Views
7 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

Incident u Pionirskoj

Incident u Pionirskoj ulici Prvostepeno veće je pokazalo uverenje da je Milan Lukić počinio krična dela ubistva71, okrutne i ponižavajuće tretmane72, zakona i običaja ratovanja, uništavanje73, i ostala neljudska dela75, kao što su zlčini protiv humanosti. Ovo veće je zaključilo da je Milan Lukić bio među naoružanim ljudima koji su otišli u kuću Memića u Pionirskoj ulici u popodnevu 14.06.1992. godine76. Ono je podjednako uvereno da je Milan Lukić učestvovao u krađi dragocenosti grupe iz Koritnika u unutrašnjosti kuće Memić i u kući Omeragić kasno uveče77. Prema proceni Prvostepenog veća kada je grupa bila uhapšena, Milan Lukić je postavio jednu eksplozivnu napravu koja je upalila vatru u unutrašnjosti kuće Omeragić i ispalio metke na sve osobe koje su pokušale da se spasu od požara78. Za vreme suđenja Prvostepeno veće je saslušalo svedočenja žrtava koje su uspele da se izvuku iz požara kao što su : VG013, VG018, VG038, VG078, VG084, VG101,vg115 kao i osoba koje su mogle posmatrati požar iz daleka kao što su Huso Kurspahić, koji je preživeo incident i CV1 koji nije bio umešan u ovo zlodelo ali koji je izgubio roditelje u njemu80. Što se tiče Milana Lukića , on je potvrdio da je između 13. i 15. juna 1992. godine bio razmešten u zoni poznatoj po imenu Kopito koja se nalazi izvan Višegrada sa ostalim pripadnicima rezervne policije i vojnih lica81. Za potkrepljenje svog alibija on se pozvao na svedočenja svedoka : MLD4, MLD7, MLD24 i Gorana Đerića82. Tužilac je u svom odgovoru opovrgao alibi Odbrane Optuženog navodeći dokaze iskaze svedoka : VG089, VG136, Ferida Spahića i Mirsade Kahriman83. U toku svoje analize Apelaciono veće, tvrdi da je ukupan broj žrtava ovog incidenta morao biti sveden na šest jer je uvažilo zaključke Prvostepenog veća uključujući i odbacivanje alibija Milana Lukića za ovaj incident84. Veće je u kontekstu zahteva za reviziju većinom odlučilo da ne treba preispitivati ovo pitanje jer Optuženi nije dostavio nove činjenice na osnovu člana 146 pravilnika i da u drugim aspektima nije pribavio dokazne elemente za svoju odbranu85. Potpuno se protiveći u odnosu na zaključke sudija Revizionog veća, ja moram izneti kompletnu analizu u pogledu celovitosti dokaza kako pred Prvostepenim tako isto pred Drugostepenim većem.

1. Identifikacija vršena na osnovu navedenih svedoka a) VG018 Ona kaže da nikada nije videla Milana i Sredoja Lukića pre ovog zbivanja86. Prema ovom svedoku, Milan Lukić i Sredoje Lukić su izgovorili svoja imena kada su stigli u kuću Jusufa Memića i kada su opljačkali članove grupe pokupivši im dragocene stvari87. U svakom slučaju kada je svedok pitan u unakrsnom ispitivanju da li je gledala ljude kada su se predstavljli ona je odgovorila da je samo čula njihove glasove88. je dodala da je znala da su se Milan Lukić i Sredoje Lukić vratili u kuću te iste noći jer je prepoznala zvuk automobila u kome su došli da ih pokradu89 i zato što su članovi grupe vikali :“ Lukići su tamo! Vraćaju se!“90. Proizilazi da, uprkos činjenice da BG018 potvrđuje da nije mogla direktno videti Milana Lukića već ga je proznala samo po glasu, iskazu drugih članova grupe i zvuku njihovog vozila, njena verzija činjenica nije stvorila bilo kakvo nepoverenje niti je dovela u pitanje njenu istinitost. Pored toga činjenica da VG018 nije mogla identifikovati ljude koji su sproveli grupu iz Koritnika za vreme prebacivanja u kuću Adema Omeragića je važan element koji je morao privući pažnju Sudija vezano za verodostojnost ovog svedočenja. Po mom mišljenju jedno takvo svedočenje je lišeno bilo kakve dokazne vrednosti. b) VG 084 Na isti način kao kod predhodnog svedoka, VG 084 izjavljuje da nikada nije video Milana Lukića i Sredoja Lukića pre 14.06.1992. godine92. U svojoj izjavi iz 2001. on precizira da na početku krađe dragocenih predmeta, Sredoje Lukić je bio obučen u maskirnu uniformu, naoružan snajperskom puškom i da je ušao u kuhinju kuće Jusufa Memića izgovarajući svoje ime i pripadnost93. Svedok je zadržao ovu verziju u unakrsnom ispitivanju94. Svedok VG084 je

iu_ARTUM1_2015-07
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine
Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
EUROPA NA TANJURU - Opatija.net
eURopa na RasKRižjU - Zarez
NAUKA Embriolog dr Miodrag Stojkovi TERAPIJA SKROJENA PO ...
Fojnička škrinja broj 9 - Samostan Fojnica
EIC - Evropski puls 30 - Centar za građansko obrazovanje
INTERVJU - KARLA DEL PONTE: SPREMNA SAM ZA PROMENE ...
br. 113 siječanj / veljača 2010. tevet / švat / adar 5770. - Židovska ...
List učenika Osnovne škole Janka Leskovara ... - Pregrada.info
Amra SILAJD@I] - bhudruzenje.se
r@mc @j hcdmshsds t oqnbdot rs@qnf h mnunf - Helsinki ...
Српске народне новине, Будимпешта 2006/04
iiiizz zz dddd aaaa jjjjee ee ssss aaaa vvvv eeee zzzz dddd rrrr uuuu
Slavlje kraj Tise nije mogla da pokvari ni kiša - Bečejski mozaik
NJUJORK I LOKALNA ZAJEDNICA - Glas Bosne i Hercegovine
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM