Views
6 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

MLD21 je ponovo video

MLD21 je ponovo video Milana Lukića u avgustu 1992. godine u Jelašcima, susednom selu, kada je bio u grupi rezervnog policijskog sastava168. MLD21 je bio na čelu grupe od 15 do 20 boraca zaduženih da sahranjuju ubijene169. Milan Lukić je spavao u kući oca svedoka MLD21 koji je bio umro170. Pri unakrsnom ispitpivanju Tužilac je pitao svedoka MLD21 kako se mogao setiti sa toliko preciznosti njegovog prvog susreta sa Milanom Lukićem, tačnije još dana u sedmici. MLD21 je odgovorio da je imao vrlo dobro pamćenje171. f) MLD 22 On nije poznavao Milana Lukića pre. Svedok je izjavio da je znao da je Milan Lukić bio rezervni policajac, i da ga je viđao kada je Milan posećivao svoje u selu Rujište, gde je svedok bio poslat da zameni jednog bolničara172. U 1992. godini MLD22 je video Milana Lukića u plavoj policijskoj uniformi sa beretkom na kojoj je znak trobojke. Natpis „milicija“ je bio na rukavu njegove uniforme173. Pri unakrsnom ispitivanju MLD22 je izjavio da je video Milana Lukića prvi put 1992. godine u plavoj policijskoj uniformi u pratnji komandanta policije Dragana Tomića i ostalih policajaca174. Potvrdio je da je bio obavešten od jednog komšije koji je takođe bio policajac, da je Milan Lukić bio član rezervnog sastava policije175. g) MLD 23 Nije prije poznavao Milana Lukića. Svedok koji je takođe bio u rezervnom sastavu policije176 je izjavio pri unakrsnom svedočenju da je Milan Lukić bio uvršten u rezervni policijski sastav u maju 1992. godine.177 Toga se ovaj svedok seća jer su delili isti rov na Okolištima za vreme muslimanskog napada178. MLD23 je precizirao da su tu išli zajedno u istom vozilu i da su celu noć proveli u rovu179. Nije se mogao prisetiti u kom mesecu je to bilo ali je naveo da je to bilo na samom početku rata180. Pri

unakrsnom ispitivanju Tužilac je prigovorio svedoku MLD23 da Milan Lukić nije vođen u knjigovodstvenoj evidenciji policije u Višegradu dok se Vidoje Andrić, Mladen Andrić i MLD23 pojavljuju na listama rezervista policije181. Svedok MLD23 je odgovorio da ne zna zašto Milan Lukić tu nije naveden ali da je njegovo ime moralo biti navedeno na toj listi182. U 2004. godini MLD23 je proglašen krivim za tuču i ranjavanje i osuđen183. h) MLD 24 Lično je poznavao Milana Lukića i njegovu porodicu184. Ovaj svedok koji je puno stariji od Milana Lukića, viđao ga je često kada su se njegova deca školovala u Prelovu od četvrtog do osmog razreda185. Prema svedoku MLD24, Milan Lukić je uvršten u rezervni sastav policije u maju 1992. godine186. Milan lukić je sačinjavao deo pratnje Dragana Tomića sa Željkom Tasićem i Vidojem Andrićem187. Milan Lukić je vozio auto marke Pasat188. MLD24 je video Milana Lukića u pratnji ovih ljudi u više navrata u junu 1992. 189 U toku unakrsnog ispitivanja on je precizirao da je Milan Lukić nosio maskirnu policijsku uniformu190. Dodao je da se ne seća više tačnih datuma kada je viđao Milana Lukića u junu 1992. godine ali da ga je viđao kada je koristio dnevno odsustvo u slobodnoj zoni daleko od fronta a što se dešavalo bar tri ili četiri puta u junu 1992. i da ga je takođe video više puta u julu 1992. 191 2) Stoja Vujičić Poreklom je iz sela u blizini Rujišta i znala je da je Milan Lukić odrastao u selu Rujište192. Izjavila je da je videla Milana Lukića na policijskom punktu u Višegradu u plavoj maskirnoj uniformi policije kada se vratila u Višegrad iz Srbije u junu 1992. godine da bi radila u policijskoj upravi193. Tokom unakrsnog ispitivanja ona je precizirala da se vratila u Višegrad na praznik Sv. Trojice 15.06.1992. godine i da se prijavila na posao sledećeg ponedeljka194.

iu_ARTUM1_2015-07
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine
EUROPA NA TANJURU - Opatija.net
eURopa na RasKRižjU - Zarez
NAUKA Embriolog dr Miodrag Stojkovi TERAPIJA SKROJENA PO ...
Fojnička škrinja broj 9 - Samostan Fojnica
EIC - Evropski puls 30 - Centar za građansko obrazovanje
br. 113 siječanj / veljača 2010. tevet / švat / adar 5770. - Židovska ...
Српске народне новине, Будимпешта 2006/04
List učenika Osnovne škole Janka Leskovara ... - Pregrada.info
Amra SILAJD@I] - bhudruzenje.se
r@mc @j hcdmshsds t oqnbdot rs@qnf h mnunf - Helsinki ...
INTERVJU - KARLA DEL PONTE: SPREMNA SAM ZA PROMENE ...
iiiizz zz dddd aaaa jjjjee ee ssss aaaa vvvv eeee zzzz dddd rrrr uuuu
NJUJORK I LOKALNA ZAJEDNICA - Glas Bosne i Hercegovine
Slavlje kraj Tise nije mogla da pokvari ni kiša - Bečejski mozaik
Avgust, 2010. go di ne Broj 16 www.forumbosnjaka.com Go di na V
bum magazin182.pdf