Views
7 months ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

O ANA ADANMIŞ

O ANA ADANMIŞ John Berger'dan Seçme Yazılar Yayına Hazırlayanlar: Yurdanur Salman Müge Gürsoy METİS YAYINLARI

yazar Uzerine John Berger 1926'da Lonra'da doğdu. İngilizce yazan en etkili sanat eleştirmenlerinden biri olan Berger, ayrıca senaryo yazarı, romancı ve belgesel yazarı olarak da ta nıyor. Önemli bir kısmı Türkçe'ye de çevrilen yapıtları, A Painter of Our Time, Permanent Red, The Fooı of C/ive, Corker's Freedom, The Success and Failure of Picasso (Picasso'nun Başarısı ve Başarısızlığı, Mctis,1988), A Forıunate Man, Arı and Revolution ( Sanat ve Devrim, Yankı, 1974 /Kuzey, 1987), The Moment of Cubism and Other fssays, Ways of Seeing (Görme Biçimleri, Yankı 1978 /Metis, 1986), Anoıher Way of Telling, A Seventh Man (Yedinci Adam, Cem,1978), Pig Earth, "G" (G, İletişim, 1984), Abouı Looking, Our Faces My !icarı Brief as Plzoıos (Ve Yüzlerimiz Kalbim, Fotoğraflar Kadar Kısa Ömürlü, Adam, 1987)'dir. Ayrıca yazılarından bir kısmı Türkçe'ye Siirin Saati (Adam, 1988) adıyla çevrilmiştir. John Berger halen Fransa'da küçük bir köyde yaşamakta ve çalışmalarını sürdürmektedir. Yaı.arın yaşadığı bu çevre, köyden metropole u1.anmasını tasarladığı üçlemesinin ilk kitabı olan Pig Earıh'ün de mekanını ol uturm uştur. Çeviri Seçkide yer alan yazılardan, Magriııe ve Olanaksızlık, Rodin ve Cinsel Egemenlik, Fotoğrafın Kullanımları, "Che" Guevara, Tarla ve Boğaz'da adlı yazılar Yurdanur Salman; O Ana Adanmış, ilkel ve Profesyonel, Ralph Fasanella ve Bir Kentin Duyumu, Görünümler, Kitle Gösterilerinin Doğası, Yiyenler ve Yenenler adlı yazılar Müge Gürsoy; Takım Elbise ve Fotoğraf, Paul Sırand ve Istırabın Fotoğraf/arı adlı yazılar Semih Sökmen; iki Colmar Arasında adlı yazı lskender Savaşır; Yabancı Bir Şehrin Kıyısında adlı yazı Burak Boysan; Francis Bacan ve Walt Disney, ve Köylü Deneyimi ve Modern Dünya adlı yazılar Yurdanur Salman / Müge Gürsoy ortak çalışmasıyla Türkçe'ye çevrilmiştir.

 • Page 2 and 3: metis seçkileri insanın düşünm
 • Page 6 and 7: Sunuş O Ana Adanmış adıyla sund
 • Page 8: İçindekiler 9 O Ana Adanmış 15
 • Page 11 and 12: O ANA ADANMIŞ Babamın tabutunun b
 • Page 13 and 14: O ANA ADANMIŞ olasılıklara karş
 • Page 15 and 16: O ANA ADANMIŞ iflik olur: Delft, v
 • Page 17 and 18: O ANA ADANMIŞ sınıflar tarafınd
 • Page 19 and 20: O ANA ADANMIŞ okunmasını imkans
 • Page 21 and 22: O ANA ADANMIŞ -hepsi değilse bile
 • Page 23 and 24: O ANA ADANMIŞ Tehdit Altındaki Ka
 • Page 25 and 26: O ANA ADANMIŞ iki dile (görsel di
 • Page 27 and 28: O ANA ADANMIŞ olasılığa ela hi
 • Page 29 and 30: O ANA ADANMIŞ pencere görürüz.
 • Page 31 and 32: O ANA ADANMIŞ Fasanella'nın resim
 • Page 33 and 34: OANA ADANMIŞ olduğunu düşündü
 • Page 35 and 36: O ANA ADANMIŞ kültürüdür. Gele
 • Page 37 and 38: O ANA ADANMIŞ 3. Bacon, olağanüs
 • Page 39 and 40: O ANA ADANMI (ya da ressamın) sini
 • Page 41 and 42: O ANA ADANMIŞ geldiğini bil mezle
 • Page 43 and 44: O ANA ADANMIŞ kişilıkleri hem de
 • Page 45 and 46: O ANA ADANMI Yürüyen Adam. A.Rodi
 • Page 47 and 48: O ANA ADANMIŞ diyordu. "Bundan kur
 • Page 49 and 50: O ANA ADANMIŞ her şey gevşektir)
 • Page 51 and 52: O ANA ADANMIŞ erimesi, insanların
 • Page 53 and 54: O ANA ADANMIŞ Ba/zac,A.Rodin, 1897
 • Page 55 and 56:

  Takım Elbise ve Fotoğraf i\ugust

 • Page 57 and 58:

  O ANA ADANMIŞ Benim oturduğum kö

 • Page 59 and 60:

  O ANA ADA.l\TMIŞ mi geliyor? Bu t

 • Page 61 and 62:

  O ANA ADANMIŞ man, bedenleri çok

 • Page 63 and 64:

  O ANA ADANMIŞ için büyük çoğu

 • Page 65 and 66:

  PAULSTRAND yazılmış, siyah A-M-A

 • Page 67 and 68:

  PAUL STRMTI Yaklaşım: yeni-gerçe

 • Page 69 and 70:

