Views
5 months ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

GÖRÜNÜMLER

GÖRÜNÜMLER kullanılmaktadır. Bununla birlikte bu sistemlerin toplamı, gorunümlerde okunabilecek her şeyi ne tümüyle tüketebilir, ne de kapsayabilir. Barthes'ın kendisi de bu görüşteydi. Görünümlerin dile benzer bir şey oluşturmaları sorunu, yalnızca göstergebilimsel sistemlere aufta bulunarak çözülemez. Geriye şu soru kalıyor: Görünümlerin bir dil oluşturabileceklerini söylemek ne anlama gelir? Görünümler tutarlılık: içindedir. tık aşamada, görsel çekimleri kuran ortak yapı ve gelişme yasaları gereğince tutarlıdırlar. Bir kaya parçası dağı andırır; otlar saç gibi büyür; dalgaların biçimi ovalara benzer; kar kristal gibidir; cevizlerin kabukları içinde büyümeleri, beynin kafatası içindeki büyümesi gibi az çok kısıtlıdır; dural olsun, hareketli olsun, her tür destekleyici ayak ve bacak, görsel olarak birbirine atıfta bulunur vb. vb. İkinci aşamada, görünümler az çok gelişkin bir gözün varolmaya başlamasıyla, görsel taklidin ortaya çıkmasından dolayı tutarlılık içindedirler. Doğal kamuflaj, doğal renklerin çoğu ve hayvan davranışlarının geniş bir kesimi, görünümlerin başka görünümlerle birleşmesi ya da onları çağrışurması ilkesinden kaynaklanmışur. Brassolinae'nin kanatlarının altında, baykuşun ya da başka bir iri kuşun gözlerini aslına büyük bir uygunlukla taklit eden lekeler vardır. Kendilerine saldırıldığında bu kelebekler kanatlarını çırparlar; saldırgan da bu parlak gözlerden ürker. 113

O ANA ADANMIŞ Görünümler olayları hem ayırt eder, hem de birleştirirler. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, görünümlerin tutarlılığının neredeyse unutulduğu bir dönemde, tek bir kişi anlamını kavrayarak bu tür tutarlılığın üzerinde ısrarla durdu. "Nesneler birbirlerinin içine nüfuz ederler. Hiç kesmezler yaşamayı. Fark edilmeksizin civarlarına gizli yansımalar saçarlar." Cezanne. Görünümler aynı zamanda zihinde, algılar biçiminde tutarlılık oluştururlar. Bir tek şeyin ya da olayın görüntüsü başka şeylerin ve olayların görüntüsünü de içinde barındırır. Bir görünümü fark etmek için başka görünümlerin anısı gereklidir. Genellikle beklentiler olarak yansıtılan bu anılar da, ilk fark etme aşamasından çok sonra bile görüleni nitelemeyi sürdürürler. Örneğin, burada meme emen bir bebek görüyoruz, ama görsel belleğimiz de, görsel beklentilerimiz de o noktada kesiliyor. Bir imge, bir diğerinin içine nüfuz ediyor. Görünümlerin tutarlılık içinde olduğunu söyler söylemez, bu ıutarlılık'ın dilinkinden çok da değişik olmayan bir birlik düşüncesini akla getirdiğini fark ediyoruz. * * * 114