Views
5 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

Takođe, kada

Takođe, kada sam pristupio drugoj etapi moje analize , primetio sam da su svedočenja novih svedoka stvarala da se umanji verodostojnost svedoka smatranih za bitne u prvostepenom i drugostepenom postupku. Ako u bilo kom slučaju ovo umanjenje tačnog izjašnjavanja svedoka može predstavljati novi fakt (činjenicu), ono omogućava da se iznesu osporavanja ovih svedočenja u osnovi kompletnog postupka. Mora se potvrditi da novi elementi dostavljeni od strane podnosioca zahteva imaju takve mane da bi trebalo pre izbegavanja bilo koje greške u njihovoj proceni pristupiti revizionom postupku i to jedino u cilju da se izbegne greška u sudskom postupku. Ovakav sled nije bio propraćen većinom i ovom razlikom u mišljenju pokušao sam da iznesem razloge jer iznad pitanja postavljenih od Milana Lukića, postoje opštija pitanja koja mogu dodirnuti (osporiti) globalno funkcionisanje mehanizma Suda i revizione sudske postupke u Sudu. Iz tog razloga želim pokaznim primerom podsetiti u ovm što sledi na kompatibilitet člana 146 Pravilnika procedure i dokazivanja u adekvatnom postupku kako bi se odredilo da jedan sudija koji je već izjavio krivim jednog Osuđenika, da on može odbiti zahtev za revizioni postupak. Odgovor na odbijanje pristupanju revizionom postupku sa moje strane je negativan (stav moj je da treba izvršiti revizioni postupak) . II. OPŠTA ZAPAŽANJA I PRELIMINARNA PITANjA 1. Datum utvrđivanja osporavajućeg mišljenja Odluka Revizionog veća doneta je 13. jula 2015. godine i moj drugi deo osporavajućeg mišljenja potpisan je 01.10.2015. godine. Zbog čega ovaj raskorak ? U sveukupnosti materije mišljenje je priloženo uz odluku. I pored svega proceduralni Pravilnik i dokazni pravilnik predviđaju u članu 144 da je odluka motivisana u piosanoj formi u najkraćem mogućem roku i da individualna ili suprotna mišljenja mogu biti priložena. Po opštem principu, odluka je evidentirana u isto vreme kada i mišljnje i to uklanja objavljivanje zakasnelog mišljenja. Praksa je dakle da se sačeka da svi završe svoj posao pre, sa jedne strane da

se naloži datum za suđenje ili odbijanje i sa druge strane, da se dostavi strankama u sporu odluka posle evidentiranja kod zapisničara. U ovom slučaju to nije bilo moguće vezano za želju da se učini odluka što je moguće pre da bi se izbegle povratne kritike Saveta Bezbednosti o dugom trajanju postupka suđenja. U ovom slučaju, ova žalba ne može biti pripisana pošto je sama istraga datirana pod 01.04.2015. godine. Nije dakle bilo nikakvih hitnosti za naglost i odluka Revizionog veća bi dakle mogla biti objavljena 01.10.2015. godine u isto vreme kada i moje mišljenje i da niko nebi mogao ništa zameriti (osporiti)1 (zahvaljujem pravnoj pomoćnici Flor de Maria Palaco Caballero, koja mi je omogućila potrebno vreme svojim prinosom da se tog dana evidentira ovo mišljenje). Kao sudija, zapitao sam se o neophodnosti da uplovim u dokazne elemente, suđenje i presudu. Budući da to zahteva puno vremena, nisam dakle bio u mogućnosti da dostavim kompletno mišljenje u momentu predaje osporavajućeg dokumenta sa moje strane a odbijenice za Revizioni postupak od strane većine Revizionog veća pri datumu od 13.07.2015. godine. Priložio sam dakle 16.07.2015. godine prvi deo mog mišljenja navodeći da ću dostaviti i drugi naknadni izveštaj povodom ovog sudskog postupka (MICT­13­52­R.1) Činjenica da su sudije bile angažovane na ovom sporu olakšala je moje zauzimanje jer je postojao ozbiljan problem da je jedan sudija napustio svoju funkciju posle evidentiranja odluke i pre evidentiranja mog prigovora. Sudski postupak Bagosora koji je morao biti zabranjen pošto je usmeno suđenje izrečeno 18.12.2008. godine kao što svedoči priloženi pečat na arhivskoj stranici sudskog spora nosi naimenovanje „lažni datum“ od 18.12.2008... To me navodi na zaključak da potvrdim da jedna odluka može biti doneta samo u prisustvu sudija u njihovom mandatu određenom od strane Saveta Bezbednosti. 1. Sastav veća i njegovo funkcionisanje a) Sastav Revizionog veća

angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
List u~enika O[ "Vasa @ivkovi}" Pan~evo
Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
preuzmite PDF dokument - Novosti.rs
NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka - Ponude.biz
Broj 249 listopad 2011. - HEP Grupa
108 Kolovoz 2012 - Pučka Kasina 1878
106 107 Lipanj Srpanj 2012 - Pučka Kasina 1878
TRGOVINA ljudima: priručnik za novinare - OSCE
Svjetska banka kreditira obnovu dalmatinskih šuma - Hrvatske šume
LED NA LJETNOJ DAROVAO 56 LITARA KRVI - Opatija.net
U - Svjetski Savez Dijaspore Bosne i Hercegovine SSDBiH
rusenje_republike_srpske
Obiteljski list br. 12
PLAY!Zine81-Februar2015