Views
11 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

Ona se ponovo vraća na

Ona se ponovo vraća na svoju verziju događaja precizirajući da se sledećeg dana ujutru 15.06.1992. vratila kući i konstatovala da je njena kuća bila zapaljena i pretvorena u pepeo 280 i da je pronašla mrtvo telo svog svekra 281. Pri svemu tome jedna takva sumnja povlači više nepovezanosti, najpre što se tiče datuma282. ( U stvari, u svojim naknadnim izjavama od 29.08.2008 ona tvdi da je bila započela pripremu za odlazak dana 14.06.1992. i da je otputovala 15.06.1992. Pitam se kako bi ona mogla organizovati pripremne poslove odlaska 14.06.1992. jer po njenoj vezi događaja, istog dana, ista je bila sakrivena u šumi u vremenu od jednog sata pre nego što će provesti noć u naseljenoj četvrti Vučine). Kao i načina kako bi njen preminuli svekar (čije je telo pronašla njoj dostavio poruku da je Milan Lukić njemu to rekao uživo. U stvari prema ličnom izjašnjavanju Mirsade Kahriman ona bi se sakrila u šumu ostajući tamo oko jedan sat pre nego što je provela noć u naselju Vučine 283. i da se vratila svojoj kući. Što je još više iznenađujuće to je da ona nastavlja svoju verziju činjenica tvrdeći da kada se vratila kući Milan Lukić se nalazio vani i nju pozvao po imenu ali se ona okrenula i pobegla u šumu i Milan Lukić je ponovo pucao u nju ali ne uspevši da je pogodi284. Ovaj deo priče koji dotiče granice fantastike bi mogao privući pažnju sudijskog veća). Ako pratimo svedočenje žrtve moglo bi se poverovati da je Milan Lukić proveo noć čekajući je ispred kuće što bi bilo nemoguće jer bi je on morao videti pri njenom povratku ili da se Milan Lukić vratio u kuću tačno u trenutku kada se i ona vratila na mesto što izaziva krajnju koincidenciju. Ma šta da je ni jedna od ove dve mogućnosti ne izgleda logično i ne dopušta, po mom mišljenju, da se potvrdi prisustvo okrivljenog izvan svake razumne sumnje. Prema navodima Mirsade Kahriman proističe da je Milan Lukić dobro poznavao svedokinju što bi objasnilo činjenicu da ju je pozvao po imenu. U svakom slučaju takva konstatacija ide portivno njenoj ličnoj izjavi kada navodi da je videla Milana Lukića po prvi put oko 18.05.1992.godine. Kako objasniti jednu takvu ogorčenost prema Optuženom u tako kratkom roku kada iznosi da ga nije ranije poznavala. Osim činjenice da je Milan Lukić bio poznat velikom broju ženskih osoba, bilo bi korisno da se sazna kakva veza je bila između Mirsade Kahriman i Milana Lukića koja bi mogla objasniti takvu žestinu prema svedoku između polovine meseca maja i juna 1992. godine.

U svojoj prvoj izjavi ona navodi da je njena svekrva bila dogovorila da Mirsada Kahriman može napustiti Višegrad u autobuskom konvoju organizovanom od strane Crvenog krsta285. Ona navodi da je pripreme za odlazak vršila 15.06.1992. godine i da, kada su svi putnici ušli u autobus, Milan Lukić je pokušao da interveniše kada je video njeno ime na listi osoba koje su htele napustiti grad. Rekao je da mu ta žena treba i da je jedan član TP morao promeniti njeno ime286. Zatim ona tvrdi da je Milan Lukić ušao u autobus i kada je video rekao je: „ Ti Kahriman, ti moraš poći sa mnom“. Veselin Vucelja se usprotivio i rekao Lukiću: “Ona ne može poći sa tobom, ona je majka dvoje dece“287. Posle toga su Lukić i Vucelja izašli iz autobusa. Autobusi i dva kamiona su u podne otišli iz grada288. I pored toga, u naknadnoj izjavi koju je dala u avgustu 2008. Mirsada Kahriman menja svoju verziju činjenica vezano za datum odvijanja događaja. Ona precizira da su pripreme za odlazak konvoja bile 14. juna a ne 15. juna 1992.289 i da je 14.06.1992. videla Milana Lukića koji je kada je njeno ime glasno pročitano njoj rekao da se izdvoji iz grupe290. Mirsada Kahriman je ušla u autobus i otputovala iz Višegrada291 a Milana Lukića je poslednji put videla pre odlaska autobuskog konvoja 15.06.1992.292. S obzirom na nedoslednosti i nepravilnosti koje proizilaze iz njenog svedočenja i po više modifikacija u svojoj verziji činjenica, smatram za razliku od Prvostepenog veća293 da njeno svedočenje ne može biti uzeto u obzir kao verodostojno i uverljivo. 5. Prisustvo Mitra Vasiljevića u incidentu Na osnovu svedočenja VG013, VG038, VG078 i VG101 Prvostepeno veće svojom većinom smatra294 (sudija Robinson je bio protiv), da je Mitar Vasiljević bio prisutan za vreme incidenta u ulici Pionirskoj dana 14.06.1992.godine295. Drugostepeno veće je potvrdilo zaključke Prvostepenog veća vezane za prisustvo Mitra Vasiljevića u incidentu u pionirskoj ulici296. Tim povodom, moram podsetiti da, ako odluke Prvostepenog veća nemaju obavezujuću snagu između sebe297 i ako jedno Prvostepeno veće mora vratiti svoju vlastitu ocenu dokazivanja na bazi celokupnosti prikupljenih dokaza298 ovo preispitivanje mora se izvršti na višem nivou

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
iu_ARTUM1_2015-07
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
Maj 2005 - Vikend Magazin
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume