Views
9 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

precizirao da se nalazio

precizirao da se nalazio na dva metra od osobe koja se predstavila kao Sredoje Lukić95. Međutim, kada je ovaj svedok bio upitan da li je mogao jasno videti lice osobe koja se predstavila, VG084 je odgovorio da se ne seća96 ali da 20% do 25% prisutnih osoba u kući su poznavali ovu dvojicu ljudi koji su ušli u prostoriju97. Dodao je isti svedok da su dve mlade ženske osobe koje su išle u školu sa Milanom Lukićem istog identifikovale kao takvog98 i da je Milan Lukić imao oko sedam godina manje od Sredoja Lukića99. Svedok je izjavio da je osoba koja se nalazila u blizini vrata kuće Adema Omeragića, njemu osmehnula potapšala ga po ramenu kada je ušla, bila Sredoje Lukić ista osoba koja se predstavila govoreći da se zove Sredoje Lukić kada nas je opljačkao100. Svedočenje svedoka VG084 dopušta da se javi više nelogičnosti i nepreciznosti koje zahtevaju da budu razjašnjene. Ustvari svedok izjavljuje sjedne strane, da se ne seća lika Sredoja Lukića a tvrdio je da je bio na dva metra od njega. Sa druge strane, svedok se povraća na svoje prve predpostavke precizirajući da osoba koja ga je potapšala po ramenu u kući Adema Omeragića, je bila ista koja se predstavila kao Sredoje Lukić u kući Jusufa Memića, a dakle odgovorio je da se ne seća njegovog izgleda. I još, za vreme unakrsnog ispitivanja, svedok VG084 se pokazao sumnjičavim u pogledu identiteta osoba koje su se nalazile ispred kuće i tvrdio je bez dodatnih određenja da je to bio Sredoje i Milan i da su bili dvojica ili trojica ispred kuće101. Što se mene tiče, ja smatram da je njegovo svedočenje nedosledno, neprecizno i na osnovu pukih predpostavki. c) VG 013 Za vreme glavnog ispitivanja, VG013 je izjavla, u istom smislu kao i svedoci VG018 i VG084 da je Milana Lukića videla prvi put dana 14.06.1992. godine102. Međutim pri unakrsnom ispitivanju ona je povukla svoj iskaz navodeći da je ranije viđala Milana Lukića u njnom susedstvu pre zbivanja i da kada ga je srela poslednji put, trebalo je da je on imao 20 godine ili možda malo više103. Ona potvrđuje da ga je sretala oko dva puta godišnje, kada je dolazila u hotel Panos104 ali da ga nije poznavala lično a bio je njen komšija i tu odrastao105.

Ona je takođe rekla, da kada je grupa iz koritnika opljačkana u kući Jusufa Memića, ona nije imala nikakvih teškoća da vidi lice Milana Lukića jer je bilo dovoljno osvetljenja u prostoriji106. Prema VG013, ona je stajala nekoliko metara od stola gde je Milan Lukić postavio torbu u koju je grupa morala odložiti svoje dragocene predmete i da je ona prošla na manje od 30 cm od Milana Lukića kada je izašla iz kuće Jusufa Memića107. U kući Adema Omeragića VG013 uverava da je videla Milana Lukića kako pali i postavlja eksplozivnu napravu na vratima prostorije108. U svakom slučaju za vreme unakrsnog ispitivanja, ona kaže da nije gledala u vrata tog trenutka navodeći da je svu svoju pažnju usmerila na prozor pokušavajući da pobegne109 ali to je nije omelo da vidi lice osobe koja je postavljala eksplozivnu napravu jer su svi sedeli110. Iako je prepoznala Milana Lukića u sudnici111. Iskaz svedoka VG013 dotiče granice fikcije, kako bi svedok mogao da vidi lice osobe koja je upalila eksplozivnu napravu na vratima dok je njegova pažnja i pažnja svih ostalih prisutnih osoba bila usmerena na prozore da iskoče iz prostorije. I drugo, činjenica kojom tvrdi da su sve prisutne osobe sedele ulazi u potpunu kontradikciju sa njenim iskazima kada potvrđuje da su se sve osobe usmerile na prozor pokušavajući da se spasu. Toliko elemenata, koji bi po mom mišljenju morali privući pažnju sudija. d) VG 038 Ovaj svedok takođe navodi da nije poznavao Milana Lukića pre dešavanja ali da su ga članovi prisutne grupe u kući Jusufa Memića, poznavali vrlo dobro po tome da su neki od njih išli u školu sa njim i identifikovali ga po njegovom imenu112. Pri unakrsnom ispitivanju VG038 uporno tvrdi fakat da je poznavao Sredoja Lukića, MitraVasiljevića, Milana Šušnjara i da jedina osoba koju nije poznavao je bio Milan Lukić ali su ga drugi poznavali jer su išli u istu školu sa njim113. Međutim kada je Odbrana okrivljenog nastavila unakrsno ispitivanje, svedok VG038 je izjavio da nije poznavao ni Sredoja Lukića pre noći u kojoj se desio incident114. Osim toga u izjavi od 1998. godine svedok je potvrdio, da od četiri osobe srpske nacionalnosti koje su ušle u kuću Jusufa

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Maj 2005 - Vikend Magazin
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
Brezici 4 2008.pdf - Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje ...
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
RaDionica na TEmu - REZ
Obiteljski list br. 4