene de kente göç

 • Page 191 and 192:

  O ANA ADANMIŞ ucuz ayakkabıların

 • Page 193:

  O ANA ADANMIŞ lu'dan, Irak, İran

JETLER NEDEN AYNI RENKTE?