Views
9 months ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

O ANA ADANMIŞ Strand'in

O ANA ADANMIŞ Strand'in özlü olanı yakalamakta şaşmaz bir gözü vardır: bu bir Meksika evinin eşiğinde de bulunabilir, siyah önlüklü, okullu bir İtalyan köylü kız çocuğunun hasır şapkasını elinde tutuşunda da. Bu tür fotoğraflar, özel olanın öyle derinlerine işler ki, o özel konunun damarlarında kan gibi akan kültür ve tarih ırmağını gösterir bize. Bu fotoğraflardaki imgeler, bir kez görüldüler mi kafamızda öyle yer ederler ki tanık olduğumuz ya da yaşadığımız gerçek bir olay, bunlardan birine sanki somut bir gerçckmişçesine atıfta bulunur. Ancak Strand'i bir fotoğrafçı olarak benzersiz kılan bu değildir. Onun fotoğrafçı olarak kullandığı yöntem daha da olağandışıdır. Henri Cartier-Bresson'un yönteminin antitezi olduğu söylenebilir bunun. Cartier-Bresson için fotoğraflanan an, ansaldır, saniyenin binde biridir ve Bresson, o anın peşinden sanki vahşi bir hayvanın izini sürüyormuşçasına koşar. S trand içinse fotoğraflanan an, süresi ideal olarak saniyelerle değil, ömrün tümüyle ilişkisine göre ölçülen, biyografik ya da tarihsel bir andır. Strand bir anın peşine düşmez; ancak, bir öykünün anlatılmasını ısrarla ister gibi o anı doğmaya çağırır. Uygulama açısından bu, onun bir resmi çekmeden önce ne istediğine karar verdiği, hiçbir zaman rastlantısal olanla oyalanmaya kalkışmadığı, ağır çalıştığı, bir resmi nadiren kesip düzenlediği, çoğu zaman hala levha klişe tipi makine kullandığı ve insanlardan kendisine usulünce poz vermelerini istediği anlamına gelir. Bütün resimleri, bu maksatlılıkları açısından dikkate değerdir. Portreleri tam cephedendir. Resmin öznesi bize bakmaktadır; biz özneye bakarız; bu, böyle düzenlenmiştir. Ancak peyzajları, nesneleri ya da binaları gösteren diğer resimlerinde de benzer bir cephesellik duyumu vardır. Strand'in fotoğraf makinesi serbestçe dolaşmaz. Strand, onu nereye yerleştireceğine kendisi seçerek karar verir. Strand'in, fotoğraf makinesini yerleştirmeyi seçtiği yer, az sonra bir şeylerin oluvereceği bir yer değil, bir dizi oluşun bağlantılarla gelişeceği yerdir. Böylece Strand hiç anekdot kullanmaksızın öznelerini anlatıcılara dönüştürür. Irmak kendini anlatır. Atların otladığı çayır kendini dile getirir. Kadın evliliğinin öyküsünü söyler. Bunların her birinde fotoğrafçı Strand, fotoğraf makinesini öyle bir yere yerleştirir ki kendisi dinleyici olur. 65

PAUL STRMTI Yaklaşım: yeni-gerçekçi. Yöntem: önceden düşünülmüş, cepheden, resmi, bütün yüzeyler tümüyle taranmış. Sonuç nedir? Strand'in en iyi fotoğrafları -aşırı yüklenmişlik ya da karmaşıklık anlamında değil, santimetre kare başına alışılmadık düzeyde fazla maddeyle dolu olmak anlamında- olağandışı yoğundur. Ve bu maddelerin tümü fotoğrafa konu edilen insanın yaşam ının özü haline gelir. New England'dan, Vermont'lu Mr. Bennett'in ünlü portresini ele alalım. Ceketi, gömleği, çenesindeki uzamış tıraşı, arkadaki evin tahtaları, etrafını saran hava, bu imgede onun yaşamının yüzü halini almıştır; Mr. Bennett'in gerçek yüz ifadesiyse bu yaşamın yoğunlaşmış ruhunu gösterir. Kaşlarını çatarak bizi dikkatle seyretmekte olan, fotoğrafın tümüdür. Bir Meksikalı kadın duvara yaslanmış oturuyor. Başında ve omuzlarında yün bir şal, kucağında da kırık bir örme sepet var. Etekliği yamalı, arkasındaki duvar dökülüyor. Resimdeki tek taze yüzey, kadının yüzüne ait. Bir kez daha, gözlerimizle okuduğumuz bu yüzeyler onun gündelik hayatının asıl aşındırıcı dokusunu oluşturur; bir kez daha, bu 66

FİTNEYE KARŞI GÜVEN TOPLUMU
Toraks Bülteni Mayıs 2015
ANNAH
MUSTAFA CECELİ
AĞUSTOS 2013
TARAF OLMANIN MİLLİYETÇİLİĞE ETKİSİ yazar-şair= Tayfur bozkurt
Yakışmıyor!
Tefekkür
bastırkusva
53644dfc73a7302c24465b02a00542154fb95d403a003
bastırkusva
Hikayeler_Designed
Melul-Pasa-Sayi1-Orginal
sayfa 5- sosyoloji
Varlık Felsefesi
taslakDEVE
mavi koridor
Boran Kuzum Kolaj
JETLER NEDEN AYNI RENKTE?
Jeff Sutherland - Scrum - İki katı İşi Yarı Zamanda Yapma Sanatı
Norman Davies - Avrupa Tarihi
kusva mart son
Damla Dergisi
Yuval Noah Harari - Homo Deus Yarının Kısa Bir Tarihi (1)
DENGE_48_WEB
DENGE_48_WEB
Tanrıların Arabaları
TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ OKUL ve EĞİTİM
Abraham Moles - Belirsizin Bilimleri
Istanbul Tip Fakultesi 93