Views
1 week ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

Potpuno je začuđujuće

Potpuno je začuđujuće da reviziono veće nije dalo nikakav značaj ovoj verziji činjenica koja bi mogla potpuno dovesti u sumnju iskaze svedoka VG014 i VG032. Bilo bi važno po mom mišljenju da se pristupi saslušanju više učesnika događaja ili bar svedoka br.2 kako bi se izvela preciznija verzija zbivanja. II. Svedok br. 1 Svedok broj 1 je bivši policajac u Višegradu koji je u policiji od 1979. godine. On navodi da je bio ranjen za vreme rata u oktobru 1992, godine u mestu Zaglavak u blizini Višegrada kada je nagazio na minu koja se aktivirala i nanela mu teške povrede podkolenice. U okviru lečenja koje mu je naloženo on je putovao u belgiju. Dodaje da je ostao u višegradu do posle završetka rata i da je napustio to mesto boravka da bi sse nastanio u beogradu 1999. godine. Od 2001. godine on živi u Moskvi.Vezano za zbivanja on naglašava da je bio prisutan u Višegradu svo vreme do oktobra 1992. godine. Milan Lukić je bio jedan od njegovih kolega i pripadao je rezervnom sastavu policije. Radio je na regularan način sa angažovanima u okviru zajedničkih poslova a posebno u periodu od meseca maja do jula 1992. godine. On dokazuje da u toku vremena u kom je radio sa Optuženim , isti nije učestvovao u izvršenju zlodela za koja je bio osuđen na kaznu zatvora do kraja života. Za njega suština odgvora bi bila u problemu koji je nastao prilikom dolaska dobrovoljaca iz Srbije početkom 1992. godine da učestvuju u borbama. Ovaj svedok navodi da su dobrovoljci bili pod komandom lokalne Višegradske vlasti i da lokalna policija u Viljegradu nije imala nikakvu kontrolu nad ovim naoružanim osobama. Za zbivanja od 07.06.1992. godine on naglašava da je bio pozvan kao pojačanje u policijsku stanicu 07.06.1992. godine i da je izvestio o incidentu i njegovim okolnostima. Po tom svedoku da se primetiti da bi ovaj problem bio rešen policija Višegrada je morala kontrolisati dolazak dobrovoljaca iz Srbije na početku 1992. godine da bi učestvovali u borbama. Svedok dodaje da lokalne policijeske snage nisu imale nikakvu kontrolu nad ovim naoružanim osobama. Ova činjenica u mom pogledu na zbivanja jeste značajna u toj meri gde je više dobrovoljačkih Srpskih grupa bilo prisutno na mestima sukoba početkom 1992. godine. Pri svemu

tome nikakva kontrola nije bila vršena nad njima od strane lokalne policije. Ovaj aspekt nije bio uzet u obzir ni u prvostepenom postupku ni u drugostepenom i vezano za kretanje populacije, priliv Srpskih dobrovoljaca može izazvati ekcese u određenim gradovima ili regionima. Da li je postojala neka veza između ovog masivnog priliva i zbivanja na Drini ? Ja u tom pogledu ne raspolažem nikakvim dokaznim elementom koji bi to mogao potvrditi. Tako svedok br.1 baca jedno drugo svetlo na situaciju. Činjenicu da je bio jedan od kolega Milana Lukića treba uzeti u razmatranje utoliko pre što on precizira da ovaj poslednji nije učestvovao ni u jednom zlodelu. Po mom mišljenju ovaj svedok je morao biti saslušan od strane revizionog veća. Ovakav način saslušavanja mora da bude ostvaren od strane sudija lično koji bi postavili najpre bitna pitanja a zatim, ona koja daju reč Tužilaljtvu i Odbrani u slučaju da se tim povodom pojavi potreba. III. Svedok br. 5 Svedok br.5 navodi da živi u Višegradu i da je radio kao tužilac u Goraždu, distriktu federacije Bosne i Hercegovine. Vezano za događaje iz 1992. godine, došao je u Višegrad 28.08.1992. godine sa svojom suprugom i troje dece. Bili su izbeglice poreklom iz mesta Tasovčiće – Čapljina. Njegova supruga po zanimanju lekar, počela je da radi u Višegradu. Na kraju meseca oktobra 1992. godine on je bio imenovan za glavnog Javnog tužioca za gradove Višegrad i Rudo. Navodi da je bio civilni javni tužioc koji se izlazio na mesto zlodela i pristupao istražnim radnjama. Pri svom dolasku, on navodi da je bio obavešten od kapetana Josipa da su mnoga zlodela bila izvršena u Višegradu. Kada je on tu došao na lokalitet isti navodi da su mnoge osobe muslimanske veroispovesti mučene i ubijane. Postojao je isto tako jedan konvoj crvenog krsta koji je izvukao puno muslimana iz Višegrada. Što se tiče Milana Lukića on je pripadao delu Druge lake pesadijske brigade koja je bila smeštena u školi „Ivo Andrić“. Ovaj svedok navodi da je bio angažovan u toj brigadi kao pravnik i njegov zadatak je bio da proanalizira za komandanta pitanja vezana za kršenje discipline i izvršenja

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
iu_ARTUM1_2015-07
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
Maj 2005 - Vikend Magazin
Obiteljski list br. 9