Views
11 months ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

BoGAZ'DA onunla

BoGAZ'DA onunla sınırlı kalmıyor. Örneğin, halıyı topraktan ayırmasının yanı sıra, sütü inekten, güzel kokuyu pis kokudan, zevki de acıdan ayırıyor. Tululan lüks maddeleri -tadınca bal gibi tatlı, bakınca pırıl pırıl, dokununca ipek gibi, koklayınca ferahlaucı- lüks maddeleri dünyanın doğal köLülüğüne karşı devalar sunan şeyler. Türkiye'deki yaygın deyişlerin ve küfürlerin çoğu da bu kutuplaşma üzerine kurulmuş. Kibirli birisi için, "Her bir boka maydanoz olur sanıyor," diyorlar. Sınıfsal ayrıma uygulandığında aynı saflık/kötülük kutuplaşması, köLücül bir şey olup çıkıyor. tstanbul'daki Lembellikten hastalanmış, şekerlemelerden şişmanlamış zengin burjuva kadınların yüzleri, hayaLımda gördüğüm en acımasız yüzler arasında. DosLlarım Selimiye kışlasında Lulukluyken, karıları onlara gül suyu ve limon kolonyası göLürüyorlardı. Vapurda kamyonlar da var. Konya'dan gelen bir kamyonun arkasında şunlar yazılı: "Kazandığım parayı bileğimin gücüyle kazan ıyorum, Allaha emanet." Kır saçlı şoför kamyonun önüne yaslanarak, kenarları yaldızlı bir bardaktan çay içiyor. Her güvertede, pırıl pırıl bakır Lepsi lcr içinde buna benzer bardaklar ve şekerliklerle çaycılar dolaşıyor. insanlar çay yudumlayarak dinleniyor, Boğaz'ın pırıl pırıl sularını seyrediyorlar. Her gün binlerce )olcu taşımalarına karşın araba vapurları neredeyse iç mekanlar kadar temiz. Bu güvertelerle boy ölçüşebilecek LemizlikLe sokak yok. Konya'dan gelen kamyonun her iki yanına şoförü, küçük birer manzara resmi yaptırmış. Her ikisinde de dağlarla çevrelenmiş bir göl var. ÜsLünde her şeyi gören, uzun kirpikli, çekik göz duruyor; bir güveyin gözü gibi. Göllerin resmedilmiş suları huzur ve dinginlik anışurıyor. Çayını yudumlarken şoför, gözlerinden tutku okunan ufak tefek, esmer üç adamla konuşuyor. Kişisel de olabilir ama bu, dünyanın dört bir yanındaki gururlu ve ezilmiş azınlıklarda görebileceğimiz türden bir tutku. Bu üç adam, Kürt. lstanbul'un hem ana caddelerinde, hem de tavukların, koyunların bulunduğu arka sokaklarında, sırtlarında kumaş balyaları, metal tabakaları, halılar, makine parçaları, hububat çuvalları, mobilyalar, sandıklar taşıyan hamallar görüyorsunuz. Bu hamalların çoğu Doğu Anado- 191

