Views
10 months ago

01. John Berger - O Ana Adanmış

GÖRÜNlJMLER

GÖRÜNlJMLER Fotoğrafın belirsizliği fotoğraflanan olayın geçtiği anda yatmaz: burada fotoğrafın getırdıği tanıklık, her şeyi gözleriyle gören bırının tan ıklığından daha az belirsizdir. Bir yarıştaki foıo-finish'e, fotoğraf makinesinin kaydettiklerine bakılarak rahatlıkla karar verilebilir. Belirsizlik, fotoğrafın ikili iletilerinden ikincisine yol açan o sürek sizlikten kay naklanır. (Kaydedilen anla bakma anı arasındakı uçurumdan.) Fotoğraf zamanın bir anını korur ve onun bundan sonraki anlar tarafından iptal edilmesini engeller. Bu açıdan fotoğraf, bellekte saklanan imgelerle kıyaslanabilir. Bununla birlikte ikisi arasında temel bir ayrım vardır: hatırlanan imgeler, sürekli deneyimin kalıntısı'yken, fotoğraf koparılmış bir anın görünümlerini yalıtır. Hayatta da anlam, anlık değildir. Anlam, bağlantı kurulan şeyde keşfedilir; gelişim olmaksızın varolamaz. Bir öykü, bir açımlama yoksa, anlam da yoktur. Veriler, bilişiler kendi içlerinde anlam kuramazlar. Veriler bilgisayara beslenip bir hesaplamanın faktörleri haline gelebilirler. Bununla birlikte bilgisayarlardan bir anlam çıkmaz; çünkü bir olaya bir anlam verdiğimizde bu anlam, yalnızca bilinene değil, bi- 91

O ANA ADANMIŞ linmeyene de bir yanıttır: Anlam ve gizem birbirlerinden ayrılamaz; her ikisi de zamanın geçişi olmaksızın varolamaz. Kesinlik anlık olabi lir; kuşkuysa, sürem gerektirir; anlam bu ikisinden doğar. Fotoğraflanan an, ancak bakan kişi ona kendisini aşan bir sürem okuyabilirse anlam kazanabilir. Bir fotoğrafı anlamlı bulduğumuzda, ona bir geçmiş ve gelecek atfediyoruz demektir. Profesyonel fotoğrafçı fotoğraf çekerken, genel seyirciyi uygun bir geçmiş ve gelecek atfetmeye ikna edecek bir an seçmeye çalışır. Fotoğrafçının zekası ya da konusuyla duygudaşlığı uygun olanın ne olduğunu tanımlamada yardımcı olur ona. Ancak öykücünün, ressamın ya da oyuncunun tersine, fotoğrafçı tek bir fotoğrafta, yalnızca bir ıek inşa edici seçim yapar: fotoğrafı çekilecek anın seçimi. Bu yüzden diğer iletişim araçlarına kıyasla fotoğraf, maksatlılık açısından zayı ftır. 92

JETLER NEDEN AYNI RENKTE?