Views
4 months ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

U..KEL VE PROFESYONEL

U..KEL VE PROFESYONEL Eski Zamanlar, Grandma Meses, 1957. Köy Panayırı, Grandma Meses, 1950, D. H.Gritfin koleksiyonu 17

O ANA ADANMIŞ okunmasını imkansız hale getirdiğini öne sürüyorum. Resmin açık olabileceği deneyim alanını genişletmeye çalışanların -ki bunlara yüzyılın sonlarına doğru Empresyonistler de katıldı- yol açtığı kriz, 20. yüzyılda da sürdü. Ancak krizin koşulları tersine döndü. Gerçekten de gelenek parçalanıyordu. Ancak, Bilinçaltı'nın resme sokulması dışında, Avrupalı ressamların çoğunun yararlandığı deneyim alanı, şaşırtıcı ölçüde değişmez kaldı. Bunun sonucunda söz konusu dönemde üretilen ciddi sanatın büyük bölümünde ya çeşitli yalıtlanma deneyimleri ya da resmin kendisinin dar deneyim ajanı işlendi. İkinci yaklaşım resim üzerine resmi, soyut sanatı doğurdu. Geleneğin parçalanmasından kaynaklanan potansiyel özgürlüğün kullanılmamasının nedenlerinden biri, ressamların süregiden eğitim biçimleriyle ilgili olabilir. Akademilerde ve sanat okullarında ressamlar, ilk olarak parçalanmakta olan o toplumsal uzlaşımları öğreniyorlardı. Bunun nedeni, öğretilebilecek başka bir profesyonel bilgiler bütününün mevcut olmayışıydı. Aynı şey, bugün de az çok geçerlidir. Bunun dışında bir profesyonellik mevcut değildir. Bu yakınlarda, kendini muzaffer görmek için yeterli zemini bulan birleşik kapitalizm, soyut sanatı benimsemeye başladı. Bu benimsemenin hiç de zor olmadığı görülüyor. Estetik gücün şemaları, ekonomik gücün amblemleri olmaya uygun düşüyordu. Bu süreçte, yaşanan deneyimin hemen tümü imgenin dışında bırakılmıştır. Böylece soyut sanatın aşırı ucu, bir sonsöz olarak, profesyonel sanatın özgün sorunsalını gösterir: gerçekte seçilmiş, son derece daraltılmış bir deneyim alanıyla ilgilenen, oysa evrensel olduğunu öne süren bir sanat. Geleneksel sanat üzerine buna benzer bir değerlendirme (kuşkusuz bu değerlendirme yalnızca kısmidir, başka durumlarda söylenecek başka şeyler vardır) ilkel sanatla ilgili soruları yanıtlamakta bize yardımcı olabilir. tık ilkel sanatçılar 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktılar. Bunların ortaya çıkışları, profesyonel sanatın üzerinde toplumsal uzlaşıma varılmış amaçlarını ilk kez sorgulamasından sonra gerçekleşti. Kötü şöhretli Salon des Refuses 1863'te açıldı. Kuşkusuz onların or- 18

FİTNEYE KARŞI GÜVEN TOPLUMU
Toraks Bülteni Mayıs 2015
ANNAH
MUSTAFA CECELİ
AĞUSTOS 2013
TARAF OLMANIN MİLLİYETÇİLİĞE ETKİSİ yazar-şair= Tayfur bozkurt
Yakışmıyor!
Tefekkür
53644dfc73a7302c24465b02a00542154fb95d403a003
Hikayeler_Designed
bastırkusva
bastırkusva
Melul-Pasa-Sayi1-Orginal
sayfa 5- sosyoloji
DENGE_48_WEB
DENGE_48_WEB
Varlık Felsefesi
taslakDEVE
JETLER NEDEN AYNI RENKTE?
mavi koridor
Boran Kuzum Kolaj
Jeff Sutherland - Scrum - İki katı İşi Yarı Zamanda Yapma Sanatı
Norman Davies - Avrupa Tarihi
Yuval Noah Harari - Homo Deus Yarının Kısa Bir Tarihi (1)
Damla Dergisi
kusva mart son
TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ OKUL ve EĞİTİM
Abraham Moles - Belirsizin Bilimleri
BELİRSİZİN BİLİMLERİ - ABRAHAM MOLES(1)
Istanbul Tip Fakultesi 93