O ANA ADANMIŞ lu'dan, Irak, İran sınırından gelen Kürtler. Kamyonların giremediği yerlere her şeyi onlar taşıyor. Kentin sanayi kesimi, kamyonların giremeyeceği kadar dar sokaklara yerleşmiş küçük atölyelerle dolu olduğundan bir işyerinden öbürüne taşınacak çok şey var. Sırtlarına eğere benzer bir şey bağlanmış; yük bunun üstüne yığılıyor ve iplerle bağlanarak başlarının üstünden aşıyor. Taşımanın türü ve yükün ağırlığı, onları iki büklüm olmaya zorluyor. Sırtlarında yük olduğu zaman yarı açılmış sustalı çakı gibi yürüyorlar. Şimdi kamyon şoförünü dinlemekte olan üç hamal kendi eğerlerinin üstüne oturmuşlar, çaylarını yudumlayarak suyu ve yaklaşmakta olan Haliç'i seyrediyorlar. Yüklerini bağlamakta kullandıkları halatlar, güvertede, ayaklarının arasında dağınık duruyor. Toplam olarak karşı tarafa geçiş yirmi dakika (bu yazıyı okumak için gereken zaman kadar) sürüyor. iskelenin yanında, kürekli sandallar, çalkantılı suyun üzerinde sallanıyor. Bazılarında ateş yakılmış; alevler, sandal ları döven dalgaların ritmiyle bir yükselip bir alçalıyor. Bu aLeşlerin üstünde, işe gidenlere saulmak için balık kızartılıyor. Balık kızartılan -neredeyse teknenin kendisi kadar geniş- tavaların üstünde tüm canlılığı ve cansızlığıyla kent uzanıyor; atölyeler, pazarlar, mafya, üstünden geçen kalabalığın her zaman yirmili sanar oluşturduğu Galata Köprüsü (bir yüzer köprü bu ve hiç durmadan, belli belirsiz, bir atın sırtının seyirınesi gibi titreyip duruyor), okullar, gazete büroları, gecekondular, mezbaha, siyasal partilerin merkezleri, silah yapımcıları , tüccarlar, askerler, dilenciler. Kamyon şoförünün, motorunu çalıştırmadan önceki son huzur anları bunlar; hamallar karaya herkesten önce atlayabilmek için vapurun ön tarafına koşuyorlar. Çaycılar, boş bardakları topluyor. Sanki karşı yakaya yapılan bu yolculuk boyunca Boğaz da, resmedilmiş göllerin yarattığı ruh halini yaratıyor: 196I'de Glasgow'da yapılan araba vapuru, zamanın içinde, parıldayan suların üstünde, evle iş arasına, çabayla çaba arasına ve iki kıta arasına asılmış kocaman bir uçan halı gibi. Çok açık seçik hatırladığım bu asılmışlık duygusu, şimdi, ülkenin alınyazısına denk düşüyor. 1979 192

 • Page 2 and 3:

  metis seçkileri insanın düşünm

 • Page 4 and 5:

  O ANA ADANMIŞ John Berger'dan Seç

 • Page 6 and 7:

  Sunuş O Ana Adanmış adıyla sund

 • Page 8:

  İçindekiler 9 O Ana Adanmış 15

 • Page 11 and 12:

  O ANA ADANMIŞ Babamın tabutunun b

 • Page 13 and 14:

  O ANA ADANMIŞ olasılıklara karş

 • Page 15 and 16:

  O ANA ADANMIŞ iflik olur: Delft, v

 • Page 17 and 18:

  O ANA ADANMIŞ sınıflar tarafınd

 • Page 19 and 20:

  O ANA ADANMIŞ okunmasını imkans

 • Page 21 and 22:

  O ANA ADANMIŞ -hepsi değilse bile

 • Page 23 and 24:

  O ANA ADANMIŞ Tehdit Altındaki Ka

 • Page 25 and 26:

  O ANA ADANMIŞ iki dile (görsel di

 • Page 27 and 28:

  O ANA ADANMIŞ olasılığa ela hi

 • Page 29 and 30:

  O ANA ADANMIŞ pencere görürüz.

 • Page 31 and 32:

  O ANA ADANMIŞ Fasanella'nın resim

 • Page 33 and 34:

  OANA ADANMIŞ olduğunu düşündü

 • Page 35 and 36:

  O ANA ADANMIŞ kültürüdür. Gele

 • Page 37 and 38:

  O ANA ADANMIŞ 3. Bacon, olağanüs

 • Page 39 and 40:

  O ANA ADANMI (ya da ressamın) sini

 • Page 41 and 42:

  O ANA ADANMIŞ geldiğini bil mezle

 • Page 43 and 44:

  O ANA ADANMIŞ kişilıkleri hem de

 • Page 45 and 46:

