Views
11 months ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

İki Colmar Arasında G

İki Colmar Arasında G rünewald'ın yaptığı Mihrap'a bakmak için Colmar'a ilk 1963 kışında giuim. ikinci kez giLLiğimde aradan on yıl geçmişti. Böyle olmasını önceden planlamamıştım. Aradaki yıllarda çok şey değişmişti. Colmar'da değil, genel olarak dünyada; aynı zamanda benim hayatımda da. Değişimin dramatik noktası da bu on yılın tam ortasıydı. 1968'de o zamana kadar daha çok yeraltında beslenen umutlar, dünyada birkaç yerde birden doğdu ve adlandırıldı: Ve aynı yıl, bu umutlar loptan yenilgiye uğradı. Geriye doğru bakıldığında bu daha da açık görülebiliyor. Zamanında çoğumuz kendimizi bu hakikatin kıyıcılığından korumaya çalıştık. Örneğin, 1969'un başında çoğumuz hfıla ikinci bir l 968'in tekrarlanabileceği düşüncesiyle davranabiliyorduk. Dünya ölçeğindeki siyasal güçler ittifakında değişenin ne olduğunu çözümlemenin yeri burası değil. Daha sonra normalleştirme denecek şeyin önünün açılmış olduğunu söylemek yeterli. Değişen şeylerin arasında binlerce hayal da vardı. Ama bu, tarih kitaplarında yazılmayacak. (1968'le karşılaştırılabilir bir kopuş, çok farklı şekilde olmakla birlikle 1848'de de yaşanmıştı; bir kuşağın hayali üzerindeki etkileri tarih kitaplarında değil, Flaubert'in Duygusal Egiıim 'inde* kayıtlı olan bir kopuş.) Çevremdeki dostlarıma -özellikle de bir zamanlar (ya da halfı) siyasal bilince sahip olanlara- bakıyorum da, hayatlarının uzun vadeli yönünün, tam o noktada nasıl bir farklılaşmaya, ancak özel bir olayın, bir hastalık başlangıcının, beklenmedik bir iyileşmenin, bir iflasın yolaçabileceği türden bir farklılaşmaya, bir sapmaya uğradığını görüyorum: Onlar da bana baksalar benzer bir şey görürler sanırım. * Türkçe'ye Gönül ki Yetişmekte adıyla çevrildi. (ç.n.) 167

O ANA ADANMIŞ Nonnalleştirme, dünyanın neredeyse tamamı üzerinde egemenliği paylaşmakta olan siyasal sistemlerin arasında her şeyin değiş tokuş e­ dilebileceği anlamına geliyor- hiçbir yerde, hiçbir şeyin radikal bir dönüşüme uğramaması kaydıyla. Şimdinin sürekli olduğu varsayılıyor, teknolojik kalkınmaya izin veren bir süreklilik. Önü açık bir umutlar dönemi (1968 öncesi gibi) kendisini gözüpek olarak değerlendirmeye götürür insanı. Her şeyle yüzleşmek gerekir. Tek tehlike kaypaklık ya da gözüyaşlı bir duygusallıkmış gibi görünür. Hakikatin kıyıcılığı özgürleşmeye yardımcı olacaktır. Bu ilke, insanın düşüncesinin öyle bütünsel bir parçası haline gelir ki, sorgusuz sualsiz kabul edilir. İnsan her şeyin nasıl başka türlü de ola- Çarmıha Geriliş, M. Grünewald, 1510-15, lsenheim Mihrabı (Kapalı). 168

Studija o restrukturiranju i finansiranju – Srbija 2012. - Roland Berger
ÂŞIK VEYSEL
Seçilmiş əsərləri - Azərbaycan Milli Kitabxanası
KALKIYOR