Views
10 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

Branilac Milana Lukića:

Branilac Milana Lukića: g. Rodney Dixon IZDVOJENO MIŠLjENjE SUDIJE Jean­Claude Antonetti I. Predgovor .................................................................................................................. II. Opšti osvrti i preliminarna pitanja ................................................................................ 1. datum evidentiranja 0sporavajućeg mišljenju .............................................................. 2. Sastav Veća i njegovo funkcionisanje ........................................................................... a. Sastav reviѕionog veća ................................................................................................. b. Funkcionisanje revizionog veća..................................................................................... 3. Prisustvo statutarnog sudije ........................................................................................ 4. Slučaj Šljivančanin ........................................................................................................ 5. Nova činjenica ............................................................................................................. III. Analiza incidenata ....................................................................................................... A. Događaji na Drine ........................................................................................................ 1. O odvijanju događaja.................................................................................................... a. Faktički elementi .......................................................................................................... b. Elementi analize ........................................................................................................... 2. Kredibilitet svedoka optužbe: identifikacija Milana Lukića .............................................. 3. Poseban slučaj svedoka Mitra Vasiljević .................................. ..................................... 4. Alibi Milana Lukića ........................................................................................................ I. Svedok MLD1................................................................................................................. II. Željko Marković ............................................................................................................ III. Svjedok MLD15 ........................................................................................................... IV. Svjedok MLD10 ........................................................................................................... V. Svedok optužbe MLD17................................................................................................ 5. Svjedok tužilaštva VG63 ................................................................................................ 6. Novi svedoci alibija ............................................ ........................................................... I. Svedok No 2 .................................................................................................................. II. Svedok No 1 ................................................................................................................. III. Svedok No 5 ................................................................................................................

7. Aneks 7 ........................................................................................................................ B Incident u Pionirskoj ulici ............................................................................................... 1. Identifikacija od strane svedoka optužbe ...................................................................... a. VG018 .......................................................................................................................... b. VG084 .......................................................................................................................... c. VG013 .......................................................................................................................... d. VG038 .......................................................................................................................... e. VG078 .......................................................................................................................... f. VG101 ........................................................................................................................... g. VG115 .......................................................................................................................... h. Huso Kurspahić ............................................................................................................. 2. Dokazni elementi za potporu alibija Milana Lukića .......................................................... a. Željko Marković ............................................................................................................ b. MLD7 ........................................................................................................................... c. MLD4 ............................................................................................................................ d. MLD19 ......................................................................................................................... e. MLD21 ......................................................................................................................... f. MLD22 .......................................................................................................................... g. MLD23 ......................................................................................................................... č. MLD24 ......................................................................................................................... i. Stoja Vujičić .................................................................................................................. 3. Dokument 1D25 ........................................................................................................... 4. Dokazna sredstva u pobijanju alibija dstavljen od strane Tužilaštva ................................ a. Ferid Spahić i VG136 ....................................................................................................... b. VG089 ........................................................................................................................... c. Mirsada Kahriman .......................................................................................................... 5. Prisustvo Mitra Vasiljevića za vreme incidenta ............................ .................................... 6. Analiza vrednovanja dokaza ............................... ............................................................ a. Identifikacija Milana Lukića ............................................................................................. 7. Prisustvo Milana Lukića u požaru u kući Omeragića .......................................................... 8. Dokaz o smrti žrtava .......................................... ............................................................. 9. Analiza novih svjedoka argumenata u peticiji za reviziju ...................................................

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
iu_ARTUM1_2015-07
angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Maj 2005 - Vikend Magazin
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
EUROPA NA TANJURU - Opatija.net