Views
11 months ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

RODIN VE CİNSEL

RODIN VE CİNSEL EGEMENLİK Öpüş, A.Rodin,1886-98, Rodin Müzesi Çoğu zaman bir grubun ya da figürün harekeli sıkışma yarat.an bir güçle açıkça ilgilidir. Çifller birbirini sımsıkı kucaklar (bkz. Öpüş; içe doğru çekme harekeli yapan erkeğin eli ve kadının kolu dışında burada 47

O ANA ADANMIŞ her şey gevşektir). Bazı çiftler de birbirinin üstüne yığılır. Figürler yere doğru savrularak toprağı kucaklar. Yıkılmış bir kadın heykeli kendisini ağırlığıyla çökerten taşı hala tutmaktadır. Kadınlar sanki bastırılmış gibi çömelmiş, bir köşeye sığınmışlardır. Mermer oymaların çoğunda figürler ve başlar, oyulmamış taştan yarı yarıya çıkmış gibi görünecek şekilde yapılmışlardır: ama aslında mermerin içine bastırılıyor, onunla kaynaşıyorm uş gibi görünürler. İma edilen süreç devam edecek olsa bu figürlerle başlar bağımsız ve kurtulmuş olarak ortaya çıkmayacaklar, gözden kaybolacaklardır. Figürün hareketi -küçük bronz dansöz heykellerinin bazılarında olduğu gibi- üzerine uygulanan basıncı açıkça yalanladığı zaman bile onu heykelcinin biçimlendirici elinden henüz kurtulmamış, kalıplanabilir bir yaratık olarak algılarız. Bu el, Rodin'i büyülüyordu. Rodin bu eli bitmemiş bir figürü ve toprağı tutarken yapmış, ona ' Tanrı'nın Eli adını vermiştir. Rodin kendisini şöyle açıklıyor: "Hiçbir iyi heykelci insan figürünü, yaşamın gizemi üzerinde düşünmeden biçimlendiremez: yakalanması güç çeşitlemeler içinde şu ya da bu birey, ona yalnızca her yerde hazır ve nazır olan tipi anımsatır; heykelci sürekli olarak yaratılandan yaratana doğru yönelir ... İşte bunun için, benim figürlerimin çoğunda hala mermerin içinelıapsolmuş bir el, bir ayak vardır; yaşam her yerdedir, ama gerçekten de hemen hiçbir zaman tam ifadesini bulmaz ya da birey eksiksiz özgürlüğe kavuşmaz." (lsadora Duncan, Hayatım, Londra. 1969.) Bununla birlikte figürlerin altında ezildiği bu sıkışmışlık, doğayla bir tür panteist bütünleşmenin ifadesi olarak yorumlanırsa nasıl oluyor da heykel sanatı açısından bu denli yıkıcı bir etki taşıyor? Rodin bir heykelci olarak olağanüstü yetenekli ve ustaydı. Yapıtlarının temel bir zaafı tutarlı bir biçimde sergilediğini kabul edersek, onun fikirlerinden çok kişilik yapısına bakmamız gerekir. Ölümünden bu yana yaşamının ve yapıtlarının (bu arada yüzlerce çiziminin) sır olarak saklanmasına karşın Rodin'in doymak bilmez cinsel iştahı, yaşadığı sırada da çok iyi biliniyordu. Rodin'in heykelciliği üzerine yazı yazan herkes, onun şehvetli ya da cinselliği baskın 48

Studija o restrukturiranju i finansiranju – Srbija 2012. - Roland Berger
ÂŞIK VEYSEL
Seçilmiş əsərləri - Azərbaycan Milli Kitabxanası
KALKIYOR