Views
8 months ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

GÖl{ÜNÜMLER Fotoğraf

GÖl{ÜNÜMLER Fotoğraf hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hangi tarihte çekildiği belki en iyi tekniğinden anlaşılabilir. 1900 ila 1920 yılları arasında mı? Kanada'da mı, Alpler'de mi, yoksa Güney Afrika'da mı çekildiğini bilmiyorum. Tek görebildiğimiz bu fotoğrafın, yanında atı, gülümseyen orta yaşlı bir adamı gösterdiği. Bu fotoğraf neden çekilmişti? Fotoğrafçı için nasıl bir anlam taşıyordu? Bu anlam, atlı adam için de aynı olabilir miydi? İnsan burada anlam uydurma oyunu oynayabilir. Son Binici. (Gülümsemesi nostaljik bir anlam kazanıyor.) Çiftlikleri Ateşe Veren Adam . (Gülümsemesi kötücül oluyor.) İki Bin Millik Yolculuktan Önce. (Gülümsemesi biraz endişeli oluyor.) İki Bin Millik Yolculuktan Sonra. (Gülümsemesi alçak gönüllü oluyor.) ... Bu fotoğrafın verdiği en kesin bilgi atın geminin türü üzerine; kuşkusuz fotoğrafın çekilme nedeni bu değildi. Tek başına fotoğrafa bakınca, bunun hangi kullanım kategorisine dahil olduğunu anlamak bile güç. Aile albümü için mi çekilmişti, gazete fotoğrafı olarak mı, bir yolcunun çektiği bir şipşak mıydı? Acaba resim adam için değil de, at için çekilmiş olabilir mi? Acaba adam seyis görevi yaparak sadece atı mı tutuyordu? At satıcısı mıydı? Yoksa bu ilk Wcstcrn'lcrden biri sırasında çekilen bir dural fotoğraf mıydı? Fotoğraf bu adam ın, bu atın ve bu gemin varolmuş oldukları üzerine yadsınmaz bir kanıt getiriyor. Bununla birlikte varoluşlarının anlamı üzerine bilgi vermiyor bize. Fotoğraflar, fotoğrafı çekilen olayın bir zamanlar içinde varolduğu zaman akışını yakalar. Bütün fotoğraflar geçmişe aittir, ancak onlarda geçmişten bir an öyle yakalanmıştır ki, bu an yaşanmış geçmişin tersine hiçbir zaman bugüne ulaşamaz. Her fotoğraf bize iki ileti sunar: biri fotoğrafı çekilen olayla ilgili, öteki bir süreksizlik şoku ile ilgili. Kaydedilen anla şimdiki fotoğrafa bakış anı arasında bir uçurum vardır. Fotoğraf olgusuna öyle aşinayızdır ki bu ikili iletiden ikinciyi bilinçli olarak kaydetmeyiz artık - özel durumlar hariç: örneğin fotoğraflanan kişi tanıdığımız biriyse ve bu kişi uzaktaysa ya da ölmüşse. Bu gibi durumlarda fotoğraf, yokluk ya da ölümün yarattığı 89

O ANA ADANMIŞ daha sonraki süreksizliği kehanet gibi kesinleştirir göründüğünden birçok anı ya da andaçtan daha travmatiktir. Bir an için vaktiyle atlı a­ dama aşık olduğunuzu ve onun aruk yok olduğunu düşünün. Ancak eğer bu adamı hiç tanımıyorsanız, insan yalnızca ilk iletiyi düşünür; bu fotoğraftaki iletiyse öyle belirsizdir ki, olay kişiye bir şey ifade etmez. Fotoğrafın gösterdiği, insanın uyduracağı herhangi bir öyküye uyarlanabilir. Bununla birlikte bu fotoğrafın gizemi burada bitmez pek. Uydurulan hiçbir öykü, önerilen hiçbir açıklama, bu fotoğrafta saklanan sıradan görünümler kadar varolmayacaklardır. Bu görünümler bize pek az şey anlatıyor olabilir, ama varlıkları kuşku götürmez. İlk fotoğraflara mucize gözüyle bakılıyordu, çünkü bunlar yok olanların görünümünü her türlü görsel imge biçiminden çok daha doğrudan bir biçimde sunuyorlardı. Nesnelerin görünüşünü saklıyor ve bu görünüşün taşınmasını sağlıyorlardı. Yalnızca teknik bir mucize değildir bu. Görünümlere verdiğimiz tepki çok derindir; içgüdüsel ve atavistik öğeleri de içerir. Örneğin tek başlarına görünümler -bütün bilinçli değerlendirmeler bir yana- cinsel heyecan yaratabilirler. Örneğin, eyleme geçme itkisi -ne kadar deneysel kalsa da- kırmızı renk tarafından kışkırtılabilir. Daha yaygın olarak, dünyanın görünüşü, onun bulunduğu 'nun mümkün olan en geniş sağlamasıdır; dolayısıyla dünyanın görünüşü, sürekli olarak Varlık duyumuzu besleyen bu bulunuşla bizim ilişkimizi önerir ve sağlamlaştırır. Atlı adamın fotoğrafını okumaya girişmenizden önce, bunu bir yere yerleştirmenizden ya da adlandırmanızdan önce, yalnızca bu fotoğrafa bakma ediminiz, ne kadar kısaca olsa da, insanları, şapkaları, adamları ve gemleriyle bu dünyada bulunduğunuza ilişkin duyumu kesinleştirmiştir ... * * 90

FİTNEYE KARŞI GÜVEN TOPLUMU
Toraks Bülteni Mayıs 2015
DENGE_48_WEB
DENGE_48_WEB
MUSTAFA CECELİ
ANNAH
Tanrıların Arabaları
TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ OKUL ve EĞİTİM
Abraham Moles - Belirsizin Bilimleri
Istanbul Tip Fakultesi 93
AĞUSTOS 2013
dergi
BELİRSİZİN BİLİMLERİ - ABRAHAM MOLES(1)
Studija o restrukturiranju i finansiranju – Srbija 2012. - Roland Berger
TARAF OLMANIN MİLLİYETÇİLİĞE ETKİSİ yazar-şair= Tayfur bozkurt
bastırkusva
53644dfc73a7302c24465b02a00542154fb95d403a003
Melul-Pasa-Sayi1-Orginal
Hikayeler_Designed
bastırkusva
Yakışmıyor!
Tefekkür
sayfa 5- sosyoloji
Kalender10
Toraks Aralık 2015
yedi-güzel-adam-cahit-zarifoglu
Erguvan Dergi_
bastırkusva
yedi-güzel-adam-cahit-zarifoglu
Gök Tanrı İnancının Bilinmeyenleri-Günnur Yücekal Arpacı