Views
6 months ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

Paul Strand Y aygın bir

Paul Strand Y aygın bir varsayım var: Eğer insan görsel olana ilgi duyuyorsa, bu ilgisi bir şekilde görsel olanı ele alma tekniğiyle sınırlı olmak zorundadır. Böylece görsel, özel ilgi kategorilerine bölünüyor: resim, fotoğraf, gerçek görünümler, rüyalar vb. Burada unutulan pozitivist bir kültürde belli başlı bütün sorunlarda olduğu gibigörünürlüğün kendi başına anlamı ve bilmecesidir. Şimdi bunları düşünüyor olmamın nedeni, önümde duran iki kitapta görebildiklerimi tanımlamak istemem. Bu kitaplar, Paul Strand'in çalışmaları üstüne iki ciltlik bir retrospektif monografi . tık fotoğraflar, Strand'in Alfred Stieglitz'in yanında bir tür öğrenci olduğu 1915 tarihinden başlıyor; en yenileriyse 1968'de çekilmiş. Erken dönemdeki çalışmalar daha çok New York'taki insanları ve planları konu alıyor. Bunların ilki, yarı ama bir dilenci kadını gösteriyor. Kadının gözlerinden biri donuk, diğeri keskin ve uyanık. Boynuna, üzerinde AMA yazan bir etiket asılmış. Bu, açıkça toplumsal mesaj taşıyan bir imgedir. Ancak bundan fazla bir şeydir de. Daha ileride, Strand'in insanları konu alan en iyi fotoğraflarında, onun bize görülebilir kanıtları da sunduğunu göreceğiz; yalnızca insanların varlığının değil, onların yaşamlarının da kanıtlarını. Bir düzeyde, bir yaşama değgin bu tür kanıtlar toplum üzerine bir yorumdur -Strand sürekli olarak sol politik konumda durmuştur- ancak başka bir düzeyde bu tür kanıtlar yaşanmış başka bir hayatın bütünlüğünü görsel yolla önermeye hizmet etmektedirler; bu hayatın içinden bakıldığında bizler birer görüntüden öte bir şey değilizdir. Beyaz bir etiket üzerine 63

PAULSTRAND yazılmış, siyah A-M-A harflerinin, bu sözcüğü oluşturmaktan öte bir anlama gelmesi bundandır. Resim gözümüzün önünde kaldığı sürece, bu harfleri hiçbir şekilde okunacak bir şey olarak ele alamayız. Kitaptaki bu ilk imge bizi, görmenin kendisinin önemi üstünde düşünmeye zorlar. 1920'1erde çekilmiş fotoğraflardan oluşan bundan sonraki bölüm, makine parçalarının fotoğraflarını ve çeşitli doğal formların -kökler, kayalar ve otların- yakın çekimlerini içerir. Strand'in teknik mükemmeliyetçiliği ve güçlü estetik kaygıları daha şimdiden açıkça görülmektedir. Ancak, bununla eşit düzeyde, kendinde şey'e duyduğu inatçı, kararlı saygı da açıktır. Ve sonuç genellikle rahatsız edicidir. Bazıları bu fotoğrafların başarısız olduğunu söyleyeceklerdir; alındıkları şeyin ayrıntıları olarak kalıyorlardır çünkü: hiçbir zaman bağımsız imgeler haline gelemiyorlardır. Bu fotoğraflarda doğa, sanatla uzlaşmaz haldedir; makine parçaları da kusursuzca aktarılmış imgelerinin durallığıyla alay etmektedir. 1930'1ardan başlayarak Strand'in fotoğrafları, tipik bir biçimde, yaptığı yolculuklarla ilgili gruplara ayrılır: Meksika, New England, Fransa, İtalya, Hebrid Adaları, Mısır, Gana ve Romanya. Strand'i tanınmış bir fotoğrafçı yapan bu fotoğraflardır; onun büyük bir fotoğrafçı sayılması gerektiğinin kanıtları da gene bu fotoğraflarda yatar. Bu siyahbcyaz fotoğraflarla, bu her yana dağıtılabilecek belgelerle Strand bize, bir dizi yer ve insanın görüntüsünü, dünya görüşümüzü niteliksel olarak genişletecek şekilde sunar. Sinemadaki açık eşdeğerinin Flaherty'nin savaş öncesi filmlerinde ya da de Sica veya Rossellini'nin hemen savaş sonrası İtalyan filmlerinde bulunması açısından, Strand'in fotoğrafçılığının gerçekliğe toplumsal yaklaşımı belgesel ya da yeni-gerçekçi olarak adlandırılabilir. Bunun anlamı, Strand'in yolculuklarında pitoresk, panoramik olandan kaçması ve şehri bir sokakta, bir ulusun yaşam tarzında, bir mutfak köşesinde bulmaya çalışmasıdır. Elektrik barajlarını konu alan bir iki fotoğrafında ve bazı "kahraman" portrelerinde Strand, Sovyet sosyalist gerçekçiliğine doğru meyletmiştir. Ancak çoğu zaman bu yaklaşımı Strand'i, sıradanlıkları içinde olağanüstü temsil etme özelliği taşıyan sıradan konuları seçmeye götürmüştür. 64

FİTNEYE KARŞI GÜVEN TOPLUMU
Toraks Bülteni Mayıs 2015
BELİRSİZİN BİLİMLERİ - ABRAHAM MOLES(1)
MUSTAFA CECELİ
ANNAH
politzer
DENGE_48_WEB
DENGE_48_WEB
AĞUSTOS 2013
hernefes_2016_04
yedi-güzel-adam-cahit-zarifoglu
ocak2017sayi1
hernefes_2016_10
inovax_31
aile_ekim_2016
Toraks Bülteni Eylül 2016
TARAF OLMANIN MİLLİYETÇİLİĞE ETKİSİ yazar-şair= Tayfur bozkurt
Sağlık Bakanlığı epidemiyoloji
53644dfc73a7302c24465b02a00542154fb95d403a003
Melul-Pasa-Sayi1-Orginal
Hikayeler_Designed
bastırkusva
bastırkusva
Yakışmıyor!
Tefekkür
TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ OKUL ve EĞİTİM
Abraham Moles - Belirsizin Bilimleri
Istanbul Tip Fakultesi 93
sayfa 5- sosyoloji
RM_645 Ekim 2013