Views
3 months ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

O ANA ADANMIŞ fotoğraf

O ANA ADANMIŞ fotoğraf kadının varoluşunun panosu olur. llk bakışta imge ciddi bir maddecilik taşır, ancak nasıl kadının bedeni giysilerini eskitiyor, sepetteki yük zamanla sepeti aşındırıyor, önünden gelip geçenler duvarın yüzeyini sürünüp çarparak yıpratıyorlarsa, insan resme baktıkça, 67

PAUL STRAND kadının bir kadın olarak varoluşu (kendisi için varoluşu) imgenin maddeselliğini aşıp gelmeye başlar. Genç bir Romen köylüsüyle karısı, arkalarındaki tahta çite yaslanmışlar. Arkalarında ve üstlerinde ışıkla bulanıklaşmış bir tarla, daha üstte mimari açıdan tümüyle önemsiz küçük, modern bir ev ve yanında belli belirsiz bir ağacın gri silueti. Burada söz konusu olan, yüzeylerin her santimetre kareyi dolduran varlığı değil, Slavlar'a özgü bir tür uzaklık duyumudur; belirsizce uzanıp giden ovaların ya da tepelerin duyumu. Ve bir kez daha, bu niteliğin fotoğraftaki iki insanın varlığından kopartılmasının mümkün olmadığını görürüz; bu nitelik erkeğin şapkasının duruşunda, kollarının rahatça uzanışında, kadının yeleğine işlenmiş çiçeklerde, saçının toplanış biçiminde mevcuttur; büyücek yüzleri ve ağızları boyunca sürüp gider. Bütün fotoğrafı dolu kılan şey -uzam- yaşamlarının tenine sinmiştir. Bu fotoğraflar Strand'in teknik becerisine, seçme yetisine, gezdiği yerler hakkındaki bilgisine, gözüne, zamanlama duygusuna ve makineyi kullanışına bağlıdır; ne var ki Strand bütün bu yeteneklere sahip olmasına karşın gene de bu tür resimler üretemiyebilirdi. Sonuçta, Strand'in insan fotoğraflarındaki ve -görülmez olan insanların uzanularından başka bir şey olmayan- peyzajlarındaki başarısını belirleyen, öykülenmeyi davet etme yeteneğidir: yani kendisini, öznesine şunu dedirtecek şekilde sunma yeteneği: Ben, senin beni gördüğün gibi-y-im. Bu nokta, göründüğünden daha karmaşıktır. Olmak fiilinin şimdiki zaman kipi, sadece şimdi'ye gönderme yapar; bununla birlikte olmak fiili, birinci tekil şahıs ekiyle [-im] bu zamirden ayrılamaz olan geçmişi de kapsar. Ben ... im , beni böyle kılan her şeyi içerir. Bu, o anda yer alan olguyu dile getiren bir önermeden öte bir şeydir: daha baştan bir açıklama, bir haklı çıkarma ve bir taleptir - daha baştan otobiyografiktir. Strand'in fotoğrafları, modellerinin, ona kendi yaşam öykülerini görmesine izin verecek kadar güvendiklerini kanıtlar. Bu nedenledir ki resmi olmalarına ve poz verilerek çekilmelerine karşın, portrelerde gerek fotoğrafçı gerekse fotoğraf açısından, takınılmış bir pozun sahteliğine ihtiyaç duyulmamıştır. Bir olayın ya da bir insanın görünümünü saklayıp koruduğu için 68

FİTNEYE KARŞI GÜVEN TOPLUMU
DENGE_48_WEB
DENGE_48_WEB
Toraks Bülteni Mayıs 2015
Abraham Moles - Belirsizin Bilimleri
TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ OKUL ve EĞİTİM
Istanbul Tip Fakultesi 93
MUSTAFA CECELİ
ANNAH
Tanrıların Arabaları
Studija o restrukturiranju i finansiranju – Srbija 2012. - Roland Berger
politzer
Yakışmıyor!
Vecihi_Dergi_06_LR-1
Toraks Aralık 2015
Kalender10
bastırkusva
yedi-güzel-adam-cahit-zarifoglu
yedi-güzel-adam-cahit-zarifoglu
Gök Tanrı İnancının Bilinmeyenleri-Günnur Yücekal Arpacı
Erguvan Dergi_
ÂŞIK VEYSEL
TEBESSÜM2017
hernefes_2015_11
Kurani-Oku-Anla-Yasa
Gazi Üniversitesi
dergi
phantaso4-3
stefan-zweig-bilinmeyen-bir-kadinin-mektubu
all