Views
3 months ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

Rodin ve Cinsel

Rodin ve Cinsel Egeınenlik Rodin, William Rot.henstein'a "İnsanlar benim hiç durmadan kadın düşündüğümü söylüyor," demiş. Kısa bir suskunluk olmuş. "İyi de, düşünülecek daha önemli bir şey var mı?" Rodin'in ölümünün ellinci yıldönümü. Yıldönümü nedeniyle yayımlanan kitaplar ve dergi yazıları için on binlerce Rodin heykeli klişesi basıldı bu yıl. Yıldönümü kültü, tüketici pazarını beslemek için sürekli genişletilmesi gereken bir "kültür elite"ini zahmetsiz ve yüzeysel olarak bilgilendirme aracıdır. Tarihi -anlamaktan çok farklı bir biçimde- tüketme yoludur. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında yaşayan ve bugün usta olarak kabul edilen sanatçılar arasında Rodin sağlığında uluslararası saygınlığa kavuşan ve ünü resmen kabul edilen tek sanatçıydı. Bir gelenekçiydi Rodin. "İlerleme fikri," diyordu, "toplumun ürettiği en berbat sahteliktir." Orta halli bir petit-bourgeois Parisli aileden gelen Rodin, usta bir sanatçı olmuştu. Mesleğinin doruğundayken, kendisini üne kavuşturan mermer çalışmaları yontturmak için on heykeltraş tutmuştu. 1900'den sonra resmen açıklanan yıllık geliri 200 000 frank dolayındaydı; aslında belki bundan çok daha yüksekti. Çoğu yapıtının çeşitlemelerinin bulunduğu Hôtel de Biron'a, Paris'teki Rodin Müzesi'ne şöyle bir uğramak, garip bir deneyim yaşatır insana. Müze binası yüzlerce figürle dolu kalabalık bir yerdir: bir heykeller Evi ya da Atölyesi gibidir. Bir figüre yaklaşır, bir bakıma 43

O ANA ADANMI Yürüyen Adam. A.Rodin, 1905, J.H.Hirshhorn Koleksiyonu Onu gözlerinizle sorgularsınız; o anda ilginizi çeken pek çok şey (bir el, bir ağız detayı, heykelin ağzının anıştırdığı fikir vb.) keşfedebilirsiniz. Oysa Balzac anıtı için yapılan eskizlerle bunlardan yirmi yıl önce yapılan ve bu anıt için bir tür kehanet eskizi olan Yürüyen Adam dışında, temel serbest heykel ilkesi uyarınca kendini belli eden ve varlığını duyuran tek bir figür yoktur: Başka deyişle, çevresindeki uzama egemen olan tek bir figür yoktur. 44

Studija o restrukturiranju i finansiranju – Srbija 2012. - Roland Berger