Views
11 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

a) Željko Marković

a) Željko Marković Željko Marković je izjavio da je 06.05.1992. godine on vozio Milana Lukića u Višegrad gde je Milan lukić bio mobilisan u policiju. On je opisao u detaljima svoj susret sa Milanom Lukićem u kafiću Indeks 10 na dan 05.05.1992. godine i njihovo putovanje iz Beograda u Višegrad dana 06.06.1992. godine da bi došli do majke Milana Lukića koja je bila bolesna152. Na jednom kontrolnom mestu u Višegradu, ѕaustavljen od strane policajaca, Milan Lukić je odveden u policijsku stanicu da bi bio evidentiran153. Kada je Milan Lukić bio pušten iz policijske stanice 45 minuta kasnije, bio je obučen u policijsku uniformu sa opasačem ali nenaoružan154. Saopštio je Željku Markoviću da je mobilisan u rezervni sastav policije. Kada ga je Željko Marković upitao šta namerava da učini sa svojom majkom, milan Lukić je odgovorio da mora ostati u Višegradu u sastavu obezbeđenja komandata Tomića155. Pri unakrsnom ispitivanju Tužilaštvo je osporilo verodostojnost Željka Markovića, smatrajući malo verovatnim da se isti može prisetiti ovog događaja sa toliko detalja156. Ono što mi izgleda posebno jeste činjenica da svedoci Optužnice koji dostavljaju mnogobrojne detalje moraju biti prihvaćeni kao uverljivi … b) MLD 7 Ovaj svedok je izjavio pored ostalog da je radio na jednoj benzinskoj pumpi u Višegradu i koji je upoznao Milana Lukića na početku rata jer je Milan često dolazio na pumpu157. Precizirao je da u to vreme, svedok MLD7 nije znao da se Okrivljeni zove Milan Lukić ali je to saznao kasnije kada ga je sreo u jednom restoranu u koji je svedok često odlazio a koji se nalazio na Bikavcu158. Svaki put kada je MLD7 video Milana Lukića na komandnom punktu na Bikavcu on je uvek bio u pratnji rezervista policije i bio je obučen u maskirnu uniformu koja je njemu pripadala159.

c) MLD4 Ovaj svedok je upoznao Milana Lukića kada je bio dečak i takođe poznaje porodicu Milana Lukića iz Rujišta160. MLD4 i Milan Lukić su zajedno stigli u Kopito 13.06.1992. godine. Pomalo su se družili jer su se poznavali161. Svedok MLD4 je izjavio da se vrlo dobro seća zbivanja između 13. i 15. juna 1992. godine, tačnije njegovih odnosa sa Milanom Lukićem a povodom smrti Vlatka Trifkovića162. Rekao je da tako nećto nikada nije video, zapaljeno vozilo vlatka trifkovića i Novice Savića u kome su bili ugljenisani163. d) MLD 19 Ovaj svedok nije poznavao Milana Lukića pre 20. ili 22. juna 1992. godine ili oko tog perioda, kada je navedeni došao sa Vidojem Andrićem u njegov stan u Užicu (Srbija) da ga obavesti da je bio mobilisan u Višegradu164. Svedok MLD19 je izjavio da se seća datuma kada je sreo Milana Lukića jer je 13.juna 1992. godine Vlatko Trifković, suprug žene koja mu je bila kuma bio ubijen165. e) MLD 21 On je upoznao Milana Lukića u vreme rata, jedne srede pri prolasku pored policijske stanice u Višegradu da bi otišao na pijac. Milan Lukić je bio sa Vidojem Andrićem i Mladenom Andrićem166. MLD21 je pitao Vidoja Andrića da li su policajci koje je poznavao još bili na službi jer je hteo poslati šećera i kafe tastu i tašti koji su živeli u selu iz koga su ti policajci. Vidoje Andrić je odgovorio da će ovi ljudi doći na posao tek sledećeg dana. Vidoje Andrić je upoznao svedoka MLD21 sa Milanom Lukićem. MLD21 je precizirao da su Milan Lukić, Vidoje Andrić i Mladen Andrić nosili zimsku policijsku uniformu plave boje167.

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
iu_ARTUM1_2015-07
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
Maj 2005 - Vikend Magazin
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume