Views
1 week ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

FOTOÔRAFIN KULLANIMLARI

FOTOÔRAFIN KULLANIMLARI sürekliliği içinde kucaklayacaktır. Fotoğrafın özel ve genel kullanımları arasındaki ayrım aşılacaktır. İnsan Ailesi var olmaya başlayacaktır. Bu arada biz dünyanın bu durumunda yaşıyoruz. Gene de fotoğrafın başardığı bu kehanet olanağı fotoğrafın alternatif kullanımlarının hangi yönde gelişmesi gerektiğini gösteriyor. Alternatif fotoğrafın görevi fotoğrafı toplumsal ve siyasal belleğin bir parçası kılmaktır; onu bu belleği felce uğratmaya götürecek bir şey olarak kullanmak değil. Bu görev hem çekilen resimlerin türünü hem de onların kullanılışını belirleyecektir. Elbette bir formül, ısmarlama bir uygulama söz konusu olamaz. Gene de, kapitalizmin elinde fotoğrafın nasıl kullanıldığına bakarsak, alternatif bir uygulamanın hiç değilse bazı ilkelerini belirleyebiliriz. Fotoğrafçı için bu, kendisini dünyanın geri kalan kesimine haber ileten biri olarak değil, fotoğraflanan olayların konusu olan insanların kayıt tutucusu olarak görmek demektir. Canalıcı bir ayrımdır bu. 83

O /\"'./\ /\D/\l\'MIS 84