Views
9 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

Još ozbiljniji je

Još ozbiljniji je način na koji je Prvostepeno veće procenilo svedočenje Hasiba Kurspahića pokazujući se zadovoljnim identifikacijom od strane navedenog svedoka339 dok on dakle nikada nije bio saslušan od ovog veća zbog činjenice da je umro. U stvarnosti , pretresno veće je čulo samo svedočenje njegovog sina Huse Kurspahića koji je izjavio da mu je njegov otac (Hasib Kurspahić koji nije lično poznavao Milana Lukića) rekao da je mogao identifikovati milana Lukića jer su ga Sredoje Lukić i Mitar Vasiljević pozvali po imenu „Milan“ i da je jedna žena iz grupe njemu rekla da je osoba o kojoj se radi bila Milan Lukić, i da ga je ona poznavala jer su išli u ist školu u Prelovu341. Moram da podsetim tim povodom , da izneti dokaz po principu kazivanja je u principu prihvatljiv, treba još da u razmatranju potvrdne vrednosti ovog dokaza budu razmatrane sve kolateralne okolnosti343. Bez obzira na to u posebnom slučaju , jedno takvo vrednovanje nije vršeno ni u prvostepenom ni u drugostepenom veću koji su prezirali dokazne elemente koji dovode u pitanje prisustvo Sredoja Lukića i Mitra Vasiljevića na dan incidenta, smatrajući ih tesno vezanim sa samo kazivanjima jedne žene iz grupe čiji identitet nije poznat. 7. Prisustvo Milana Lukića za vreme požara u kući Omeragića Prvostepeno veće je zaključilo da je Milan Lukić postavio jednu eksplozivnu napravu u kući Omeragića gde je grupa iz koritnika bila zadržana i da je ta radnja izazvala vatru koja je obuhvatila sve osobe u kući koje su bile u unutrašnjosti te prostorije344. Međutim, s obzirom na dokaze, smatram da postoje dokazi koji dovode u pitanje i osporavaju samu pojavu takvog požara. Odbrana Milana Lukića se oslonila na zaključke eksperata (veštaka): Martin McCoj, Benjamin Dimas, Stephen O Donnell i Clifford Jenkins da pokažu da nije bilo nikakvog požara na dan 14.06.1992. godine345. Eksperti su došli do takvog zaključka kada su izašli na lice mesta u Januaru 2009. i analizom izjava svedoka346. Tri eksperta su priznali da je mesto pretrpelo značajna oštećenja za 16 godina iz pre svega zbog ekstremne vlažnosti prostorije, atmosferskih uslova i eventualne ljudske intervencije za ovo proteklo vreme. Sva trojica su zaključili da prizemlje kuće Adema Omeragića nije moglo biti mesto izbijanja požara velikih razmera347. Oni su pri unakrsnom ispitivanju , izneli da je moguće da su neka mesta bila oštećena požarom ali su precizirali da u

prostoriji nije bilo značajnih tragova oštećenja uzrokovanih vatrom348. Tim povodom smatram kao veoma usmerenom tumačenje Prvostepenog veća izjave Stephen O donnell misleći da se ovaj vratio na prvobitnu konstataciju, dok je dak je samo izneo druge pretpostavke koje mogu objasniti raspoloživost tragova nepogoda na zidu349. Tako, iako podseća na neke delove tvrdnji eksperata za vreme unakrsnog ispitivanja, prvostepeno veće usvaja zaključak da su eksperti nijnsirali njihovu početnu poziciju350. Ono smatra da činjenica da su eksperi naveli širok spektar pretpostaki i rezervi je stvorio posledicu neprihvatljivosti njihovog početnog zaključka po kome nije bilo požara navedenih razmera351. Ja mogu biti samo užasnut takvom analizom koja bez navođenja bilo kakve reference na dokumenta u sudskom dosijeu, odbacuje na skoro samovoljan način argumente trojice eksperata. Tako na bazi samo svedoka VG018, VG084, Vg013 i VG038, Prvostepeno veće u Hagu se pokazalo uverenim da je grupa iz Koritnika koja je bila sprovedena iz kuće Jusufa memića u kuću Adema Omeragića, bila žrtva požara izazvanog eksplozijom, koji je zahvatio prostoriju i osobe koje su se unutra nalazile353. Drugostepeno veće suda u Hagu, uz priznanje činjenice da Prvostepeno veće istog suda nije priložilo specifične reference povodom izvesnih zaključaka eksperata na licu mesta354. se ograničava na podsećanje, jedno po jedno, argumenata Prvostepenog veća suda u Hagu koje uvažava zaključke nadležnih eksperata kao neuverljive. Zatim nakon prilično kratke analize svedočenja Drugostepeno veće odbacuje argumente Milana lukića356 a da više ne razmatra verodostojnost navedenih svedoka Optuženičkog tima. Ja mogu samo osećati ogrommne rezerve što se tiče ovih zaključaka koji su odbacili tvrdnje eksperata za to angažovanih koji se baziraju na odlučnim tehničkim pitanjima. 8. Dokazivanje smrti žrtava Prijavljeni svedoci su izjavili da osobe čija imena se nalaze na listi žrtava u aneksu akta optužnice su poginuli u požaru kuće Adema Omeragića357. Pri svemu tome neophodno je ustanovi da Optuženički tim nije dostavio izvode iz knjige umrlih za 70 osoba upisanih u taj delovodnik,

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Maj 2005 - Vikend Magazin
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
Brezici 4 2008.pdf - Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje ...
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
RaDionica na TEmu - REZ
Obiteljski list br. 4