Views
5 days ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

. Elementi analize Za

. Elementi analize Za potvrđivanje događaja Tužilaštvo se bazira na svedočenju četiri svedoka a to su svedoci VG 032, VG 014, Mitar Vasiljević i svedok VG 079. Prva dva svedoka su „preživeli“ streljanje, Mitar Vasiljević bi učestvovao u likvidaciju u ulozi počinioca likvidacije i najzad svedok VG 079 je očevidac događaja27. Kao preživelima, Prvostepeni sud kao i Drugostepeni su dodelili jedan značaj i maksimalnu potvrdnu vrednost ovim svedocima koji su u principu najbolji i čak da opišu događanja nastala dana 07.06.1992. godine. Svedok Mitar Vasiljević je jedan svedok koji je gonjen od strane ovog istog Suda i koji je bio osuđen jednom presudom. Njegova izjava u sudskom sporu Vasiljević biće zadržana od strane prvostepenog suda kao adekvatno validna bez obzira na činjenicu što je ovaj svedok izjavio da je alkoholičar i da je bio u pijanom stanju baš za vreme događanja dana 07.06.1992. godine. Najzad svedok VG 079 je osporavani svedok Odbrane koji nije poznavao Milana Lukića pre 07.06.1992. godine. To mu je rekao njegov rođak, tog dana, da je najveći od tri čoveka koji su otvorili vatru na muslimane bio Milan Lukić. Prvostepeno veće će odbaciti ovo osporavano svedočenje jer elementi ovog svedočenja nisu dovoljno uverljivi u očima Prvostepenog veća. Prema iskazima svedoka VG 014 i VG 032 28 Povodom izvršenja zločina, VG 014 izjavljuje da je čuo kako se vrata na kolima otvaraju, zagnjurio je u vodu i VG 032 je učinio isto. VG 032 je posmatrao petoricu ljudi koji su ležali u vodi da vidi da li su još bili u životi ali svi su bili mrtvi. VG 014 je uspeo da pobegne jer je Milan Lukić rekao da namerava da dovede šest drugih osoba da ih likvidira. U tom trenutku VG 014 je pogledao na sat i video da je bilo 19 sati i 45 minuta. Išli su dva kilometra obalom Drine u pravcu Mušića, zatim su prešli preko reke u sumrak uz pomoć jednog drveta. Završili su vrativši se kući svedoka VG 014 gde je svedok VG 032 ostao više dana. Prvo isčitavanje ovih svedočenja izgleda da pokazuje da su dvojica preživelih ostali duži period ležeći u vodi očekujući odlazak egzekutora. To može izgledati čudno da su ubice u njihovom navodnom cilju da se ubije sedmorica Muslimana nisu sigurni u njihove smrti. Zaista, u kontekstu pogubljenja kao što je bio slučaj tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, nije uopšte bilo preživelih. U

ovom slučaju, nalazimo da su među sedam žrtava dvojica preživeli praveći se da su mrtvi u očekivanju odlaska egzekutora smrti. Činjenica da izvršioci zločina nisu proverili smrt njihovih žrtava je nerazumljiva, znajući da po opštem pravilu posle prvih rafala zločinci dovršavaju svoj gnusni posao. Dakle u ovom slučaju kada su se sedmorica ljudi srušili u vodu , naoružani ljudi su se vratili u svoja vozila i udaljili sa lica mesta. To me podstiče da snažno relativiziram ova svedočenja. Svedok VG 079 će izneti izvesne dodatne elemente informativnog karaktera29. Mada Prvostepeno veće nije zadržalo detalje ovog suđenja, potrebno ga je preispitati za rasvetljenje postupka. VG 079 bi posmatrao likvidacije sa suprotne obale reke Drine. U popodnevnim časovima 06. ili 07. juna 1992. godine svedok VG 079 i njegov rođak koji su se nalazili upravo ispod sela Hamzići su posmatrali scenu sa oko 400 do 500 metara udaljenosti30. Rođak je bio poneo dvogled. VG 079 je video tri čoveka koja su pucala na ljude u civilu. On potkrepljuje iskaze svedoka VG 014 i VG 032 da kada su sedmorica ljudi pali u vodu naoružani ljudi su se vratili u njihova vozila. U svakom slučaju on će izneti činjenicu da malo posle tog vremena, dva od njih trojice su se vratili na reku i opalili jedan ili dva metka na ljude koji su ležali u vodi32. Ovi navedeni elementi od strane svedoka VG 079 stvaraju sumnju na tačno odvijanje događaja ili tačnije što se tiče njihovog odvijanja i broja naoružanih prisutnih osoba na mestu zločina. Činjenica da su se dvojica ljudi vratili na navedeno mesto i opalili jedan ili dva metka na ljude koji su ležali u vodi bio bi dokaz da su hteli da se uvere u smrt streljanih i ako se ova predpostavka pokaže tačnom kako je moguće da su dvojica ključnih svedoka preživeli? Detalje koje dostavlja ovaj svedok navode na sumnju takođe na broj prisutnih naoružanih ljudi, on ih navodi trojicu dok druga dva peživela svedoka navode četiri osobe. Ove dve razlike između svedoka dovode u pitanje tačnost odvijanja događaja i uslova pod kojima su se oni odvijali. Tim povodom odbrana optuženih će istaći ove elemente ne izvodeći zaključak vezan za ovu anomaliju. Što se tiče preciznijeg određenja i mesta zlodela, VG 079 je posmatrao likvidaciju sa suprotne strane Drine. Prvo čitanje ovog pasusa postavlja pitanje predostrožnosti preduzete od strane izvršioca zlodela za to vreme. Može biti začuđujuće da počinioci zlodela nisu unapred obezbedili oprez u izboru jednog mesta smeštenog na odstojanju od naseljenog mesta, i to u cilju da prikriju njihov gnusni poduhvat. Pokazuje se da je svedok VG 079 bio „privilegovani“ svedok

iu_ARTUM1_2015-07
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine
Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
EUROPA NA TANJURU - Opatija.net
EIC - Evropski puls 30 - Centar za građansko obrazovanje
Српске народне новине, Будимпешта 2006/04
INTERVJU - KARLA DEL PONTE: SPREMNA SAM ZA PROMENE ...
List učenika Osnovne škole Janka Leskovara ... - Pregrada.info
r@mc @j hcdmshsds t oqnbdot rs@qnf h mnunf - Helsinki ...
br. 113 siječanj / veljača 2010. tevet / švat / adar 5770. - Židovska ...
NAUKA Embriolog dr Miodrag Stojkovi TERAPIJA SKROJENA PO ...
iiiizz zz dddd aaaa jjjjee ee ssss aaaa vvvv eeee zzzz dddd rrrr uuuu
Amra SILAJD@I] - bhudruzenje.se
Fojnička škrinja broj 9 - Samostan Fojnica
eURopa na RasKRižjU - Zarez
NJUJORK I LOKALNA ZAJEDNICA - Glas Bosne i Hercegovine
Slavlje kraj Tise nije mogla da pokvari ni kiša - Bečejski mozaik
Avgust, 2010. go di ne Broj 16 www.forumbosnjaka.com Go di na V
bum magazin182.pdf
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM