Views
5 months ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

Rodin ve Cinsel

Rodin ve Cinsel Egeınenlik Rodin, William Rot.henstein'a "İnsanlar benim hiç durmadan kadın düşündüğümü söylüyor," demiş. Kısa bir suskunluk olmuş. "İyi de, düşünülecek daha önemli bir şey var mı?" Rodin'in ölümünün ellinci yıldönümü. Yıldönümü nedeniyle yayımlanan kitaplar ve dergi yazıları için on binlerce Rodin heykeli klişesi basıldı bu yıl. Yıldönümü kültü, tüketici pazarını beslemek için sürekli genişletilmesi gereken bir "kültür elite"ini zahmetsiz ve yüzeysel olarak bilgilendirme aracıdır. Tarihi -anlamaktan çok farklı bir biçimde- tüketme yoludur. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında yaşayan ve bugün usta olarak kabul edilen sanatçılar arasında Rodin sağlığında uluslararası saygınlığa kavuşan ve ünü resmen kabul edilen tek sanatçıydı. Bir gelenekçiydi Rodin. "İlerleme fikri," diyordu, "toplumun ürettiği en berbat sahteliktir." Orta halli bir petit-bourgeois Parisli aileden gelen Rodin, usta bir sanatçı olmuştu. Mesleğinin doruğundayken, kendisini üne kavuşturan mermer çalışmaları yontturmak için on heykeltraş tutmuştu. 1900'den sonra resmen açıklanan yıllık geliri 200 000 frank dolayındaydı; aslında belki bundan çok daha yüksekti. Çoğu yapıtının çeşitlemelerinin bulunduğu Hôtel de Biron'a, Paris'teki Rodin Müzesi'ne şöyle bir uğramak, garip bir deneyim yaşatır insana. Müze binası yüzlerce figürle dolu kalabalık bir yerdir: bir heykeller Evi ya da Atölyesi gibidir. Bir figüre yaklaşır, bir bakıma 43

O ANA ADANMI Yürüyen Adam. A.Rodin, 1905, J.H.Hirshhorn Koleksiyonu Onu gözlerinizle sorgularsınız; o anda ilginizi çeken pek çok şey (bir el, bir ağız detayı, heykelin ağzının anıştırdığı fikir vb.) keşfedebilirsiniz. Oysa Balzac anıtı için yapılan eskizlerle bunlardan yirmi yıl önce yapılan ve bu anıt için bir tür kehanet eskizi olan Yürüyen Adam dışında, temel serbest heykel ilkesi uyarınca kendini belli eden ve varlığını duyuran tek bir figür yoktur: Başka deyişle, çevresindeki uzama egemen olan tek bir figür yoktur. 44

FİTNEYE KARŞI GÜVEN TOPLUMU
Toraks Bülteni Mayıs 2015
BELİRSİZİN BİLİMLERİ - ABRAHAM MOLES(1)
MUSTAFA CECELİ
ANNAH
politzer
DENGE_48_WEB
DENGE_48_WEB
AĞUSTOS 2013
hernefes_2016_04
yedi-güzel-adam-cahit-zarifoglu
ocak2017sayi1
hernefes_2016_10
inovax_31
aile_ekim_2016
Toraks Bülteni Eylül 2016
TARAF OLMANIN MİLLİYETÇİLİĞE ETKİSİ yazar-şair= Tayfur bozkurt
Sağlık Bakanlığı epidemiyoloji
53644dfc73a7302c24465b02a00542154fb95d403a003
Melul-Pasa-Sayi1-Orginal
Hikayeler_Designed
bastırkusva
bastırkusva
Yakışmıyor!
Tefekkür
TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ OKUL ve EĞİTİM
Abraham Moles - Belirsizin Bilimleri
Istanbul Tip Fakultesi 93
sayfa 5- sosyoloji
Tanrıların Arabaları