Views
9 months ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

U..KEL VE PROFESYONEL

U..KEL VE PROFESYONEL Eski Zamanlar, Grandma Meses, 1957. Köy Panayırı, Grandma Meses, 1950, D. H.Gritfin koleksiyonu 17

O ANA ADANMIŞ okunmasını imkansız hale getirdiğini öne sürüyorum. Resmin açık olabileceği deneyim alanını genişletmeye çalışanların -ki bunlara yüzyılın sonlarına doğru Empresyonistler de katıldı- yol açtığı kriz, 20. yüzyılda da sürdü. Ancak krizin koşulları tersine döndü. Gerçekten de gelenek parçalanıyordu. Ancak, Bilinçaltı'nın resme sokulması dışında, Avrupalı ressamların çoğunun yararlandığı deneyim alanı, şaşırtıcı ölçüde değişmez kaldı. Bunun sonucunda söz konusu dönemde üretilen ciddi sanatın büyük bölümünde ya çeşitli yalıtlanma deneyimleri ya da resmin kendisinin dar deneyim ajanı işlendi. İkinci yaklaşım resim üzerine resmi, soyut sanatı doğurdu. Geleneğin parçalanmasından kaynaklanan potansiyel özgürlüğün kullanılmamasının nedenlerinden biri, ressamların süregiden eğitim biçimleriyle ilgili olabilir. Akademilerde ve sanat okullarında ressamlar, ilk olarak parçalanmakta olan o toplumsal uzlaşımları öğreniyorlardı. Bunun nedeni, öğretilebilecek başka bir profesyonel bilgiler bütününün mevcut olmayışıydı. Aynı şey, bugün de az çok geçerlidir. Bunun dışında bir profesyonellik mevcut değildir. Bu yakınlarda, kendini muzaffer görmek için yeterli zemini bulan birleşik kapitalizm, soyut sanatı benimsemeye başladı. Bu benimsemenin hiç de zor olmadığı görülüyor. Estetik gücün şemaları, ekonomik gücün amblemleri olmaya uygun düşüyordu. Bu süreçte, yaşanan deneyimin hemen tümü imgenin dışında bırakılmıştır. Böylece soyut sanatın aşırı ucu, bir sonsöz olarak, profesyonel sanatın özgün sorunsalını gösterir: gerçekte seçilmiş, son derece daraltılmış bir deneyim alanıyla ilgilenen, oysa evrensel olduğunu öne süren bir sanat. Geleneksel sanat üzerine buna benzer bir değerlendirme (kuşkusuz bu değerlendirme yalnızca kısmidir, başka durumlarda söylenecek başka şeyler vardır) ilkel sanatla ilgili soruları yanıtlamakta bize yardımcı olabilir. tık ilkel sanatçılar 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktılar. Bunların ortaya çıkışları, profesyonel sanatın üzerinde toplumsal uzlaşıma varılmış amaçlarını ilk kez sorgulamasından sonra gerçekleşti. Kötü şöhretli Salon des Refuses 1863'te açıldı. Kuşkusuz onların or- 18

Studija o restrukturiranju i finansiranju – Srbija 2012. - Roland Berger