Views
9 months ago

Dapat Sila'y Pinagmamalasakitan din Natin

Halimbawa't nagkamali ang sinomang deboto, sila ba'y dapat nating pagmalasakitan at paalalahanan?

nga sila ay patuloy

nga sila ay patuloy parin nating inuunawa, walang-sawang inuunawa, iniintindi, muli’t-muling pinagsasabihan, at paulit-ulit na pinapaalalahanan. Dapat lahat ng deboto ganito. Kaya lamang ang problema, lahat tayo ay magkakaiba ng mga pag-uugali. Meron d’yan, maraming ulit mo nang pinagsabihan, tinuruan at kinausap ng masinsinan, subalit ganun pa din, wala pa rin pagbabago. Ang alam natin, ang sabi, kapag ang isang deboto ay nakitaan mo nang mabuting asal at pag-uugali, at sumusunod sa mga tagubilin ni Gurudeva, ibig sabihin, maraming sukṛti ang debotong ito. Alam ninyo sa totoo lang, sa lahat, ang pinakamahalaga ay kung papaano tayo makakapaglingkod, na dapat palaging śravaṇam at kīrtanam ang ginagawa natin. Sinomang deboto kapag ang gawain ay puro śravaṇam at kīrtanam, kailanman ito’y hindinghindi babagsak. Bakit, may nakita na ba kayo, na, bagama’t maayos at palaging bumibigkas nang Banal na Pangalan at ginagawa ang śravaṇam at kīrtanam, ay bumagsak? Wala po. May iba’t-ibang klase ng śravaṇam at kīrtanam? Dapat ito’y alam din ninyo. At ang isa pa, dapat maging maingat kayo sa inyong ginagawa, iwasan ninyong makapanakit ng damdamin at magkasala, lalu na sa mga deboto ng Panginoon. Iwasan din ninyo ang Vaiṣṇava-aparādh, ang Nām-aparādh, sevā-aparādh, at iba pang aparādh. Minsan kapag tayo’y nagki-kīrtan, di natin namamalayan Vaiṣṇava-aparādh o sevā-aparādh, na pala ang ginagawa natin. Na nagiging sanhi ng pagbagsak natin. Nirmal Bhakti – Dapat Sila’y Pagmamalasakit Din Natin Pinagsasabihan at Pina-aalalahanan 4

Nirmal Bhakti – Dapat Sila’y Pagmamalasakit Din Natin Pinagsasabihan at Pina-aalalahanan 5

Ang Templo: Binabago ang mga Puso at Tahanan, mga pahina 24, 28
Ang Handog ng Tagapagligtas na Kapayapaan at Kagalakan, p. 18 ...
Ang mga dapat mong malaman bilang isang Ahente ng Real Estate ...
Ang Pagmamalasakit sa Ating Misyon
Priesthood: Ang Kapangyarihan ng Pagiging Makadiyos, mga ...
Mga Alituntunin ng Ebanghelyo
Be Sincere. Don't Imitate (Filipino)
Mga Mensahe sa Pangkalahatang Kumperensya - The Church of ...
ang aklat ni mormon - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Available for free download at TheWaterSchool
i-download ang kodigo ng asal at mga etika - EthicsPoint
Part I: Sanitation - The Water School
Enero - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints