Views
9 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

v. Svedok MLD17 Radi se

v. Svedok MLD17 Radi se o petom svedoku alibija čije svedočenje je navedeno u paragrafima 163 i narednim sudskog procesa. Ovaj svedok je izjavio da je sreo Milana Lukića po prvi put u Beogradu u aprilu 1992. godine. MLD17 i Milan Lukić su popili nekoliko kafa zajedno u mesecu aprilu i maju 1992. godine. Po njenom iskazu, ona je videla Milana Lukića 07.06.1992. godine jer je tog dana okupila familiju da proslavi useljenje u novi stan. Ona ga je susrela između 17 i 18 časova. Milan Lukić je bio u uniformi i kako je ona bila srećna što ga vidi pozvala ga je na proslavu. On je odbio poziv jer je njegova majka bila bolesna i imao je prijatelje u svom stanu. Dana 08.06.1992. godine ona je to primetila, videla ga je i 09.06.1992. a 10.06.1992. godine u 07 sati ujutro on je pozvonio na njena vrata i porazgovarali su. Radi se dakle o svedočenju osobe koja je stanovala u istoj zgradi u Beogradu gde i Milan Lukić ima stan i a priori ne vide se razlozi koji bi ukazivali na dogovaranje. Ovaj iskaz potvrđuje u celosti iskaze date od strane drugih svedoka. U okviru procesa Tužilac je osporio ove svedoke alibija uz napomenu da neke od razloga za to treba pomenuti. Optužba je tvrdila da bi MLD10 mogla igrati ulogu u pokušaju subordinacije dva svedoka odbrane. Ona dodaje da je odbrana Optuženog pokušala da falsifikuje dokaze i da podrži alibi Milana Lukića vezanno za događaje na Drini i one u fabrici Varda. Iznenađujuće je da se konstatuje da bi svedoci Odbrane Optuženog sačinjavali predmet pokušaja subordinacije jer po definiciji oni moraju svedočiti za Odbranu Optuženog bez ikakvog pritiska. Svedok Tužilaštva Hamdija Vilić je naveo da su MLD10 i njen suprug bili sa njim u vezi 04.06,2008. godine i tražili od njega da svedoči u prilog alibija Milana Lukića povodom požara u ulici Pionirskoj64. On je razgovarao telefonom sa Milanom Lukićem od koga je trebao dobiti uputstva. Kada je stigao u kuću MLD10 advokati još nisu bili stigli a MLD10 mu je dala papir u kome se od Vilića tražilo On je razgovarao telefonom sa Milanom Lukićem od koga je trebao dobiti uputstva. Kada je stigao u kuću MLD10 advokati još nisu bili stigli a MLD10 mu je dala papir u kome se od Vilića tražilo da kaže da je bio vojni komandant muslimanskih snaga koje su držale u okruženju jednu srpsku vojnu jedinicu u sektoru Kopito od 13. do 15. juna 1992. godine , paragraf 172. Advokati su rekli Hamdiji Viliću da je milan Lukić spreman da mu za to svedočenje plati 100.000 evra. Kada je Hamdija Vilić njima rekao da neće svedočiti oni nisu insistirali. On je osim toga nave da je stupio u armiju BiH dana 20.juna 1992. godine i da nije bio na Kopitu 16. juna.

Ono što mi izgleda neverovatno to je, sa jedne strane da bi advokati učestvovali u nameštanju suđenja i sa druge strane da bi Milan Lukić mogao dati 100.000 evra. Ako je Tužilaštvo smatra da su činjenice on bi moralo pokrenuti krivično gonjenje za nepoštovanje suda protiv dvojice advokata. Vezano za drugog svedoka dovedenog u pitanje, MLD10 je naveo da je strahovao od Hamdije Vilića jer je on ubio svedoke u vlasitom kampu, nikada nije bio trezan i da je uznemiravao njegovog brata MLD2 kada je ovaj prihvatio da svedoči za Milana Lukića. Svedok (ženska osoba) je kazala da je prihvatila kontakt. Ona dodaje da je Hamdija Vilić tražio da se sastane sa advokatima što daje jednu drugu boju oko Hamdije Vilića, i da je sastanak sa advokatima trajao oko pet minuta. Ono što je meni žalosno u ovoj vrsti predmeta je da optužbe dolaze sa svih strana i da te optužbe nikada nisu materijalizovane postupkom za nepoštovanje suda. Razrešiti ovaj problem za mene bi bilo vrlo lako ako bi se zabranilo učesnicima da susreću svedoke druge strane i da postoji garancija da nema pritisaka. Trebalo bi naložiti učesnicima spora da se saslušanja svedoka vrše po ovlašćenju jednog sudije i pod njegovom kontrolom u okviru uspostavljanja procesa kako na nivou optužnice tako i na nivou odbrane optuženog. Pod tim uslovima krivični postupci bi mogli da se vode pod najboljim mogućim uslovima. U svakom slučaju, to je nezamislivo da advokati mogu da se uključe u ovu vrstu manevra i da, štaviše, odakle bi prispela suma od 100 000 evra? 5. Svedok Tužilaštva VG63 Svedok VG063 daje veoma precizan pristup ponašanja Milan Lukića63 . Suđenje, par. 183 – 190 Prema njenim rečima, u junu, on se vratio u svoju kuću i bio je iznenađen da ga vidi jer su bili zajedno u školi. Lukić je nosio maskirnu uniformu sa oznakom „policija“. Njegov drugi pratilac Ljubiša Cvijović je takođe imao policijsku uniformu sa identifikacionom značkom. Milan Lukić je rekao da traži neke ljude i tražio informaciju. Oko ponoći 04. juna on se vratio da bi izvršio ponovni pretres. U trenutku dolaska Lukića bila je prisutna još jedna žena. Naredio je dvema ženama da pođu na ispitivanje. Pri svitanju ove dve žene su se vratile kući i rekle su da su bile silovane. Usne

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Maj 2005 - Vikend Magazin
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
Brezici 4 2008.pdf - Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje ...
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
RaDionica na TEmu - REZ
Obiteljski list br. 4