Views
11 months ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

"CHE" GUEVARA nette

"CHE" GUEVARA nette sonsuz mutluluğa ermeye dek değişebilir. Ama ne olursa olsun, en son karar ve en son yarar kendisinin ve yaşamın dışında oluşur. Bunun sonucunda, öylesine kesin bir son gibi görünen ölüm, onun gözünde bir araç, ileride elde edilecek bir şey için boyun eğilen bir muamele olur. Ölüm, ipliğin içinden geçirildiği iğne deliği gibi bir şeydir onun için. İşte onun kahramanlığı böyle bir kahramanlıktır. Fransız Devrimi, kahramanlığın niteliğini değiştirdi. (Burada benim, özel cesaret türlerinden söz etmediğimi açıkça belirtmem gerekir: acıya ya da işkenceye dayanma gücü, ateş altında saldırıya geçebilme iradesi, çarpışmada harekete geçme ve karar verme hızı ve çevikliği, tehlike altında kendiliğinden doğan karşılıklı yardımlaşma - bu tür cesaretler büyük olasılıkla, bedensel deneyimle belirlenmiştir ve belki çok az değişikliğe uğramıştır.) Fransız Devrimi Kral'ı yargı önüne çıkarmış ve mahkum etmiştir. Yirm i beş yaşındaki Saint-Just, Konvansiyon'da* yaptığı ilk konuşmada monarşinin suç olduğunu, çünkü kralın halka ait olan egemenliği zorla ele geçirdiğini savunur. Suç işlemeden krallık yapmak olanaksızdır: bu işin çılgınlığı açıkça ortadadır. Her kral, bir asi ve bir zorbadır. 2 Saint-Just'ün -kendine göre- halkın Genel !radesi'ne hizmet ettiği doğrudur, ama o böyle davranmayı özgürce seçmiştir çünkü kendi özüne sadık kalmasına izin verildiğinde Halk'ın, Akıl'ı benimseyeceğine, halkın Cumhuriyeti'nin de Erdem'i temsil ettiğine inanır. Dünyada, Cumhuriyetçi erdemin hiçbir şekilde uzlaşmaya varamayacağı üç tür alçaklık vardır: bunlardan birincisi, kral/ardır; ikincisi krallara uşaklık etmektir; üçüncüsü de herhangi bir yerde hala bir efendi ve bir uşak varken, silahları elden bırakmaktır. 3 Bugün, bir insanın kendi ölümünü bir hizmetkar olarak efendisine gösterdiği sadakatının ölçüsü olarak önceden görmesi daha az olası. Onun önceden görülen ölümü, daha büyük bir olasılıkla, Özgürlük * Konvansiyon: Fransa'

O ANA ADANMIŞ sevgisinin ölçüsüdür: benimsediği özgürlük ilkesinin bir kanıtı. ilk konuşmasından yirmi ay sonra Saint-Just, idamından önceki geceyi masa başında yazı yazarak geçirir. Kendini kurtarmak için hiçbir etkin çabaya girişmez. Şunları yazmıştır bile: Koşullar, ancak mezara girmemekte direnenler için zordur .... Beni oluşturan ıopragın, şu anda size seslenen topragın, en küçük bir degeri yok gözümde: Bu toprağın yaşamını herkes izleyebilir, herkes son verebilir ona. Ama benim kendime verdigim şeyi, yüzyılların gökyüzünde bagımsız yaşamayı benden almaya kalkışacak olanın alnını karışlarım. 4 "Benim kendime verdiğim şey." En son karar, artık Ben'in içindedir. Ama kategorik olarak ve tümüyle değil; bir ölçüde belirsizlik söz konusudur. Tanrı artık varolmaktan çıkmıştır ama Rousseau'nun Yüce Varlık'ı bir eğretileme yoluyla akılları karıştırmak üzere orada durmaktadır. Bu eğretileme insanı, yaşamıyla ilgili tarihsel yargıya ben'in katılacağına inanmaya götürür. Tarihsel yargının "gökyüzünde bağımsız yaşamak". Hala bir yerlerde, önceden varolan düzenin hayaleti dolaşmaktadır. Saint-Just -Robespierre'le kendisi adına giriştiği meydan okuyucu son savunmasında- bunun tersini açıklarken bile aynı bel irsizlik sürmektedir: Boş bir gürültüdür ün. Geçip giden yüzyıllara kulak verelim: hiçbir şey duymayız artık; başka bir zamanda, bizim küllerimiz arasında dolaşacak olanlar da bundan fazla bir şey duymayacaklar. iyilik -pahası ne olursa olsun ölü bir kahraman sanını sag bir ödlek sanına yeg/eyerek peşinde koşmaya çalışmamız gereken şey budur işte. 5 Ama tiyatronun tersine yaşamda, ölmüş kahraman kendis ine bu sanın verildiğini hiçbir zaman duymaz. Bir devrimin siyasal sahnesi, örnek niteliği taşıdığından çoğu zaman teatral bir eğilimdedir. Dünya, öğrenmek amacıyla seyreder olanları. 4. A.g.y. 5. A.g.y. 142

JETLER NEDEN AYNI RENKTE?