Views
10 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

ubistva sedmorice ljudi.

ubistva sedmorice ljudi. Ovo izgleda potpuno nemoguće, i tome dodati činjenicu da je istog dana svedok imao dvogled da posmatra izbliza događaje. Sa jedne kao i druge strane, ponašanje protagonista izgleda iznenađujuće. Sa jedne strane, odabrano mesto izvršioca zločina u blizini naselja izgleda nerazumljivo. Tako isto blizina svedoka VG 079 mestu događaja kao privilegovanog svedoka baca isto tako ozbiljne sumnje na odvijanje ovih događanja i za povratak naoružanih ljudi na mesto zlodela, kao što to navodi svedok VG 079. Svedočenje dvoje preživelih uistinu obiluje detaljima ali u svakom slučaju izvesni elementi čiste logike dozvoljavaju da se posumnja u ova svedočenja. Dakle, iskaz preživelih je prihvaćen od Prvostepenog Suda kao verodostojan i daje mu maksimalnu dokaznu vrednost. Ako razmotrim svedočenja VG 014 i VG 032 kao onih koji raspolažu značajnom verodostojnošću, čini mi se da tvrdnje iznete od VG 079 omogućuju da se ima različit pogled na događaje vezane za ove likvidacije. Mora se priznati da Prvostepeni Sud nije prosudio korisnim da suoči ove dve teze, i ne prihvatajući svedočenje VG 079 kao verodostojno33. 1. Pouzdanost svedoka Optužbe : identifikacija Milana Lukića Argumentu Odbrane koji su vezani za pouzdanost ovih svedoka neće se oslanjati na odvijanje događaja samo po sebi već na prisustvo Optuženog na mestu zlodela. Vezano za odvijanje događaja, Odbrana će izneti jednu hipotezu po kojoj bi neko mogao pucati sa suprotne obale reke Drine na poređane ljude34. Svedok VG 032 će opovrgnuti ovu predpostavku navodeći da je ovaj događaj ako je mogao postojati bio bez povezanosti sa događajima na Drini35. Ustvari on navodi da se jedan incident desio u neodređenom vremenskom periodu i da je usamljeni musliman je pružio pomoć ovim ljudima otvarajući vatru sa suprotne strane potpuno odbacujući ovu hipotezu u navedenom slučaju. Drugim rečima, Odbrana ne osporava da je 07.06.1992. godine došlo do zločina i da je bilo smrtnih slučajeva. Argumentacije Odbrane je pokušavala da modifikuje elemente događaja i njegovo odvijanje. Prvostepeni Sud neće prihvatiti ovaj argument iznesen od strane odbrane Milana Lukića na dokaze svedoka VG 032. U posebnom slučaju, predpostavka istaknuta od strane Milana Lukića stvara vezu sa događajem koji se desio. Bez obzira na to, odbrana ne prilaže nikakav dokazni element koji bi potvrdio povezanost izumeđu događaja na Drini i navedene intervencije izolovanog strelca.

Na dokaznim elementima vezanim za ponašanje i dela Milana Lukića 07.06.1992. godine Prvostepeni sud će potvrditi da je Milan Lukić lično odveo ljude u kuću na Bikavcu, gde se VG 032 već nalazio i skinuli ih preteći im da će ih pobiti. Milan Lukić je pocepao i pogazio nogama lična dokumenta uhapšenih i naredio im da skinu svoju obuću 36. Na raspolaganju su bila dva vozila, uključujući pasat, Milan Lukić je odredio sedmoricu ljudi da sednu sa njim i dva vojnika. Tokom vožnje do hotela Vilina vlas Milan Lukić je iznosio uvredljive primedbe prema osobama koje je sretao na putu tako pokazujući da je posedovao diskriminatorski stav prema osobama muslimanske veroispovesti. U sledećem pasusu Prvostepeni Sud dodaje da je izloženo da je putem do Sasa Milan Lukić rekao da mu se žuri jer je hteo pobiti ljude koji su ostali u kući, Veće će se vratiti na odvijanje događaja zaključujući da proizilazi iz dokaznog dosijea da je Milan Lukić takođe pucao na sedmoricu ljudi koje je postrojio na obali reke. Zaključke koje stvara Prvostepeno veće je u skladu sa opisima svedoka VG 014 i VG 032. Ako Odbrana navodi veoma malo argumenata koji su vezani za ovo dešavanje, odbranom alibija ona će osporiti prisustvo Milana Lukića na mestu zlodela37. Interesantno je na prvom mestu vratiti se u detaljima na elemente identifikovanja priloženim od strane svedoka tačnije „preživelih“ svedoka VG 014 i VG 032 kao i Mitra Vasiljevića. Pri ispitivanju svedok VG 032 je izjavio da je video Milana Lukića pre 07.06.1992. godine38. Pre toga između 24. i 26. aprila 1992. godine i 19. maja 1992. godine, poznanici VG 032 su mu rekli da osoba koja se nalazila na ulazu kafića „Kod Pipe“, pored restorana Panos je bio Milan Lukić, bez većih detalja39. Dan ili dva posle odlaska iz Užica u maju 1992. godine, oko 10 sati, VG 032 je izjavio da je video Milana Lukića da prolazi ispred doma zdravlja u Višegradu sa vozilom Behije Zukić (crveni pasat). VG 032 je prepoznao Milana Lukića jer ga je video više puta. VG 032 je precizirao da je čuo da se priča da je Milan Lukić radio u Obrenovcu (Srbija) i da je rođen između 1965 i 1969. godine. U popodnevu događanja, VG 032 se nalazio iza kuće svog strica i bilo je dosta vidljivo da se primeti da je jedna od osoba koja se približavala kući bio Milan Lukić. On će dodati da je jedan vojnik koji je čuvao kuću gde je on bio pritvoren pre prebacivanja u hotel Vilina Vlas sa šestoricom ostalih ljudi, pozvao Milana Lukića po njegovom imenu.

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
iu_ARTUM1_2015-07
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
Maj 2005 - Vikend Magazin
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume