Views
5 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

njenih tvrdnji jasno

njenih tvrdnji jasno proizilazi da nije bilo moguće izvan svake sumnje identifikovati okrivljenog pod uslovima koji su opisani. g) VG 115 Ova svedokinja je izjavila da je pre datuma incidenta povremeno viđala Milana Lukića kada je on posećivao svog rođaka u preduzeću gde je ona bila zaposlena137. Svedokinja VG115 je znala da je Milan Lukić rođen u selu Rujište i izjavila je da se za vreme ratnih zbivanja isti preselio sa svojim ocem, majkom i bratom Gojkom u jednu kuću u Pionirskoj ulici138. Ona je često sretala Milana Lukića i njegovu majku u Pionirskoj ulici139. Dana 14,06,1992. godine svedokinja VG115 iznosi da je posmatrala zbivanja u Pionirskoj ulici od jedne kuće udaljenoj manjem od 100 metara od kuće Adema Omeragića140. Ona navodi da je bila noć za vreme požara i izjavljuje da je videla Milana Lukića i Sredoja Lukića kako sprovode grupu iz Koritnika u Pionirskoj ulici do kuće Jusufa Memića i da su se smestili ispred kuće Adema Omeragića141. Međutim ona je takođe navela da je videla Milana Lukića na oko sedam metara udaljenosti142. U unakrsnom ispitivanju svedokinja se vratila na svoje tvrdnje precizirajući da je mogla posmatrati i čuti šta se dešavalo dalje od nje jer su više njenih prozora gledali na kuću Adema Omeragića143. Činjenica koja proizilazi iz ovakvog svedočenja jeste da postoje ozbiljne kontradikcije u tvrđenjima ove svedokinje. Sa jedne strane ona tvrdi da je posmatrala zbivanja od kuće smeštene na udaljenosti od 100 metara a kasnije navodi da je mogla videti Milana Lukića na oko sedam metara rastojanja a onda izjavljuje da je mogla sve to posmatrati i čuti od svoje kuće jer je više njenih prozora bilo okrenuto prema kući Adema Omeragića. Osim toga u sudskom sporu vasiljević, svedokinja VG115 je dostavila jednu dopunu – drugačiju verziju činjenica objašnjavajući da je videla Milana Lukića i Mitra Vasiljevića ranije, dok je grupa iz koritnika bila sprovođena u Pionirsku ulicu144 ali da ona nije mogla videti Milana Lukića za vreme požara u kući Adema Omeragića jer je bio veliki mrak145. Izuzimajući činjenicu da je svedokinja bila sposobna da prepozna Milana i Sredoja Lukića u sudnici146 postoje ozbiljne konradikcije u njenoj verziji činjenica koje bi morale navesti jednog iole razumnog sudiju da smatra svedočenje ove svedokinje kao neprihvatljivo i da ga odbaci iz procesa odmeravanja krivice okrivljenog Milana Lukića.

h) Huso Kurspahić Huso Kurspahić je izjavio da mu je njegov otac (Hasib Kurspahić koji nije lično poznavao Milana Lukića)147 rekao da je mogao identifikovati Milana Lukića zato što su ga Sredoje Lukić i Mitar Vasiljević pozvali po imenu „Milan“. Njegov otac mu je preneo da mu je jedna žena iz grupe rekla da osoba o kojoj se radi je Milan Lukić i da ga je ona poznavala jer su pohađali istu školu u Prelovu148. Huso Kurspahić je izjavio da mu je njegovo otac rekao da je video Milana lukića, Sredoja Lukića i Mitra vasiljevića kada su se vratili kući Jusufa Memića149 i da su se Milan lukić, Sredoje Lukić i Mitar Vasiljević nalazili među naoružanim osobama koje su odvele grupu iz Koritnika do kuće Adema Omeragića150. Ovo svedočenje koje proizilazi iz pričanja oca Huse Kurspahića ima nedostatak što se zasniva samo na pričanjima. Osim toga Huso Kurspahić lično uočava da njegov otac nije poznavao Milana Lukića ali ga je idetifikovao na osnovu pričanja jedne druge osobe. Postavljam sebi pitanje, kako jedan savestan sudija može dati bilo kakav kredibilitet ovom svedočenju? Bez osporavanja, radi se o svedočenju iz druge ruke koje zaslužuje veliki oprez. 2. Dokazni elementi dostavljeni za potporu alibija Milana Lukića Svedoci Odbrane Željko Marković, MLD7, MLD4, MLD19, MLD21, MLD22, MLD23 i MLD24 izjavvili su da je Milan Lukić bio mobilisan u okviru Višegradske rezervne policije u maju 1992. godine i da je bio deo pratnje komandanta Dragana Tomića sa Vidojem Andrićem i Mladenom Andrićem151. Odbrana okrivljenog se taklođe poziva na dokument 1D25 koji je dokument gde se nalaze imena 15 policajaca koji su bili poslati u Kopito.

angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
List u~enika O[ "Vasa @ivkovi}" Pan~evo
preuzmite PDF dokument - Novosti.rs
NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka - Ponude.biz
Broj 249 listopad 2011. - HEP Grupa
108 Kolovoz 2012 - Pučka Kasina 1878
106 107 Lipanj Srpanj 2012 - Pučka Kasina 1878
TRGOVINA ljudima: priručnik za novinare - OSCE
Svjetska banka kreditira obnovu dalmatinskih šuma - Hrvatske šume
Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
LED NA LJETNOJ DAROVAO 56 LITARA KRVI - Opatija.net
U - Svjetski Savez Dijaspore Bosne i Hercegovine SSDBiH
rusenje_republike_srpske
Obiteljski list br. 12
PLAY!Zine81-Februar2015