Views
2 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

Lukiću kada je ovaj

Lukiću kada je ovaj poslednji ulazio u autobus223Kada je Odbrana Okrivljenog pročitala svedokinji VG 136 izjavu Ferida Spahića po kojoj je on saznao identitet osobe koja je ulazila u autobus tek posle zbivanja, svedokinja VG136 je odgovorila da ni želi menjati svoje svedočenje224Mada svedočenje Ferida Spahića i svedokinje Vg136 navode na jasan način postupanja Milana Lukića, ona se sukobljavaju na višem problemu, problemu identifikacije okrivljenog. Ustvari prepoznavanje Milana Lukića predstavljeno od strane ova dva svedoka je jedino zasnovano na kazivanju i tvrdnjama drugih žena iz grupe a ne na bazi predhodnog poznavanja Okrivljenog. b. VG 089 Svedok kaže da je video Milana Lukića prvi put na sahrani Bahije Zukić dana 21.05.1992. godine ali nije znao da je to bio on225. Svedok je čuo da se priča da je Milan Lukić ubio Bahiju Zukić226. Za vreme sahrane jedan kamion i jedno manje vozilo su stigli na groblje227. Iz tih vozila je izašao Milan Lukić sa ljudima srpske nacionalnosti, uhapsili su petnaestak muslimana iz bosne koji su se spremali da odu i odveo ih u kamion. Svedok VG089 više nikada nije video ove osobe228. U toku prve sedmice juna 1992. godine dok su VG089 i njegova majka čekali autobuse koji su ih trebali odvesti u Makedoniju, Milan Lukić je stigao na mesto ukrcavanja u vozilu marke Pasat229. Almir i sestra Samira Dervišević su takođe tu bili. Milan Lukić se približio ovoj poslednjoj a ona ga je pozdavila po njegovom imenu. VG089 koji je bilo tu pored Milana Lukića, ga je prepoznao kao osobu koja je bila na pogrebu Bahije Zukić230. Međutim VG089 je tvrdio u svoje dve predhodne izjave da je Milan Lukić ulazio u autobus231. Nakon odlaska Milana Lukića, Mukadesa Dervišević, koja je sa njim išla u školu je rekla svedoku VG089 da se radilo o Milanu Lukiću232. Malo kasnije su prispeli autobusi a Milan Lukić je pratio konvoj u vozilu marke Pasat i u jednom momentu je zaustavio autobus u kome se nalazio svedok VG089. VG089 je video iz autobusa Milana Lukića kako postrojava više ljudi na ivici puta. Autobus je morao napraviti polukrug da se vrati u Višegrad233.

VG089 priča da su 14.06.1992. oko 14 časova i 30 minuta VG089, Almir Dervišević, Samir Dervišević i Ajvaz napustili kuću Zije i Hajre Korić u ulici 22. decembra da bi se sreli sa Taibom Derviševićem i stigli su u ulicu gde ovaj stanuje oko 15 časova i 30 minuta234. Almir Dervišević koji je išao ispred grupe na nekoliko metara je ušao u kuću Taiba Dervićevića235. Dok su dakle ostali mladići išli prema kući, Milan Lukić i tri druga čoveka su prispeli u tamno­crvenom Pasatu236. Nakon kraćeg razgovora Milan Lukić je naredio momcima da uđu u vozilo. On je vozio do starog mosta u Višegradu, zatim na novi most i oni su tu stigli oko 16 časova i 15 minuta237. Milan Lukič je zaustavio vozilo na sredini novog mosta238 zatim su on i čovek koji je sedeo sa njim naredili momcima da izađu iz vozila i stanu uz ogradu mosta239. VG089 je bio u sredini naspram Milana Lukića sa Samirom Derviševićem koji se nalazio od njega desno i Ajvazom od njega levo240. Dok je osoba Vg089 ostala zaprepašćena , Milan Lukić je vrlo naglo zgrabio Samira Derviševića za ramena i bacio ga u Drinu241. Samir se pojavio na površini i napravio nekoliko pokreta rukom ali Milan Lukić je otkočio snajper na ogradi mosta i ubio ga jednim jedinim ispaljenim metkom242. Milan Lukić se okrenuo ka Ajvazu koji je plačeći i moleći ga izvadio novac koji je imao u svom džepu. Tako je drhtao da su novčanice pale u lokvu vode na mostu243. Milan Lukić je saopštio Ajvazu da mu neće naneti nikakvo zlo i da nema potrebe da se uzbuđuje, zatim ga je naglo zgrabio i bacio u reku244. Ajvaz je isplivao na površinu i ortak Milana Lukića je otvorio vatru na momka koji je potonuo245. Milan Lukić je stegao VG089, bacio ga na zadnje sedište Pasata i odvezao do policije gde je predao svedoka VG089 policajcu pod nadimkom Razonoda246. Milan Lukić se vratio iz policijske stanice oko 17 sati i VG089 je bio prebačen u zatvorsku ćeliju247. Milan Lukić se vratio 14.06.1992. oko 23 sata, vreme u kome je svedoko VG089 video Okrivljenog kako preti jednom zarobljeniku u njegovoj ćeliji govoreći mu da će ga preklati248. VG089 je ostao pritvoren tri dana249. On nije više video Milana Lukića na dan 14.06.2992.250. Dana 15.06.1992. rano, nakon što su ostali muslimani odvedeni u ćeliju VG089, Milan Lukić je ušao i naredio im da pevaju Četničke pesme251. On je takođe ispitivao jednog čoveka da sazna gde se nalazio njegov sin252. VG089 je potvrdio u jednoj od svojih izjava da se ovaj incident dogodio 14.06.1992. godine oko 22 sata253. VG089 je ponovo video Milana Lukića posle podne 15.06.1992. godine kao i 16.06.1992. godine ili 17.06.1992. 254 Ako svedok VG089 na dan 17.09.2008. može da se ispriča veoma detaljno, i hronološki precizno zbivanja koja su se odvijala u junu 1992. godine tj. 16 godina ranije, jedna takva preciznost morala bi, po mom mišljenju , izazvati izvesne sumnje što se tiče kapaciteta svedoka da

angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
iu_ARTUM1_2015-07
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine
EUROPA NA TANJURU - Opatija.net
List u~enika O[ "Vasa @ivkovi}" Pan~evo
BOOKVAR 006.pdf
Obiteljski list br. 9
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
eURopa na RasKRižjU - Zarez
r@mc @j hcdmshsds t oqnbdot rs@qnf h mnunf - Helsinki ...
EIC - Evropski puls 30 - Centar za građansko obrazovanje
Српске народне новине, Будимпешта 2006/04
Amra SILAJD@I] - bhudruzenje.se