Views
5 months ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

O ANA ADANMIŞ fotoğraf

O ANA ADANMIŞ fotoğraf her zaman tarihsellik ideasıyla yakından ilgili görülegelmiştir. Fotoğrafın ideali, estetik bir yana, "tarihsel" bir anı yakalamak olmuştur. Ancak, Paul Strand'in bir fotoğrafçı olarak tarihsel olanla ilişkisi benzersizdir. Onun fotoğrafları benzersiz bir zaman süresi duyumu iletir. Ben . . .im'e, geçmiş üstüne düşüneceği ve geleceğini bekleyeceği bir zaman süresi tanınır: Fotoğrafın poz süresi, Ben . ..im'e tanınan zamanı hiç zedelemez: Tam tersine, garip bir biçimde, poz süresinin yaşam süresinin ıa kendisi olduğu duygusuna kapılır insan. 1972 69

Istırabın Fotoğrafları B u sabah gazetelerde Vietnam haberleri manşetlere çıkmamış. Yalnızca Amerikan hava kuvvetlerinin kuzeyi bombalama politikasını sürdürdüğü bildiriliyor. Dün 270 hava saldırısı yapılmış. Bu haberin ardından bir yığın başka bilgi veriliyor. Bir önceki gün Amerikan hava kuvvetleri bu ayın en ağır saldırılarını gerçekleştirm iş. Bu ay şu ana kadar, benzer dönemlere kıyasla çok daha fazla bomba atılmış. Atılan bombalar arasında her biri yaklaşık 8 000 metrekarelik bir alanı dümdüz eden yedi tonluk süper bomrıaıar da bulunuyormuş. Ağır bombaların yanı sıra çeşitli türlerde küçük, personel imha bombaları da atılmış. Bunlardan biri, ete saplanıp bedenin içine gömüldüğünde röntgenle tespit edilemeyen plastik mermilerle doluymuş. Başka bir bomba da Örümcek diye adlandırılıyor: Dokunulduğu zaman patlayan, 30 santimetre uzunlukta neredeyse görünmez bir anteni olan, el bombasına benzer küçük bir bomba. Daha büyük patlamaların olduğu alana dağılan bu küçük bombalar, patlamadan sonra hayatta kalıp da çıkan yangını söndürmeye ya da yaralıları kurtarmaya koşanları havaya uçurmak için tasarlanmış. Bugün gazetelerde Vietnam'dan hiç fotoğraf yok. Ancak ben bu sabahki haberlerle birlikte basılabilecek, Donald McCullin tarafından 1968'de Hue'da çekilmiş bir fotoğraf biliyorum. (Bkz. Donald McCullin'in The Destruction Business [Yıkım Ticareti] adlı kitabı, Londra, 1972.) Bu fotoğraf, kollarında bir çocukla çömelmiş yaşlı bir adamı göstermektedir; her ikisi de siyah beyaz fotoğraflara özgü o siyah kanlan dökerek ağır biçimde kan kaybetmektedir. Son bir iki yıldır, daha önceleri fazla sarsıcı olacağı için sansüre uğrayan savaş fotoğraflarını, geniş kitlelere ulaşan belli başlı gazete- 70