  PAUL STRAND kadının bir kadın ol

 • Page 71 and 72:

  Istırabın Fotoğrafları B u saba

 • Page 73 and 74:

  O ANA ADANMIŞ McCullin'in en tipik

 • Page 75 and 76:

  Fotoğrafın Kullanımları Susan S

 • Page 77 and 78:

  O ANA ADANMIŞ hanet, savaştan son

 • Page 79 and 80:

  O ANA ADANMIŞ Çoğu zaman, çağd

 • Page 81 and 82:

  O ANA ADANMIŞ rülürse, anımsama

 • Page 83 and 84:

  O ANA ADANMIŞ ter'ın sızın ıç

 • Page 85 and 86:

  O /\"'./\ /\D/\l\'MIS 84

 • Page 87 and 88:

  O ANA ADANMIŞ parçası olma nitel

 • Page 89 and 90:

  O ANA ADANMIŞ Görünümler Fotoğ

 • Page 91 and 92:

  O ANA ADANMIŞ daha sonraki süreks

 • Page 93 and 94:

  O ANA ADANMIŞ linmeyene de bir yan

 • Page 95 and 96:

  O ANA ADANMIŞ zanırlar. Böylece

 • Page 97 and 98:

  O ANA ADANMIŞ 96

 • Page 99 and 100:

  O ANA ADANMIŞ halen kulanılmaktad

 • Page 101 and 102:

  O ANA ADANMIŞ cak fotoğraf bir il

 • Page 103 and 104:

  O ANA ADANMIŞ kalmıştır. Şimdi

 • Page 105 and 106:

  O ANA ADANMIŞ Eğer geçmişlen ge

 • Page 107 and 108:

  O ANA ADANMIŞ Devrimci eylemler na

 • Page 109 and 110:

  OANA ADM'MIŞ yer değişlirmeliydi

 • Page 111 and 112:

  O ANA ADANMIŞ Görülen şeyleri a

 • Page 113 and 114:

  O ANA ADANMIŞ Ben sanaı olarak fo

 • Page 115 and 116:

  O ANA ADANMIŞ Görünümler olayla

 • Page 117 and 118:

  O ANA ADANMIŞ gi bir işlevden yok

 • Page 119 and 120:

  O ANA ADANMIŞ sarsılıyordu. Bu b

 • Page 121 and 122:

  O ANA ADANMIŞ sal bir uzunluk değ

 • Page 123 and 124:

  O ANA ADANMIŞ lik eklemlerler; bu

 • Page 125 and 126:

  O ANA ADANMIŞ uyuyan figürün ark

 • Page 127 and 128:

  O ANA ADANMIŞ ve onu hayvanla bu

 • Page 129 and 130:

  O ANA ADANMIŞ lamının belirsizli

 • Page 131 and 132:

  O ANA ADANMIŞ metindeki baskı gü

 • Page 133 and 134:

  O ANA ADANMIŞ da eğretileme göst

 • Page 135 and 136:

  "Che" Guevara Ekim G uevara'nın ö

 • Page 137 and 138:

  136

 • Page 139 and 140:

  O ANA ADANMIŞ durum kallanılmaz d

 • Page 141 and 142:

  O ANA ADANMIŞ cadından önce insa

 • Page 143 and 144:

  O ANA ADANMIŞ sevgisinin ölçüs

 • Page 145 and 146:

  O ANA ADANMI$ nun önceden gördü

 • Page 147 and 148:

  OANA ADANMIŞ niçbir şey kalmamı

 • Page 149 and 150:

  O ANA ADANMIŞ Aynı zamanda deneti

 • Page 151 and 152:

  O ANA ADANMIŞ Köylü deneyimindek

 • Page 153 and 154:

  O ANA ADANMIŞ akıllarına gelmez.

 • Page 155 and 156:

  OANA ADANMIŞ şiir üretmeye deği

 • Page 157 and 158:

  O ANA ADAJ\1MIŞ değil, yemeğin d

 • Page 159 and 160:

  O ANA ADAJ\'MIŞ sofra adabının a

 • Page 161 and 162:

  O ANA ADANMIŞ Burjuva şöleninin

 • Page 163 and 164:

  O ANA ADANMIŞ yoğunlaşmış bu u

 • Page 165 and 166:

  O ANA ADANMIŞ 2. Yamaçta bir tarl

 • Page 167 and 168:

  OANA ADANMIŞ bağıntı kurarsın

 • Page 169 and 170:

  O ANA ADANMIŞ Nonnalleştirme, dü

 • Page 171 and 172:

  O ANA ADANMIŞ On yıl sonra, çarm

 • Page 173 and 174:

  O ANA ADANMIŞ sivri kemerlerinin

 • Page 175 and 176:

  O ANA ADANMIŞ bir ışık.) 1973 '

 • Page 177 and 178:

  Yabancı Bir Şehrin Kıyısında 1

 • Page 179 and 180:

  O ANA ADANMIŞ oynanan her kağıt,

 • Page 181 and 182:

  O ANA ADANMIŞ sonunda bunun -bu ka

 • Page 183 and 184:

  O ANA ADANMIŞ 4 Merkezden arabayla

 • Page 185 and 186:

  Boğaz'da On gün boyunca, lstanbul

 • Page 187 and 188:

  O ANA ADANMIŞ Denizin öte yakası

 • Page 189 and 190:

  O ANA ADANMIŞ Gene de kente göç

 • Page 191 and 192:

  O ANA ADANMIŞ ucuz ayakkabıların

 • Page 193:

  O ANA ADANMIŞ lu'dan, Irak, İran