Views
5 months ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

GÖRÜNlJMLER

GÖRÜNlJMLER Fotoğrafın belirsizliği fotoğraflanan olayın geçtiği anda yatmaz: burada fotoğrafın getırdıği tanıklık, her şeyi gözleriyle gören bırının tan ıklığından daha az belirsizdir. Bir yarıştaki foıo-finish'e, fotoğraf makinesinin kaydettiklerine bakılarak rahatlıkla karar verilebilir. Belirsizlik, fotoğrafın ikili iletilerinden ikincisine yol açan o sürek sizlikten kay naklanır. (Kaydedilen anla bakma anı arasındakı uçurumdan.) Fotoğraf zamanın bir anını korur ve onun bundan sonraki anlar tarafından iptal edilmesini engeller. Bu açıdan fotoğraf, bellekte saklanan imgelerle kıyaslanabilir. Bununla birlikte ikisi arasında temel bir ayrım vardır: hatırlanan imgeler, sürekli deneyimin kalıntısı'yken, fotoğraf koparılmış bir anın görünümlerini yalıtır. Hayatta da anlam, anlık değildir. Anlam, bağlantı kurulan şeyde keşfedilir; gelişim olmaksızın varolamaz. Bir öykü, bir açımlama yoksa, anlam da yoktur. Veriler, bilişiler kendi içlerinde anlam kuramazlar. Veriler bilgisayara beslenip bir hesaplamanın faktörleri haline gelebilirler. Bununla birlikte bilgisayarlardan bir anlam çıkmaz; çünkü bir olaya bir anlam verdiğimizde bu anlam, yalnızca bilinene değil, bi- 91

O ANA ADANMIŞ linmeyene de bir yanıttır: Anlam ve gizem birbirlerinden ayrılamaz; her ikisi de zamanın geçişi olmaksızın varolamaz. Kesinlik anlık olabi lir; kuşkuysa, sürem gerektirir; anlam bu ikisinden doğar. Fotoğraflanan an, ancak bakan kişi ona kendisini aşan bir sürem okuyabilirse anlam kazanabilir. Bir fotoğrafı anlamlı bulduğumuzda, ona bir geçmiş ve gelecek atfediyoruz demektir. Profesyonel fotoğrafçı fotoğraf çekerken, genel seyirciyi uygun bir geçmiş ve gelecek atfetmeye ikna edecek bir an seçmeye çalışır. Fotoğrafçının zekası ya da konusuyla duygudaşlığı uygun olanın ne olduğunu tanımlamada yardımcı olur ona. Ancak öykücünün, ressamın ya da oyuncunun tersine, fotoğrafçı tek bir fotoğrafta, yalnızca bir ıek inşa edici seçim yapar: fotoğrafı çekilecek anın seçimi. Bu yüzden diğer iletişim araçlarına kıyasla fotoğraf, maksatlılık açısından zayı ftır. 92

FİTNEYE KARŞI GÜVEN TOPLUMU
Toraks Bülteni Mayıs 2015
BELİRSİZİN BİLİMLERİ - ABRAHAM MOLES(1)
MUSTAFA CECELİ
ANNAH
politzer
DENGE_48_WEB
DENGE_48_WEB
AĞUSTOS 2013
hernefes_2016_04
yedi-güzel-adam-cahit-zarifoglu
ocak2017sayi1
hernefes_2016_10
TARAF OLMANIN MİLLİYETÇİLİĞE ETKİSİ yazar-şair= Tayfur bozkurt
inovax_31
aile_ekim_2016
Toraks Bülteni Eylül 2016
53644dfc73a7302c24465b02a00542154fb95d403a003
Melul-Pasa-Sayi1-Orginal
Hikayeler_Designed
bastırkusva
bastırkusva
Yakışmıyor!
Tefekkür
Sağlık Bakanlığı epidemiyoloji
TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ OKUL ve EĞİTİM
Abraham Moles - Belirsizin Bilimleri
sayfa 5- sosyoloji
Istanbul Tip Fakultesi 93
taslakDEVE