  O ANA ADANMI Yürüyen Adam. A.Rodi

 • Page 47 and 48:

  O ANA ADANMIŞ diyordu. "Bundan kur

 • Page 49 and 50:

  O ANA ADANMIŞ her şey gevşektir)

 • Page 51 and 52:

  O ANA ADANMIŞ erimesi, insanların

 • Page 53 and 54:

  O ANA ADANMIŞ Ba/zac,A.Rodin, 1897

 • Page 55 and 56:

  Takım Elbise ve Fotoğraf i\ugust

 • Page 57 and 58:

  O ANA ADANMIŞ Benim oturduğum kö

 • Page 59 and 60:

  O ANA ADA.l\TMIŞ mi geliyor? Bu t

 • Page 61 and 62:

  O ANA ADANMIŞ man, bedenleri çok

 • Page 63 and 64:

  O ANA ADANMIŞ için büyük çoğu

 • Page 65 and 66:

  PAULSTRAND yazılmış, siyah A-M-A

 • Page 67 and 68:

  PAUL STRMTI Yaklaşım: yeni-gerçe

 • Page 69 and 70:

  PAUL STRAND kadının bir kadın ol

 • Page 71 and 72:

  Istırabın Fotoğrafları B u saba

 • Page 73 and 74:

  O ANA ADANMIŞ McCullin'in en tipik

 • Page 75 and 76:

  Fotoğrafın Kullanımları Susan S

 • Page 77 and 78:

  O ANA ADANMIŞ hanet, savaştan son

 • Page 79 and 80:

  O ANA ADANMIŞ Çoğu zaman, çağd

 • Page 81 and 82:

  O ANA ADANMIŞ rülürse, anımsama

 • Page 83 and 84:

  O ANA ADANMIŞ ter'ın sızın ıç

 • Page 85 and 86:

  O /\"'./\ /\D/\l\'MIS 84

 • Page 87 and 88:

  O ANA ADANMIŞ parçası olma nitel

 • Page 89 and 90:

  O ANA ADANMIŞ Görünümler Fotoğ

 • Page 91 and 92:

  O ANA ADANMIŞ daha sonraki süreks

 • Page 93 and 94:

  O ANA ADANMIŞ linmeyene de bir yan

 • Page 95 and 96:

  O ANA ADANMIŞ zanırlar. Böylece

 • Page 97 and 98:

  O ANA ADANMIŞ 96

 • Page 99 and 100:

  O ANA ADANMIŞ halen kulanılmaktad

 • Page 101 and 102:

  O ANA ADANMIŞ cak fotoğraf bir il

 • Page 103 and 104:

  O ANA ADANMIŞ kalmıştır. Şimdi

 • Page 105 and 106:

  O ANA ADANMIŞ Eğer geçmişlen ge

 • Page 107 and 108:

  O ANA ADANMIŞ Devrimci eylemler na

 • Page 109 and 110:

  OANA ADM'MIŞ yer değişlirmeliydi

 • Page 111 and 112:

  O ANA ADANMIŞ Görülen şeyleri a

 • Page 113 and 114:

  O ANA ADANMIŞ Ben sanaı olarak fo

 • Page 115 and 116:

  O ANA ADANMIŞ Görünümler olayla

 • Page 117 and 118:

  O ANA ADANMIŞ gi bir işlevden yok

 • Page 119 and 120:

  O ANA ADANMIŞ sarsılıyordu. Bu b

 • Page 121 and 122:

  O ANA ADANMIŞ sal bir uzunluk değ

 • Page 123 and 124:

  O ANA ADANMIŞ lik eklemlerler; bu

 • Page 125 and 126:

  O ANA ADANMIŞ uyuyan figürün ark

 • Page 127 and 128:

  O ANA ADANMIŞ ve onu hayvanla bu

 • Page 129 and 130:

  O ANA ADANMIŞ lamının belirsizli

 • Page 131 and 132:

  O ANA ADANMIŞ metindeki baskı gü

 • Page 133 and 134:

  O ANA ADANMIŞ da eğretileme göst

 • Page 135 and 136:

  "Che" Guevara Ekim G uevara'nın ö

 • Page 137 and 138:

  136

 • Page 139 and 140:

  O ANA ADANMIŞ durum kallanılmaz d

 • Page 141 and 142: O ANA ADANMIŞ cadından önce insa
 • Page 143 and 144: O ANA ADANMIŞ sevgisinin ölçüs
 • Page 145 and 146: O ANA ADANMI$ nun önceden gördü
 • Page 147 and 148: OANA ADANMIŞ niçbir şey kalmamı
 • Page 149 and 150: O ANA ADANMIŞ Aynı zamanda deneti
 • Page 151 and 152: O ANA ADANMIŞ Köylü deneyimindek
 • Page 153 and 154: O ANA ADANMIŞ akıllarına gelmez.
 • Page 155 and 156: OANA ADANMIŞ şiir üretmeye deği
 • Page 157 and 158: O ANA ADAJ\1MIŞ değil, yemeğin d
 • Page 159 and 160: O ANA ADAJ\'MIŞ sofra adabının a
 • Page 161 and 162: O ANA ADANMIŞ Burjuva şöleninin
 • Page 163 and 164: O ANA ADANMIŞ yoğunlaşmış bu u
 • Page 165 and 166: O ANA ADANMIŞ 2. Yamaçta bir tarl
 • Page 167 and 168: OANA ADANMIŞ bağıntı kurarsın
 • Page 169 and 170: O ANA ADANMIŞ Nonnalleştirme, dü
 • Page 171 and 172: O ANA ADANMIŞ On yıl sonra, çarm
 • Page 173 and 174: O ANA ADANMIŞ sivri kemerlerinin
 • Page 175 and 176: O ANA ADANMIŞ bir ışık.) 1973 '
 • Page 177 and 178: Yabancı Bir Şehrin Kıyısında 1
 • Page 179 and 180: O ANA ADANMIŞ oynanan her kağıt,
 • Page 181 and 182: O ANA ADANMIŞ sonunda bunun -bu ka
 • Page 183 and 184: O ANA ADANMIŞ 4 Merkezden arabayla
 • Page 185 and 186: Boğaz'da On gün boyunca, lstanbul
 • Page 187 and 188: O ANA ADANMIŞ Denizin öte yakası
 • Page 189 and 190: O ANA ADANMIŞ Gene de kente göç
 • Page 191: O ANA ADANMIŞ ucuz ayakkabıların
FİTNEYE KARŞI GÜVEN TOPLUMU
Toraks Bülteni Mayıs 2015
MUSTAFA CECELİ
ANNAH
AĞUSTOS 2013
DENGE_48_WEB
DENGE_48_WEB
dosya 41
BELİRSİZİN BİLİMLERİ - ABRAHAM MOLES(1)
TARAF OLMANIN MİLLİYETÇİLİĞE ETKİSİ yazar-şair= Tayfur bozkurt
bastırkusva
53644dfc73a7302c24465b02a00542154fb95d403a003
bastırkusva
Melul-Pasa-Sayi1-Orginal
Hikayeler_Designed
Yakışmıyor!
Tefekkür
Tanrıların Arabaları
sayfa 5- sosyoloji
Varlık Felsefesi
taslakDEVE
TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ OKUL ve EĞİTİM
Abraham Moles - Belirsizin Bilimleri
Damla Dergisi
kusva mart son
Yuval Noah Harari - Homo Deus Yarının Kısa Bir Tarihi (1)
Norman Davies - Avrupa Tarihi
Jeff Sutherland - Scrum - İki katı İşi Yarı Zamanda Yapma Sanatı
JETLER NEDEN AYNI RENKTE?
Boran Kuzum Kolaj